Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kan man investera i världens viktigaste naturresurs?

Äntligen har vårsolen hittat in på min balkong. Den bästa känslan på året för mig är när man får ta fram utemöblerna och sätta sig på balkongen för att läsa en bok. Att få lyssna på fåglarnas kvitter, se knopparna på träden ta form och dricka ett iskallt glas med vatten.

Du kanske la märke till att jag skrev att jag drack vatten, men tänkte du ”åh, herregud, har hon tillgång till rent vatten?” Troligtvis inte. Alla ni som läser detta inlägg ser ju såklart detta som en självklarhet (även undertecknad). Men är det något vi verkligen borde ta för givet?

Just rent dricksvatten är en av vår tids allra största utmaningar. Trots att tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Idag lever över 2 miljarder människor utan tillgång till rent vatten och ungefär 3,6 miljarder människor saknar tillgång till sanitetstjänster som skapar förutsättningar för att sköta sin hygien. Brist på rent vatten är på så sätt ett av världens största hälsoproblem. De bakomliggande faktorerna till den ökande vattenbristen är framför allt den snabba befolkningstillväxten, men samtidigt utmanas vattenutbudet av andra faktorer som föroreningar, klimatförändringar, bristfällig infrastruktur och resursineffektivt användande.

Det är därför inte så svårt att räkna ut att investeringsbehoven är enorma – och då menar jag verkligen enorma. OECD uppskattar det globala investeringsbehovet till ungefär 1 biljon amerikanska dollar. Det är en hisnande siffra. Det är också svårt att ta in varför inte mer investeras inom området. Finansieringsgapet för den här typen av infrastruktur är nämligen väldigt stort, vilket jag hoppas kommer att förändras på sikt. Speciellt eftersom många människors liv står på spel då brist på vattentillgång riskerar att tvinga ca 700 miljoner människor på flykt redan 2030.  

Det är lite motigt att ta till sig all information om de vattenutmaningar som mänskligheten står inför men jag drar några slutsatser från detta:

  1. Vatten kan inte jämföras med någon annan naturresurs. Det är en grundförutsättning för allt liv på jorden och kan inte bytas ut.
  2. Efterfrågan på rent vatten och sanitet ökar och utbudet är en bra bit ifrån efterfrågan.
  3. Behovet av smart infrastruktur för att kunna rena och återanvända vatten är stort.
  4. Detta borde kunna leda till flertalet investeringsmöjligheter.

Det är som med alla olika typer av investeringar väldigt svårt att säga hur bolag och fonder som är exponerade mot vattensektorn kommer att gå i framtiden. Det är många faktorer som spelar in och bara för att ett bolag eller en fond verkar i en bransch som kan motverka brist på vatten betyder det inte att efterfrågan kommer öka för det enskilda bolaget.

Om du däremot tycker, efter att ha läst detta, att det vore intressant att ha exponering mot vatten så kan du hålla utkik efter bolag eller fonder som är verksamma inom vattenförsörjning och dess infrastruktur. Det här är trots allt en megatrend och utmaning som kommer vara med oss i många år framöver. 

Spara hållbart

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Denna text är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning.

Isabelle Tibbelin
Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin

Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin