Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Om att rösta för ökat fokus på miljö och samhälle hos företag

Att aktivt välja fonder utifrån dina preferenser om viktiga frågor som till exempel miljö eller jämställdhet kan göra skillnad- inte minst på lång sikt. Patrik Jönsson på SEB:s fondbolag berättar hur.

Vår ambition som fondförvaltare är att bidra till att begränsa temperaturökningen till 1.5 grader och därför har vi som mål att vår fondportfölj ska nå netto noll utsläpp senast år 2040. Det innebär något förenklat att de företag vi väljer att investera i behöver reducera sina utsläpp i motsvarande takt.

De kanske viktigaste verktygen för att påverka företag till att göra förändringar får vi genom de mandat vi har som aktie-eller obligationsägare. Som investerare kan vi exempelvis välja att investera i bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor, till exempel miljö och mänskliga rättigheter, eller avyttra bolag som vi anser inte har kommit tillräckligt långt i sitt arbete.

Vi kan även påverka de företag som vi väljer att äga. Vårt påverkansarbete kan då vara både formellt och informellt. Vårt formella arbete drivs genom valberedningar där vi är med och tillsätter styrelsemedlemmar i företag, och genom att vi röstar på bolagsstämmor. Under det senaste året har vi röstat på knappt 600 bolagsstämmor. Vårt informella arbete handlar om att genom aktiv dialog med bolagens ledning ta upp viktiga frågor och stödja bolagen i deras arbete för konkreta förbättringar.

Vi använder alltså flera vägar för att få genomslag i viktiga hållbarhetsfrågor, där klimatet är vår mest prioriterade fråga. Utöver vårt direkta påverkansarbete med företagen så deltar vi i en rad internationella samarbeten världen över. Ett exempel är att vi tillsammans för en dialog med de företag som släpper ut mest koldioxid i världen för att uppmana dem till att införa vetenskapligt baserade mål i syfte att minska sina utsläpp. Det är viktigt för att världen ska kunna uppnå 1.5 graders målet. När det kommer upp förslag på bolagsstämmorna som avser höja bolagens klimatambitioner röstar vi alltid för den typen av förslag. Ett resultat av det här arbetet är att andelen bolag i våra fonder som har åtagit sig eller redan infört vetenskapligt baserade klimatmål har ökat från 22 procent till 26 procent under det senaste året.

En annan viktig förändring som vi aktivt bidragit till under året är att öka andelen kvinnor i styrelserna för de 40 börsnoterade svenska företag där vi deltagit i valberedningen från 37 procent till 41 procent. Det är högre än snittet på 35 procent som gäller för samtliga svenska bolagsstyrelser.

Vi vill alltså att du som fondsparare ska kunna välja fonder som gör att dina pengar sätts i arbete för att driva viktiga frågor hos de företag vi investerar i. Framför allt då vi tror att företag som aktivt arbetar med de hållbarhetsutmaningar som världen står inför kommer klara sig bättre på sikt -och det bör ge dig som fondandelsägare en bättre avkastning.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med aktivt ägande kan du läsa mer här i vår rapport om aktivt ägande

Om du vill göra ett aktivt val för ett hållbarhetsmål i ditt fondsparande redan idag - läs mer om några av våra mörkgröna fonder

Patrik Jönsson, SEB Investment Managment
SEB Investment Managment

Patrik Jönsson

SEB Investment Managment

Patrik Jönsson