Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Bara den som vågar förlora kan vinna

Johan Hagbarth

Risk är det oundvikliga priset man betalar för chansen att kunna få en bättre avkastning på sina pengar. Den som utlovar högre avkastning utan risk är antingen okunnig eller en lurendrejare. Så långt är det enkelt och klart. Men om vi fördjupar oss en smula blir det mer problematiskt. Problemen kommer i två dimensioner.

För nära tre decennier mötte jag en kund som hade sålt ett bolag och tjänat en rejäl slant. Han ville placera en del av pengarna på börsen och bad mig sätta ihop en portfölj med medskicket:

”Jag är entreprenör och har inget emot att ta risker!”

Jag satte ihop en portfölj med tio spännande bolag som han köpte. Ett par månader senare skulle vi höras av igen. Jag gick in och kollade portföljen och kunde glädjas åt att den hade gått bra trots en del börsoro, åtta av bolagen stod på plus. Bara två hade gått ned.

Såg fram emot vårt samtal och blev förvånad när han öppnade med:

”Varför köpte jag de här två aktierna, de har ju gått ned?”

Jag försökte förklara och peka på att åtta ju hade gått upp och att hela portföljen var tydligt på plus. Han fortsatte ändå att ifrågasätta varför jag hade rekommenderat två aktier som gått ner. Till sist påminde jag honom om att han förklarat sig villig att ta risk. Svaret kom blixtsnabbt:

”Risk ja, men inte att förlora pengar!”

Förra året var för många av oss en jobbig påminnelse om att risk faktiskt är just det, risk. Man kan förlora en del av pengarna. Det vill ju ingen, men är tyvärr det oundvikliga pris man betalar för chansen att kunna få en bättre avkastning än det vi brukar kalla riskfria placeringar (vilket för de flesta av oss betyder ett sparkonto).

Det här gäller alla placeringar. Alla. Den som utlovar högre avkastning utan risk är antingen okunnig eller en lurendrejare. Så långt är det enkelt och klart. Men om vi fördjupar oss en smula blir det mer problematiskt.

Problemen kommer i två dimensioner. Den första är vad risk egentligen är, det kan nämligen variera från person till person, och kan ha både rationella och irrationella grunder. Vissa vill inte placera i något som kan gå ner mer än X procent på resans gång. Andra bryr sig inte om resan utan mer om målet – deras idé om risk är att pengarna i framtiden inte räcker till det man sparar för, oavsett om det är pension eller drömbåten.

Det vanligaste sättet att beskriva risk är att titta på hur mycket värdet på en viss placering svänger över tid, den så kallade volatiliteten. Genom att utgå ifrån historiska svängningar kan man anta att till exempel en fond svänger likadant framöver och då räkna ut den teoretiska risken för att svängningarna gör att den hamnar på minus. Notera att det är teoretisk risk vi talar om här, och att det bygger på sannolikheter, vilket är något helt annat än sanningen.

Vi kan, med fog, säga att aktier brukar svänga si eller så mycket och ungefär hur stora nedgångarna brukar vara. Det ger viss hjälp i placeringsbeslutet, men tyvärr kan ingen utfärda garantier för framtiden. Under de decennier jag arbetat med det här har allt från jordbävningar, pandemier, krig och finanskriser fått marknaderna att svänga oväntat. Ingen kan ju faktiskt med säkerhet förutse framtiden. Och det är nog tur, om man tänker efter.

Det är i detta perspektiv vi måste se alla de goda försök som görs att guida oss sparare vad gäller risken i olika placeringar, genom exempelvis olika risk-skalor. De ger en indikation om den troliga risken i en viss placering, men är trubbiga redskap som inte ska tas som absoluta sanningar. De ger oss också en relativt bra bild av skillnaden i risk mellan olika placeringar, särskilt för de som finns i olika ändar av skalan.

För fonder och andra placeringar använder vi en gemensam europeisk standard som utgår ifrån historiska kurssvängningar och delar in dem i sju risknivåer. Det är ett rimligt antagande att en fond i riskklass ett troligen inte riskerar att ge lika stora förluster som en i riskklass fyra. Men en fond med en trea kan mycket väl gå ner mer än en fyra ett givet år.

Jag tror de flesta av oss har lärt oss att man inte kan förutse vilken avkastning exempelvis aktier eller aktiefonder kan ge, därtill är svängningarna och osäkerheten för stora. Viktigt då att komma ihåg att det är likadant med risken, ingen kan säga ”den här fonden har risk xyz” som en säker prognos.

Och även om högre risk innebär att chansen till högre avkastning ökar så betyder det inte att man med säkerhet får högre avkastning. För då vore det ju inte högre risk!

Missförstå mig rätt, för den som sparar på lite sikt, och kan acceptera svängningar i värdet finns det placeringar som har goda chanser att ge god avkastning, och som det är en god idé att spara i. Men räkna med att de kommer att svänga i värde, att de kommer gå ner ibland. Annars vore det inte högre risk, och då finns heller inte chansen till högre avkastning.

Foto: Johan Hagbarth
Placeringsstrateg

Johan Hagbarth

Placeringsstrateg

Johan Hagbarth