Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips inför årsskiftet 2022/2023

Vinterlandskap

Våra ekonomer går igenom vad du kan tänka på och vad du kan bocka av på att-göra-listan inför det nya året. Det kan bland annat vara bra att ha koll på eventuella rot- och rutfakturor och ansökan om jämkning av skatt.

Ta kontroll över din skatt

Fram till årsskiftet har du fortfarande möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. Vill du skaffa dig ett grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär skatteberäkning redan nu hos Skatteverket.

För många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster på sina aktie- och fondaffärer då dessa eventuellt kan kvittas mot varandra. Har du sålt en bostad är det bra att vara ute i god tid och räkna ut din vinst eller förlust. Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett investerings­sparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring behöver du inte fundera på kvittningsreglerna. Du blir istället schablonbeskattad i inkomstslaget kapital.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

  • Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot varandra. Om du hittills gjort nettoförluster på marknadsnoterade aktier kan du kvitta dessa mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor).
  • Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan på samma sätt plocka fram förluster om du har sålt värdepapper med vinst under året.
  • Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras.

Om det efter kvittning av vinst mot förlust på t.ex. aktier ändå återstår en kapitalförlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapitalinkomster (exempelvis utdelningar, ränteinkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan kvitta förluster vinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privatbostad för att kvitta mot förluster i år. En frivillig återföring av uppskovsbelopp som du tar upp i din deklaration måste vara minst 20 000 kronor. Detta gör du i den deklaration som lämnas 2023. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värdepappersförlusten (marknadsnoterade). Tänk på att schablonbeskattningen av bostadsuppskov har slopats. Du kan alltså välja att ha uppskovet kvar utan att det kostar något årligen.

Det går att ompröva tidigare deklarationer upp till 5 år tillbaka i tiden och ”ångra” att man skattat av sin kapitalvinst vid sin bostadsförsäljning i stället för att begära uppskov. 2022 är det sista året för att begära omprövning för inkomståret 2016 och att du vill ha uppskov med vinsten. Under 2022 kan du begära omprövning av deklarationer från åren 2017-2021 som gäller inkomståren 2016-2020.

Glöm inte bort dina schablonintäkter när du räknar fram dina kapitalinkomster

Äger du fondandelar (investeringsfonder), i fondkonto eller depå, eller har ISK ska du även räkna med schablonintäkter som inkomst av kapital. Dessa räknas dock ut automatiskt och är förtryckta i din deklaration.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid 2022 års ingång.

Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2022 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent på 100 000 kronor). Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.

Schablonintäkten för ISK 2022 är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. 

Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2022 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent på 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Betala kostnadsränta i tid

Även kostnadsräntor, till exempel räntor som du betalar på bostadslån, ska vara betalda och registrerade senast den 31 december för att vara avdragsgilla 2022. Om ni är två eller flera låntagare med gemensamt betalningsansvar för lånet, tänk på att meddela banken om ni har annat än lika fördelning av räntan.

Om dina förluster, räntekostnader med mera, i inkomstslaget kapital är så stora att det totala underskottet i inkomst av kapital överstiger 100 000 kronor, blir skattereduktionen endast 21 procent på det belopp som överstiger 100 000 kronor. Det finns alltså anledning att se över fördelningen av räntor för gemensamma lån så att inte underskottet i inkomstslaget kapital för någon av låntagarna överstiger 100 000 kronor, om så är möjligt. För underskott upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Meddela banken innan årsskiftet hur räntan ska fördelas så blir det rätt på kontrolluppgiften, förtryckta belopp och i inkomstdeklarationen.

Det går givetvis även att ändra dessa och fördela om räntorna i inkomstdeklaration den 2 maj 2023.

Betala rot- och rutfakturor före årsskiftet

Rot- och rutavdragen, som bland annat gäller renoveringar i bostaden och hushållsnära tjänster som städhjälp och barnpassning med mera, påverkar den slutliga skatten. Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan sammanlagt vara maximalt 75 000 kronor per år och person.

För att få skattereduktionen för arbete utfört under 2022 måste du betala fakturan i år. Dessutom måste utföraren ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2023. Betalar du efter 31 december 2022 får du avdraget först i 2024 års deklaration.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rutavdraget i 2023 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2023.

Rotavdraget: Skattesubventionen är 30 procent på arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor eller högre, per år och person. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rutavdraget: Skattesubventionen är 50 procent på arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 75 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att beräknas på ett underlag som kommer att vara 150 000 kronor eller högre. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Om du vill kontrollera hur mycket rot- och rutavdrag du använt, gå in på Skatteverkets tjänst Rot och rut - Mina avdrag.

Skattereduktionen för installation av grön teknik: Du kan få skattereduktion för delar av kostnaden när du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är både arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget är högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon.
Maximal skattereduktion är 50 000 kronor per person och år. Om du redan utnyttjat hela eller delar av ditt avdrag kan du be företaget att ansöka om skattereduktion för någon annan i hushållet som också äger bostaden.

Tips! Gå in på Skatteverkets, Räkna ut din skatt (skatteverket.se)och gör en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få.

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot

Har du utnyttjat rot- och rutavdrag och/eller skattereduktion för installation av grön teknik under året och vet med dig att du har haft låga inkomster är det inte självklart att du ska kvitta bort eventuella kapitalvinster eftersom det då kommer saknas tillräckligt med skatt att kvitta emot. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot- och rutarbetet till 2023 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2024.

Tänk på att du inte har nytta av dina skattereduktioner om dessa är större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan inte spara icke utnyttjade skattereduktioner.

Fortfarande avdragsrätt för de utan tjänstepension

Det är inte längre möjligt att som löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt. Men för anställda som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra pensionsavdrag. Avdraget är maximalt 35 procent på en inkomst som 2022 uppgår till högst 483 000 kronor. För den som fortfarande har denna möjlighet måste premien vara betald och registrerad senast 31 december för att vara avdragsgill 2022.

Skattereduktion för gåvor

Du kan få reduktionen på gåvor med 25 procent av gåvobeloppet, dock högst 1 500 kronor, vilket motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kronor. Det finns villkor som måste uppfyllas, till exempel att gåvomottagaren är godkänd av Skatteverket och minst 200 kronor per gåvotagare ska ges vid ett och samma tillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor per år. Glöm inte att ha koll på att du har skatt att få skattereduktion emot! Skatteverkets godkända lista

Vill du ha jämkning måste du ansöka om det varje år!

Om du vet med dig att du har betalt för mycket eller för lite i skatt 2022 och inte vill få stor kvarskatt eller skatteåterbäring nästa år bör ansökan om jämkning göras redan nu. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverket. Du måste numera ansöka om jämkning varje år. Så du som har stora ränteutgifter eller inkomster från flera olika arbetsgivare eller pensionsinstitut bör fundera på att söka jämkning för att betala rätt skatt från början.

Kvarskatt på över 30 000 kronor

Om du räknar med att behöva göra en extra skatteinbetalning på mer än 30 000 kronor för inkomståret 2022, och vill undvika kostnadsränta, ska Skatteverket ha din betalning senast den 13 februari 2023. Kostnadsräntan har höjts från 1,25 till 2,5 procent och den är inte avdragsgill. Räntan på belopp över 30 000 kronor börjar räknas från och med den 14 februari 2021. Extra inbetalning av belopp under 30 000 kronor ska betalas först 4 maj 2023 för att helt slippa kostnadsränta.

 

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Susanne Eliasson
Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson


Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund


Customer service