Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ändra ditt bolån hos oss

Här läser du mer om hur du går tillväga när du vill höja ett bolån, extraamortera eller binda ett bolån med tremånadersränta.

Om du redan har ett bolån hos oss kan du ansöka om att höja bolånet. Du kan som mest utöka ditt bolån till 85 procent av bostadens värde och som minst med 100 000 kronor.

Ansök om att höja bolån

Bra att tänka på om du har villa eller fritidshus

Du kan behöva ansöka om nya pantbrev
Om du vill lägga om ditt bolån och låna mer pengar än vad det finns utrymme för i pantbreven idag, behöver du ansöka om nya pantbrev hos Lantmäteriet. När du ansöker om att höja ditt bolån kontrollerar vi om du behöver nya pantbrev. I så fall hjälper vi dig med ansökan.

Vad kostar det?
Du betalar 2 procent av det nya pantbrevsbeloppet i skatt. Dessutom betalar du en avgift på 375 kronor till Lantmäteriet och en handläggningsavgift på 675 kronor till oss.

Bra att tänka på om du har bostadsrätt

Be föreningen om ett utdrag ur lägenhetsförteckningen
När vi har beviljat din ansökan behöver vi ett utdrag ur föreningens lägenhetsförteckning. Be din förening om utdraget och skicka det till oss via post eller e-post. Utdraget får inte vara äldre än 30 dagar.

Du kan behöva betala en pantsättningsavgift
När du höjer ett bolån och använder din lägenhet som säkerhet behöver det nya lånet registreras i föreningens lägenhetsförteckning. Många föreningar tar ut en avgift för det. Den kallas pantsättningsavgift och brukar vara runt 450 kronor.

Hur påverkas min amortering?

Om din belåningsgrad blir över 50 procent när du höjer ditt bolån behöver du amortera. Belåningsgraden är bolånets storlek i förhållande till bostadens värde. Du kan välja att amortera på två olika sätt.

  1. Du kan amortera på din totala skuld. Om du har en belåningsgrad på över 70 procent måste du amortera 2 procent av den totala skulden varje år. På lån med 50–70 procents belåningsgrad måste du amortera 1 procent.
  2. Du kan istället amortera på den nya delen av lånet. Då amorterar du av hela det belopp du höjer ditt bolån med på 10 år.

Belåningsgrad Minsta amortering

70­­­–85 % 2 %
50­­­–70 % 1 %
0­­­–50 % Inget lagkrav

Hur räknar jag ut min belåningsgrad?
Du räknar ut belåningsgraden genom att ta lånesumman delat med bostadens värde och multiplicera det med 100.

Exempel:
Du har lån på 1 700 000 kronor och din bostad är värd 2 500 000 kronor.
1 700 000/2 500 000 x100 = 68 %
Din belåningsgrad är alltså 68 %.

Tänk på det här

I samband med att du höjer ett bolån får din bostad ett amorteringsgrundande värde, om den inte redan har det. Det är det värde som din amortering grundas på och är samma i fem år, oavsett om marknadsvärdet ändras.

Kontakta oss när du vill förlänga ett bolån så hjälper vi dig med din individuella ränta.

Ring oss: 0771-23 75 00.
Öppet: vardagar 8–21.30, lördag 9–17 och söndag 10–18.
Hitta ditt närmaste bankkontor

Vill du läsa mer om att förlänga ett bolån?
Läs privatekonomens råd till dig som ska förlänga bolånet

 

Om du har tremånadersränta kan du när som helst binda ditt bolån. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ring oss: 0771-23 75 00.
Öppet: vardagar 8–21.30, lördag 9–17 och söndag 10–18. 
Hitta ditt närmaste bankkontor

Utgå från din ekonomi, familjesituation och syn på risk när du väljer bindningstid för din ränta. Genom att sprida dina lån på olika bindningstider kan din ekonomi bli mindre sårbar om bolåneräntorna skulle stiga.

Tremånadersränta Bunden ränta
För dig som har utrymme i din budget och är ok med att månadskostnaden kan variera.  För dig som vill ha trygghet i att månadskostnaden inte ändras.
En ränta som följer marknaden och justeras var tredje månad. Räntan är densamma under hela bindningstiden.
Du kan välja att binda lånet när som helst, helt kostnadsfritt. Du lägger inte alla ägg i samma korg. Om dina bundna lån löper ut vid olika tidpunkter blir det en successiv anpassning till marknadsläget.  
Om du vill lösa lånet kostar det ingenting.  Om du vill lösa lånet eller göra en större engångsamortering innan bindningstiden gått ut kan det medföra en kostnad, en så kallad räntekompensation.

 

Så fungerar tremånadersränta

Tremånadersräntan justeras var tredje månad och följer vår ordinarie bolåneränta, som i sin tur styrs av marknadsläget. Den individuella räntenedsättningen är däremot densamma under hela villkorsperioden, som är två år. När det är dags för en ny villkorsperiod kan nedsättningen bli högre eller lägre beroende på hur det finansiella marknadsläget och dina övriga affärer hos oss ser ut just då. 

Innan din villkorsperiod går ut får du en påminnelse om förlängning från oss. 

Vill du lära dig mer om räntor?
Se vår ränteskola

Ränta är kostnaden för att låna pengar. Räntesatsen är normalt sett individuell och anges i procent.

Din ränta beräknas utifrån vår ordinarie bolåneränta minus en individuell räntenedsättning.

  • Den ordinarie räntan påverkas av marknadsläget och den kostnad vi har för bolåneverksamheten.
  • Den individuella räntenedsättningen påverkas bland annat av hur mycket bolån du har i förhållande till bostadens värde och dina övriga affärer hos oss.

Vill du lära dig mer om räntor?

Om du har ett rörligt bolån, med tremånadersränta, kan du när som helst och utan kostnad binda, lösa eller extraamortera på lånet. Du kan göra en extra inbetalning via appen, via din internetbank eller genom att kontakta oss.

  • Via appen går du in via fliken Lån och väljer rätt bolån. Tryck sedan på "Amortera extra" och fyll i uppgifterna.
  • På internetbanken går du via fliken Lån - Mina lån. Klicka på rätt lånenummer och sedan på "Amortera extra" och fyll i uppgifterna. Eller använd länken nedan.
    Mina lån på internetbanken

Tänk på det här:
Ett bolån med tremånadersränta kan du lösa eller extraamortera när som helst utan att det kostar något. 

Om du har bundet lån kan du lösa eller göra en extraamortering under räntebindningstiden, men du kan behöva betala räntekompensation. 

När du väljer att betala av ditt bolån innan räntebindningstiden löpt ut får du betala ränteskillnadsersättning. När vi räknar fram ränteskillnadsersättningen jämförs bolånets räntesats med en jämförelseränta. Som jämförelseränta används den ränta som i allmänhet gäller för bostadsobligationer* med en löptid som motsvarar den tid som återstår av räntebindningstiden och ökas med en procentenhet.

De räntor och amorteringar som skulle ha gjorts fram till räntebindnings-tidens slut nuvärdesberäknas. Ränteskillnadsersättningen blir skillnaden emellan det framräknade nuvärdet och kapitalskulden den dag då du löser ditt lån i förtid.

Vilka bostadsobligationer som ligger till grund för beräkningen fastställs en gång per kvartal av Svenska Bankföreningen med daglig kursuppdatering.
*Lån som bundits före juli 2014 tas jämförelseräntan fram genom statspapper.

Vill du extraamortera ett bundet lån i samband med en förlängning kan du däremot göra det utan extra kostnad. Hör av dig till oss innan förlängningen så hjälper vi dig.

Om du redan har bolån hos oss med bunden ränta kan du ha möjlighet att göra ett så kallat säkerhetsbyte. Det betyder att du får flytta med ditt gamla bolån med din nuvarande ränta och bindningstid. Vi gör dock alltid en individuell bedömning av den nya bostaden innan vi godkänner säkerhetsbytet. Om du gör ett säkerhetsbyte räknas lånet som ett nytt lån och omfattas därför av amorteringskravet som infördes 1 juni 2016. Det innebär att du kan behöva börja amortera på ett bolån som tidigare har varit amorteringsfritt.

Boränterådet

Jens Magnusson är SEB:s privatekonom. Han bevakar omvärlden utifrån privatpersonens perspektiv och förklarar, kommenterar och ger råd i privatekonomiska frågor.
Till månadens boräntetips

Försäkra ditt bolån

Med ett bolåneskydd kan du känna dig trygg om något oförutsett händer.

Läs mer om bolåneskydd

Customer service