Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad händer på den kinesiska aktiemarknaden?

Den kinesiska aktiemarknaden utvecklades starkt under 2020 och inledningen av 2021. Därefter har den varit i en rejäl utförslöpa. Vad har hänt, och när går börs-solen upp för det stora landet i öster? Vi ser på olika möjligheter och risker.

När pandemin slog till med full kraft under inledningen av 2020 hade stora delar av Kina redan ”stängts ner” för att få bukt med virusspridningen. De omfattande globala åtgärderna som vidtogs för att bromsa spridningen på övriga marknader, fick bland annat världens aktiemarknader att falla dramatiskt. Men börshumöret svängde ganska snabbt och under våren samma år började börserna återhämta sig kraftfullt. En av de stora vinnarna i uppgången var Kina. Landet tillhörde de som snabbast öppnade upp och produktionshjulen kunde rulla igång.
Men under förra året inträffade flera saker som fick investerare att dra öronen åt sig när det gäller den kinesiska aktiemarknaden. Landets myndigheter införde ett flertal regleringar för bland annat internet- och teknikrelaterade bolag vilket begränsade deras handlingsutrymme och möjlighet att växa. Under hösten tilltog även problemen i landets överhettade fastighetssektor och ett av Kinas största fastighetsbolag. Evergrande, drabbades av gigantiska och akuta kapitalproblem. Kina har dessutom under våren i år drabbats av ”återfall” gällande pandemin vilket bland annat medförde att Peking och Shanghai ånyo stängde ner verksamheter. Kombinerat med en global oro över inflation och det tragiska kriget i Ukraina, har följden blivit en svagare tillväxt i Kina än vad som förväntats.

Vi blickar framåt. Kinas nolltolerans gällande spridningen av covid-19 med omfattande nedstängningar av verksamheter har slagit hårt mot landets ekonomi. Minskad produktion och krackelerande leveranskedjor har även påverkat global ekonomi. Men det finns också ljuspunkter. Vart femte år hålls det partikongress i landet och i oktober/november är det dags igen. Landets president, Xi Jinping, förväntas då bli omvald igen. Inför valet har Xi och andra höga politiska ledare tydligt deklarerat betydelsen av en stabilisering av den kinesiska ekonomin. Medan många länder brottas med hög inflation och åtstramningar i form av bland annat högre räntor, går Kina i motsatt riktning. Landets centralbank har sänkt räntan och den politiska pressen på näringslivet har också lättats något. Dessutom har det annonserats satsningar på infrastruktur, lägre skatter för företag, åtgärder för att underlätta utlåning för banker samt sänkta räntor för bostadslån. Ambitionen att stärka den kinesiska ekonomin öppnar upp för ytterligare stimulanser den närmaste tiden.

Nämnda åtgärder har möjlighet att få en positiv effekt för den kinesiska aktiemarknaden, men givetvis finns det också ett flertal risker. Kinesiska myndigheter har flera gånger visat sig vara nyckfulla och oväntade åtgärder med motsatt effekt, för exempelvis företag, går inte att utesluta vilket kan påverka investerares vilja att exponera sig mot Kina. Så länge Kina nyttjar sin nolltolerans mot covid-19 finns också risk för fortsatta nedstängningar om så bedöms behövas. USA:s allt tuffare tonläge mot kinesiska företag bland annat gällande större insyn i deras ekonomiska struktur, något som Kina emotsätter sig, kan även det få en negativ börseffekt.

Den kinesiska aktiemarknaden består av några olika delar. Dels finns de två inhemska börserna i Shanghai and Shenzhen. Stora delar av dessa var under många år stängda för utländska investerare men är nu mer tillgänglig. Dels finns Hongkong-börsen där många framförallt större kinesiska bolag är noterade. Flertalet Kina-fonder investerar i samtliga av dessa börser och kan även ha kinesiska innehav noterade på andra marknader samt bolag som inte är kinesiska men som har en stor del av sin verksamhet i landet. På kort sikt finns flera Kinaspecifika men även globala frågetecken, men blickar vi längre fram bör en av världens största ekonomier också kunna erbjuda intressant börspotential.

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg

Roger Törnkvist

Placeringsstrateg

Roger Törnkvist