Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Höja bolån och låna på bostaden

Höja bolån – Finansiera renoveringen

Att utöka ditt bolån kan vara ett bra  sätt att finansiera renoveringen.

Minsta belopp att låna är 100 000 kr. Maxbelopp att låna är upp till 85% av bostadens värde.

En renovering kan bevara eller höja värdet på bostaden.

Allt du behöver veta om höjning av bolån

Bra att tänka på om du har villa eller fritidshus

Du kan behöva ansöka om nya pantbrev
Om du vill lägga om ditt bolån och låna mer pengar än vad det finns utrymme för i pantbreven idag, behöver du ansöka om nya pantbrev hos Lantmäteriet. När du ansöker om att höja ditt bolån kontrollerar vi om du behöver nya pantbrev. I så fall hjälper vi dig med ansökan.

Vad kostar det?
Du betalar 2 procent av det nya pantbrevsbeloppet i skatt. Dessutom betalar du en avgift på 375 kronor till Lantmäteriet och en handläggningsavgift på 675 kronor till oss.

Bra att tänka på om du har bostadsrätt

Be föreningen om ett utdrag ur lägenhetsförteckningen
När vi har beviljat din ansökan behöver vi ett utdrag ur föreningens lägenhetsförteckning. Be din förening om utdraget och skicka det till oss via post eller e-post. Utdraget får inte vara äldre än 30 dagar.

Du kan behöva betala en pantsättningsavgift
När du höjer ett bolån och använder din lägenhet som säkerhet behöver det nya lånet registreras i föreningens lägenhetsförteckning. Många föreningar tar ut en avgift för det. Den kallas pantsättningsavgift och brukar vara runt 450 kronor.

Hur påverkas min amortering?

Om din belåningsgrad blir över 50 procent när du höjer ditt bolån behöver du amortera. Belåningsgraden är bolånets storlek i förhållande till bostadens värde. Du kan välja att amortera på två olika sätt.

  1. Du kan amortera på din totala skuld. Om du har en belåningsgrad på över 70 procent måste du amortera 2 procent av den totala skulden varje år. På lån med 50–70 procents belåningsgrad måste du amortera 1 procent.
  2. Du kan istället amortera på den nya delen av lånet. Då amorterar du av hela det belopp du höjer ditt bolån med på 10 år.

Belåningsgrad Minsta amortering

70­­­–85 % 2 %
50­­­–70 % 1 %
0­­­–50 % Inget lagkrav

Hur räknar jag ut min belåningsgrad?
Du räknar ut belåningsgraden genom att ta lånesumman delat med bostadens värde och multiplicera det med 100.

Exempel:
Du har lån på 1 700 000 kronor och din bostad är värd 2 500 000 kronor.
1 700 000/2 500 000 x100 = 68 %
Din belåningsgrad är alltså 68 %.

Tänk på det här

I samband med att du höjer ett bolån får din bostad ett amorteringsgrundande värde, om den inte redan har det. Det är det värde som din amortering grundas på och är samma i fem år, oavsett om marknadsvärdet ändras.

Kontakta oss när du vill förlänga ett bolån så hjälper vi dig med din individuella ränta.

Ring oss: 0771-23 75 00.
Vi svarar på dina frågor kring bolån alla vardagar klockan 8–18.

Vill du läsa mer om att förlänga ett bolån?
Läs privatekonomens råd till dig som ska förlänga bolånet

 

Om du har tremånadersränta kan du när som helst binda ditt bolån. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ring oss: 0771-23 75 00.
Vi svarar på dina frågor kring bolån alla vardagar klockan 8–18.

Utgå från din ekonomi, familjesituation och syn på risk när du väljer bindningstid för din ränta. Genom att sprida dina lån på olika bindningstider kan din ekonomi bli mindre sårbar om bolåneräntorna skulle stiga.

Tremånadersränta Bunden ränta
För dig som har utrymme i din budget och är ok med att månadskostnaden kan variera.  För dig som vill ha trygghet i att månadskostnaden inte ändras.
En ränta som följer marknaden och justeras var tredje månad. Räntan är densamma under hela bindningstiden.
Du kan välja att binda lånet när som helst, helt kostnadsfritt. Du lägger inte alla ägg i samma korg. Om dina bundna lån löper ut vid olika tidpunkter blir det en successiv anpassning till marknadsläget.  
Om du vill lösa lånet kostar det ingenting.  Om du vill lösa lånet eller göra en större engångsamortering innan bindningstiden gått ut kan det medföra en kostnad, en så kallad räntekompensation.

 

Så fungerar tremånadersränta

Tremånadersräntan justeras var tredje månad och följer vår ordinarie bolåneränta, som i sin tur styrs av marknadsläget. Den individuella räntenedsättningen är däremot densamma under hela villkorsperioden, som är två år. När det är dags för en ny villkorsperiod kan nedsättningen bli högre eller lägre beroende på hur det finansiella marknadsläget och dina övriga affärer hos oss ser ut just då. 

Innan din villkorsperiod går ut får du en påminnelse om förlängning från oss. 

Vill du lära dig mer om räntor?
Se vår ränteskola

Ränta är kostnaden för att låna pengar. Räntesatsen är normalt sett individuell och anges i procent.

Skicka in din digitala ansökan så att vi vet hur just dina förutsättningar ser ut. Vi återkommer sen till dig snarast, antingen via mail eller via telefon. Du får ditt individuella ränteerbjudande från oss efter att ansökan är inskickad.

Vilken ränta just du får beror på olika faktorer. Din ränta beräknas utifrån vår ordinarie bolåneränta minus en individuell räntenedsättning.

  • Den ordinarie räntan påverkas av marknadsläget och den kostnad vi har för bolåneverksamheten.
  • Den individuella räntenedsättningen påverkas bland annat av hur mycket bolån du har i förhållande till bostadens värde och dina övriga affärer hos oss.

Vill du lära dig mer om räntor?

Om du har ett rörligt bolån, med tremånadersränta, kan du när som helst och utan kostnad binda, lösa eller extraamortera på lånet. Du kan göra en extra inbetalning via appen, via din internetbank eller genom att kontakta oss.

  • I appen väljer du Lån och det bolån du vill betala av. Tryck sedan på Amortera extra och fyll i uppgifterna.
  • På internetbanken väljer du Lån - Mina lån. Lånenumret för det lån du vill amortera. Klicka på Amortera extra och fyll i uppgifterna. Eller logga in via den här länken.
    Mina lån på internetbanken

Tänk på det här:
Ett bolån med tremånadersränta kan du lösa eller extraamortera när som helst utan att det kostar något. 

Om du har bundet lån kan du lösa eller göra en extraamortering under räntebindningstiden, men du kan behöva betala en räntekompensation. 

När du väljer att betala av ditt bolån innan räntebindningstiden löpt ut får du betala ränteskillnadsersättning. När vi räknar fram ränteskillnadsersättningen jämförs bolånets räntesats med en jämförelseränta. Som jämförelseränta används den ränta som i allmänhet gäller för bostadsobligationer* med en löptid som motsvarar den tid som återstår av räntebindningstiden och ökas med en procentenhet.
*För lån som bundits före juli 2014 tas jämförelseräntan fram genom statspapper. 

De räntor och amorteringar som skulle ha gjorts fram till räntebindnings-tidens slut nuvärdesberäknas. Ränteskillnadsersättningen blir skillnaden emellan det framräknade nuvärdet och kapitalskulden den dag då du löser ditt lån i förtid.

Vilka bostadsobligationer som ligger till grund för beräkningen fastställs en gång per kvartal av Svenska Bankföreningen med daglig kursuppdatering.

Vill du extraamortera ett bundet lån i samband med en förlängning kan du däremot göra det utan extra kostnad. Hör av dig till oss före förlängningen så hjälper vi dig.

Om du redan har bolån hos oss med bunden ränta kan du ha möjlighet att göra ett så kallat säkerhetsbyte. Det betyder att du får flytta med ditt gamla bolån med din nuvarande ränta och bindningstid. Vi gör dock alltid en individuell bedömning av den nya bostaden innan vi godkänner säkerhetsbytet. Om du gör ett säkerhetsbyte räknas lånet som ett nytt lån och omfattas därför av amorteringskravet som infördes 1 juni 2016. Det innebär att du kan behöva börja amortera på ett bolån som tidigare har varit amorteringsfritt.

Om du höjer ditt bolån kan det göra att du behöver amortera mer än tidigare. Det som avgör hur mycket du behöver amortera är främst din belåningsgrad, alltså lånets storlek i förhållande till bostadens amorteringsgrundande värde.

Läs mer om amortering av bolån

Bolån är i första hand tänkt som finansiering för sådant som relaterar till bostaden till exempel renoveringar som kan bevara eller öka bostadens värde.

Tänk på att det du ska använda lånet till kan minska i värde över tid. Det är därför bra att återbetala lånet i en snabbare takt än värdeminskningen. Minsta amorteringstid för bolån är 10 år.

Det är viktigt att tänka på att ditt framtida låneutrymme minskar när du höjer ditt lån. Det kan bli svårt att få ytterligare lån om du till exempel behöver renovera bostaden.

Läs mer eller ansök om att höja bolån

Det kan vara möjligt att höja bolån för att hjälpa till med kontantinsatsen. Eftersom lån eller gåvor till barn kan påverka skatter och arvsfrågor rekommenderar vi juridisk rådgivning, exempelvis genom vår samarbetspartner Lexly.

När du ansöker om höjning av ditt bolån gör vi alltid en individuell bedömning av din ekonomi och din nuvarande belåningsgrad, som är bolånets storlek i förhållande till bostadens amorteringsgrundande värde.

Det är viktigt att tänka på att ditt framtida låneutrymme minskar när du höjer ditt lån. Det kan bli svårt att få ytterligare lån om du till exempel behöver renovera bostaden.

Läs mer om att hjälpa barnen med första bostaden

Juridisk rådgivning med Lexly

Du som bor i hus kan både sänka dina elkostnader och bidra till produktionen av förnybar energi genom att installera solceller. Därför erbjuder vi två typer av solcellslån med extra förmånlig ränta för dig som har bolån hos oss.

Erbjudandet gäller när du köper solceller från vår samarbetspartner E.ON. De ger dig också en förmånlig installationsrabatt.

Läs mer om solcellslån

Ja, det kan vara möjligt. När du ansöker om höjning av ditt bolån gör vi alltid en individuell bedömning av din ekonomi och din nuvarande belåningsgrad, som är bolånets storlek i förhållande till bostadens amorteringsgrundande värde. Som mest kan vi bevilja bolån upp till 85 procent av bostadens värde.

Exempel på hur du kan räkna på din ränta för bolån

Med ett lånebelopp på 1 000 000 kronor, en rak amortering på 50 år, en ränta på 2,09 procent och automatisk betalning så blir den effektiva räntan 2,11 procent. Den första månadsbetalningen blir då 3409 kronor.

Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet du betalar 1 523 267 kronor före skattereduktion. Efter en skattereduktion på 30 procent blir det totala sammanlagda beloppet 1 366 287 kronor. Antalet avbetalningar har då varit 600 stycken.

Tänk på att om du har lön i annan valuta än svenska kronor kan beloppet som ska återbetalas påverkas av valutakursförändringar.

Krediten tillhandahålls av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40 Stockholm, organisationsnummer: 502032-9081. För att låna behöver du ha ett konto och internetbanken hos oss. Som säkerhet för lånet pantsätts din bostad.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vi svarar på dina frågor kring bolån alla vardagar 8–18.

Customer service