Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Till dig som inte orkar vänta 100 år till jämställda pensioner

Kvinna

Med drygt 40 år i arbetslivet, på heltid, blir jag frustrerad över att vi inte kommit längre när det gäller jämställdhet och kvinnors lika rätt till ekonomiska resurser. Allra helst att kvinnors pensionsinkomster fortfarande endast utgör 69 procent av männens pensioner. Vi har haft över 100 år av lika rösträtt men beräkningar visar att om skillnaderna i kvinnors och mäns livsinkomster fortsätter öka i samma takt de gjort de senaste åren kommer det ta minst 100 år tills kvinnor och mäns pensionsinkomster blir lika stora. Hemska tanke. Det innebär att det först är mina barnbarns barn som kommer få uppleva det!

Det finns självklart flera förklaringar till varför det ser ut som det gör; till exempel att kvinnor fortfarande arbetar färre år, jobbar deltid, vabbar och utför obetalt hemarbete i större utsträckning än män. Sammantaget leder dessa arbetsmönster till att kvinnor i genomsnitt får lägre livsinkomst och därmed lägre avsättningar till pensionen. Dessutom kan det skapa negativa följdeffekter på såväl karriärsutveckling som lönekarriär. Listan kan göras lång!

Stora krav ska ställas på politiker och samhälle men det finns förändringar vi som individer kan påverka här och nu som kan leda till att vi når jämställda pensioner snabbare än om 100 år. Med kunskap kan ni själva påverka hur just ni vill ha det och därmed uppnå en mer jämställd ekonomi och pensionsinkomster i ert förhållande. Betydligt tidigare än 2122!

Tips för mer jämställd pension

  1. Jobba heltid i så stor utsträckning som möjligt under många år.
  2. Dela lika på föräldraledighet, deltid, vab, hämtningar och lämningar på förskola och skola. Bättre att båda parter går ned i arbetstid än att bara en gör det.
  3. Om det inte fungerar se till att den som jobbar heltid löpande låter den som tar ut mest deltid spara extra i eget namn för att kompensera för tappade avsättningar till både den allmänna- och tjänstepensionen.
  4. Jämför gärna hur era pensionsavsättningar ser ut och hur de påverkats av deltid och negativ löneutveckling. Justera skillnaden!
  5. Är ni gifta bör detta sparande även göras till enskild egendom via ett äktenskapsförord. I annat fall kommer det sparandet ingå i det som ska ingå och delas vid en eventuell skilsmässa.
  6. Bli ekonomiskt självständig genom utbildning och en egen försörjning. Finns ingen garanti för livslång kärlek.
  7. Bygg upp ett eget långsiktigt sparande och våga ta risk så att ditt sparande växer.
  8. Prata pengar och ägande medan ni fortfarande är kära i varandra och vill varandra väl. När det börjar skava i förhållandet är välviljan oftast inte lika stor.

Följer ni dessa råd kan förhoppningsvis takten till jämställda pensioner gå fortare och ta mindre än 100 år.

Lycka till!


Relaterat innehåll: Jobba deltid – så påverkas din pension 

Bild på Susanne Eliasson
Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson