Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Budgivning – regler, tips och strategier för en lyckad budgivning

En budgivning upplevs ofta som det avgörande momentet i en
bostads- eller fastighetsaffär. Därför har vi samlat all information
om vilka regler som gäller och hur budgivningsförloppet går till.
Dessutom tipsar vi om några taktiker och strategier att ta till för
att vinna budgivning.

En budgivning upplevs ofta som det avgörande momentet i en bostads- eller fastighetsaffär. Därför har vi samlat all information om vilka regler som gäller och hur budgivningsförloppet går till. Dessutom tipsar vi om några taktiker och strategier att ta till för att vinna budgivning.

Budgivning – tips: Lägg bud som du klarar ekonomiskt

Det viktigaste är att sätta ett maxtak på hur långt du vill gå i en budgivning. Annars är det lätt att ryckas med och tappa kontrollen över hur det faktiskt påverkar din ekonomi. Spendera inte alla dina sparpengar på att buda högre. Det är viktigt att ha en buffert och skönt att veta att du har pengar om något oförutsett händer eller om du vill unna dig något.

Budgivning – regler vid budgivningsförloppet

Vilka regler som gäller i en budgivning är kanske inte lika självklart för alla, men faktum är att reglerna är förhållandevis få. Det finns ingen lagstiftning som reglerar hur en budgivning ska gå till, men det finns vissa grundläggande utgångspunkter som är bra att känna till.

Bud är inte bindande

Den som lägger ett bud är inte bunden av budet, inte ens om det är skriftligt. Däremot har säljaren fri prövningsrätt, vilket innebär rätten att avgöra till vem eller till vilket pris bostaden ska säljas. Det betyder att det högsta budet inte automatiskt vinner en budgivning, även om det är det vanligaste. Andra faktorer som kan vara avgörande för säljaren är eventuella villkor som köparen ställer, som till exempel tillträdesdag eller anledningen till köpet.

Säljaren bestämmer över budgivningen och när den avslutas

Det är säljaren som bestämmer hur budgivningen ska gå till. Säljaren har också rätt att ändra formerna mitt under pågående budgivning, till exempel kan han eller hon avbryta försäljningen när som helst. Eftersom bud inte är bindande är budgivningen inte över förrän köpekontraktet signerats av både köpare och säljare. Om det kommer in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren en skyldighet att framföra budet till säljaren och säljaren är fri att anta eller avfärda budet.

Mäklarens skyldighet att föra budgivningslista

Alla mäklare är skyldiga att löpande föra en förteckning över en budgivning. Denna ska innehålla uppgifter om budgivarens namn och kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkt för när det lämnades samt eventuella villkor förknippade med budet. När budgivningen är över meddelar mäklaren det till samtliga budgivare. Den kompletta budgivningslistan lämnas till säljaren och köparen när uppdraget slutförs, vilket normalt sker vid tillträdet. Om uppdraget avbryts utan att det blivit någon försäljning kommer budgivningslistan ändå att lämnas till säljaren.

Hur går en budgivning till?

En budgivning pågår oftast under en kortare period. Det kan vara många potentiella köpare som är inblandade och många snabba beslut ska tas. Men med rätt kunskap inför en budgivning är du i alla fall mer förberedd på alla tvära kast och vet att ingenting är klart förrän köpekontraktet är påskrivet.

Så här kan en budgivning gå till:

Budgivning före visning

Det är inte ovanligt med bud före ordinarie visning från en budgivare som vill försöka få till en snabb affär. Mäklaren är skyldig att framföra budet till säljaren som då får bestämma om budet ska accepteras eller avfärdas.

Budgivning under visning

Under visningen får spekulanter lämna namn och kontaktuppgifter så att mäklaren kan undersöka intresset efter avslutad visning. Även om det är ovanligt händer det att bud läggs redan under visningen.

Budgivning efter visning

Efter visningen kontaktar mäklaren alla spekulanter för att ta reda på om det finns intresse för att delta i budgivningen och om de har sin finansiering till handpenning och köpeskilling klar, så att köpet kan fullföljas. Som spekulant kan du välja att lägga ett bud eller att passivt bevaka budgivningen. Det finns olika sätt att delta i budgivningen. Det vanligaste är att svara på sms eller över telefon, men du kan också lämna bud via ombud eller via en budgivningssida.

Så länge säljaren inte önskar något annat kan alla som anmält intresse för att delta i eller bevaka budgivningen välja att få uppdateringar via en budgivningssida, mejl och/eller SMS. Mäklaren ringer dessutom runt till budgivarna. I vissa fall kan buden även redovisas anonymt beroende på vad säljaren och mäklaren kommit överens om. Ibland läggs ett “dolt bud”, så kallad dold budgivning. Det betyder oftast att någon lägger ett bud med villkoret att budet ska vara hemligt för övriga spekulanter och budgivare. Det är helt upp till säljaren att bestämma om det dolda budet ska accepteras eller inte, och om budet trots allt ska redovisas till övriga budgivare, med risk för att budgivaren inte längre står fast vid sitt dolda bud.

Säljaren väljer vinnande bud och kontraktsskrivning bokas

Säljaren bestämmer till vem, när och till vilket försäljningspris försäljningen ska ske utan att behöva ange orsaken till sitt val. Mäklaren bokar tid för kontraktsskrivning med alla parter så snart som möjligt efter färdig budgivning.

Om det kommer in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren en skyldighet att framföra budet till säljaren som då får bestämma om den vill acceptera eller avfärda det sena budet. Eftersom bud inte är bindande förrän kontraktet är påskrivet kan köpare dra sig ur utan att behöva ange orsak.

Kontraktsskrivning

Kontraktsskrivningen avslutar definitivt budgivningen. När båda parter undertecknat ett bindande köpekontrakt, kan ingen part ändra sig om det skulle råka komma in ett högre bud.

Läs mer om kontraktsskrivning

När köpekontraktet är påskrivet överlämnas budförteckningen till köpare och säljare med uppgifter om budgivarnas namn, kontaktuppgifter, de belopp som bjudits och tidpunkt för när budet lämnades samt villkor för buden.

Efter försäljningen har övriga spekulanter enbart rätt att få veta att bostaden såldes till någon annan. Det har inte rätt att få ut uppgifter om personer som lagt bud.

Budgivning – tips på taktik och strategi

Vilken taktik eller strategi som vinner en budgivning går inte att förutse. Det beror helt på vilka andra som deltar, men också på säljaren. Här är tips på några vanliga taktiker och strategier som du själv kan använda dig av eller som kan vara bra att känna till för att identifiera andra budgivares tillvägagångssätt. Oavsett vilken taktik eller strategi du väljer var noga med att du alltid lägger bud som du klarar av ekonomiskt.

  • Höj budet lite i taget. Du vill inte riskera att betala för mycket och gör endast små höjningar. Istället riskerar du att många ger sig in i budgivningen.
  • Lägg ett högt bud. Du vill utstråla beslutsamhet och försöka avskräcka andra spekulanter. Samtidigt finns risken att du betalar för mycket vid en sådan djärv åtgärd.
  • Var en snabb och aktiv budgivare. Du är med och budar redan från början och höjer direkt efter att du har blivit överbudad.
  • Var en återhållsam budgivare. Du vill ge så lite information som möjligt till andra budgivare och lägger få och väl genomtänkta bud. Ibland håller du dig i bakgrunden tills bara en budgivare återstår och går då in i budgivningen.
  • Ge villkorade bud. Du lägger till exempel ett tidsbegränsat eller dolt bud med förhoppningen att påskynda säljarens val. Eller du ger ett bud innan visning som bara är aktuellt vid en snabb affär.
  • Lägg dig över psykologiska gränser hos andra budgivare. Många sätter sitt tak på en jämn summa, exempelvis 2 miljoner. Om du bara lägger dig lite över kan det räcka för att de drar sig ur.

Vanliga frågor och svar

Är budgivning bindande?

Inte förrän köpekontraktet är signerat av både köpare och säljare är en budgivning bindande.

När börjar budgivning efter visning?

Budgivning kan ske både före och under visningen, men vanligast är att en budgivning sätter igång direkt efter visningen. Mäklaren börjar med att kontakta alla spekulanter för att ta reda på om det finns intresse för att delta i budgivningen och om de har sin finansiering till handpenning och köpeskilling klar, så att köpet kan fullföljas.

Hur länge varar en budgivning?

Det finns ingen tidsbegränsning hur länge en budgivning kan hålla på, men formellt avslutas budgivningen när kontraktet är signerat. Vid attraktiva bostadsobjekt pågår den intensiva delen av en budgivning under en kortare period – kanske bara några dagar.

Hur kan jag vinna budgivning?

Det finns inget enkelt svar på hur du kan vinna budgivning. Dessutom är det alltid säljaren som avgör vem som blir köpare och det behöver inte alltid vara den som la det högsta budet. Men ju fler budgivningar du går igenom, desto mer rutinerad blir du. Du lär dig hur andra gjorde och vad du tycker fungerar för dig.

3 enkla steg när du ska ansöka om lånelöfte och bolån

Ta reda på hur mycket du kan låna

Se hur mycket du kan låna. Därefter kan du direkt gå vidare och ansöka om lånelöfte.

Till bolånekalkylen

Ansök om lånelöfte

Med ett lånelöfte är du beredd när drömbostaden dyker upp.

Ansök om lånelöfte

Kontakta oss

Kontakta oss innan du skriver kontrakt. Då kan vi kontrollera att bostaden går att belåna.

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar klockan 8–18.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.