Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

SEB Invited prislista

Specifikation Pris
Månadspris 150 kr
Månadspris extrakort 75 kr
Pappersfaktura  25 kr
E-faktura 0 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget (min. 35 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 1,65 %
Kort skickat till utlandet 0 kr
Ersättningskort 100 kr
Fakturakopia 30 kr
Betalningspåminnelse 60 kr
Loungebesök 30 USD/besök
Årsränta 15,00 %
Effektivränta 15,25 %¹
Dröjsmålsränta 2,5 % per månad
Inkasso 180 kr²

 

¹Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med ett månadspris om 150 kronor. Krediträntan uppgår till 15,00 procent per år. Den effektiva räntan, som är beräknad på ett kreditbelopp om 75 000 kronor, är 15,25 procent. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 85 769 kronor. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 procent av kreditbeloppet.

²Vid inkasso löper vid var tid gällande årsränta.

Customer service