Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Aktuella priser

Här hittar du aktuella priser för våra vanligaste produkter och tjänster för privatpersoner.

Betala

Tjänst Pris
Insättning på konto i SEB 0 kr
   
Överföring till konto i SEB  
Engångsöverföring 0 kr
– Engångsöverföring med avi till mottagare via kundtjänst 15 kr
– Engångsöverföring med avi till mottagare via internetbank 10 kr
– Stående överföring (endast SEB-kunder) 0 kr
   
Insättning på konto i annan bank (endast SEB-kunder)  
– Engångsöverföring via kundtjänst 75 kr
– Engångsöverföring via Internetbanken 0 kr
– Expressöverföring 300 kr
– Telefonöverföring 300 kr
– Uppläggning av stående överföring via kundtjänst  
– Uppläggning av stående överföring via Internetbanken 0 kr
   
Insättning och uttag på Valutakonto  
– Insättning av kontanter på Valutakonto  5 % av beloppet
– Uttag av kontanter på Valutakonto  5 % av beloppet
   
Inlösen av SEB-check  
– SEB-kund 0 kr
– Övriga 0 kr
   
Inlösen av check från annan bank inklusive skydd¹  
– SEB-kund² 50 kr
   
Inlösen av postväxel utfärdad av SEB  
– SEB-kund 0 kr
– Övriga 0 kr
   
Inlösen av postväxel utfärdad av annan bank  
– SEB-kund² 0 kr
   
Inlösen av bankgiroutbetalning  
– Insättning på bankkonto i SEB 0 kr
– Inlösen av skatteutbetalning via bankgiroavi 0 kr

 


¹ Inlösen av check eller anvisning på max 2 000 kr är kostnadsfritt för SEB-kunder.
² Inlöses ej för dem som inte är SEB-kunder.

Tjänst Pris
Avgående betalningstransaktioner, SEB-kund:  
– SEPA-betalning via Internetbanken 0 kr
– SEPA-betalning via kundtjänst 40 kr
– Utlandsbetalning via kundtjänst¹ 300 kr
– Utlandsbetalning via Internetbanken¹ 50 kr
– SEPA Direct Debit (Autogiro i EURO) 0 kr
   
Tillkommande kostnader i vissa fall:  
– för betalningsmottagarens bankkostnader 250 kr
– betalning i tredjelandsvaluta (betalning i tredjelandsvaluta, betalning i annan valuta än SEK, EUR eller mottagarlandets valuta) 50 kr
   
Hemskickad pappersavi på betalningen om betalningen är gjord:  
– via Internetbanken 15 kr
– via kundtjänst 0 kr
   
Ankommande betalningstransaktioner (insatt på konto):  
SEPA-betalning och EU-reglerad betalning² 0 kr
   
Övriga betalningar:  
– belopp under 300 kr 30 kr
– belopp över 300 kr 50 kr
   
   
Försöka att ändra/annullera uppdrag som SEB utfört korrekt samt returnerad betalning³ 500 kr
   
   
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredningar av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än ett år: 1400 kr per påbörjad timme
   
Utskrift med information om betalningstransaktioner (kopia av verifikation) 150 kr

 


¹ En betalningstransaktion i SEK till en betalningsmottagare inom EES (EU-länder, Norge, Island och Liechtenstein) betraktas som en EU-reglerad betalning om IBAN-nummer och BIC-kod är korrekt angivna och betalningsmottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader (SHARE). En EU-reglerad betalning har samma pris som en SEPA-betalning.

² Med EU-reglerade betalningar avses betalningstransaktioner i euro eller SEK som skickats från banker i EES (EU-länder, Norge, Island och Liechtenstein) där IBAN-nummer och BIC-kod är korrekt angivna och betalningsmottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader (SHARE).

³ I samband med ändrings- eller annulleringsuppdragets utförande kan avgifter från andra banker tillkomma, så även ytterligare kostnader till exempel till följd av valutakursförlust.

Specifikation Pris
Privatkonto* 0 kr
Enkla sparkontot* 0 kr
Gröna sparkonto 0 kr
Valutakonto 1500 kr i uppläggningsavgift, därefter 0 kr/år.
   
Specifikation Pris
Kontoutdrag:  
– varje kvartal 0 kr
– varje månad 0 kr
– via uttagsautomat, självbetjäning och Internetbanken 0 kr
– manuellt upp till 60 månader tillbaka via kundtjänst 40 kr/konto
   
Efterbeställning av kontoutdrag:  
– Längre tillbaka än 60 månader, upp till 10 år   50 kr/konto/år
   
Extra saldo- och räntebesked:  
– Bouppteckning: avliden person
0 kr
– Bouppteckning: efterlevande make/maka 0 kr
– Bodelning: skilsmässa 150 kr
– Arvskifte 150 kr
– God man/förvaltare 0 kr
– Myndighetsdag 0 kr
   

Avgift för överdraget belopp på bankkonton
(mer än 100 kr):

 
– avi om övertrassering 0 kr
– påminnelse 1 100 kr
– påminnelse 2 100 kr
– övertrasseringsränta: Riksbankens reporänta plus 13,25 %  
   
Övrigt:  
– Utskrift med information om betalningstransaktion
(kopia av verifikation)
150 kr/st
– Efterbeställning av årsbesked 75 kr/st 


 

*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

SEB Debit

Årspris: 420 kronor.
Kostnadsfritt för dig under 18 år.
SEB Debit ingår i Enkla vardagen.

 

Specifikation Pris
Automatuttag i Sverige 0 kr
Uttag från automater i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland 0 kr
Automatuttag i euro inom EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein 0 kr
Automatuttag i övriga länder, per uttag 35 kr
Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands,
per uttag
35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands¹  1,65 %
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr

 


SEB Credit 

Årspris: 295 kronor.

SEB Credit ingår som kostnadsfritt tillval i vårt paket Enkla vardagen.

 

Specifikation Pris
Extrakort, per år 100 kr
Kontantuttag 35 kr
Automatuttag utomlands, per uttag 35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands¹ 1,65 %
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr
Ersättningskort, till exempel vid namnbyte 100 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr
Inkassokrav 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Årsränta 10,68 %
Månadsränta 0,89 %
Effektivränta 11,90 %

 


SEB Debit limited

Årspris: 180 kr (tas ut med 15 kr/mån)
Årspris för dig upp till 21 år: 0 kr

 

Specifikation Pris
Automatuttag i Sverige 0 kr
Uttag i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland automater 0 kr
Automatuttag i euro inom EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein 0 kr
Automatuttag i övriga länder, per uttag 35 kr
Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands,
per uttag
35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomland¹  1,65 %
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr

 


SEB Invited

Månadspris: 150 kronor

Specifikation Pris
Månadspris 150 kr
Månadspris extrakort 75 kr
Pappersfaktura  25 kr
E-faktura 0 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget (min. 35 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 1,65 %
Kort skickat till utlandet 0 kr
Ersättningskort 100 kr
Fakturakopia 30 kr
Betalningspåminnelse 60 kr
Loungebesök 30 USD/besök
Årsränta 15,00 %
Effektivränta 15,25 %
Dröjsmålsränta 2,5 % per månad

 


Eurocard Gold

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 525 kr/år alternativt 45 kr/månad
Familjekort 245 kr/år alternativt 23 kr/månad
E-faktura 0 kr
Pappersfaktura 30 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget (minimum 40 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands² 2 %
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr
Ersättningskort, till exempel vid namnbyte 100 kr

 


Eurocard Platinum

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 1 500 kr/år alternativt 130 kr/månad
Familjekort 0 kr första kortet, därefter 750 kr/år alternativt 65 kr/månad per kort
E-faktura 0 kr
Pappersfaktura 30 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget (minimum 40 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands² 2 %
Kort som skickas till utlandet med DHL 0 kr
Ersättningskort, till exempel vid namnbyte 100 kr

 


StopService (spärr av kort och värdehandlingar)

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 297 kr

 


¹ Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter en av banken tillämpad valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på för närvarande 1,65 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken. 

² Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter en av banken tillämpad valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på för närvarande 2 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken. 

Låna

Bolån

Tjänst Pris
Uppläggning av lån 0 kr
Övertag av lån från annan bank 0 kr
Tillfälligt lån, handpenningslån 500 kr
Tillfälligt lån, överbryggningslån 1 500 kr
Tillträde utan lån 5 000 kr
Tillägg/borttag av låntagare 1 000 kr

 


Förändring av säkerhet samma objekt

Tjänst Pris
Nya lånehandlingar på grund av pantbrevsdelning
annan bank
1 000 kr
I samband med lån i SEB 500 kr

 


Säkerhetsförändring

Tjänst Pris
Byte av objekt 2 500 kr per lån

 


Avisering

Tjänst Pris
Avisering                                                 
– automatisk betalning 0 kr
– E-faktura 0 kr
– via bankgiroavi 50 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr
Inkassokrav 180 kr
Uppsägning av lån 180 kr

 


Tillägg

Tjänst Pris
Endast lagfart, bankens arvode¹ 625 kr
Endast pantbrev, bankens arvode¹ 675 kr
Både lagfart och pantbrev, bankens arvode¹ 900 kr
Utdrag ur fastighetsregistret 100 kr
Dödning av förkommet pantbrev 1 000 kr

 


Byggnadslån privat

Tjänst Pris
Serviceavgift vid nyckelfärdigt hus² 6 000 kr
Serviceavgift vid lösvirkeshus² 10 000 kr

 


¹ Inskrivningsmyndigheternas kostnader tillkommer. 
Läs mer på Lantmäteriets webbplats

² I serviceavgiften ingår bankens arvode för samtliga inskrivningsärenden, uppläggning av byggnadslånet, spärrförbindelsen, betalning av fakturor mot spärrförbindelsen samt förhandsvärdering. 

Enkla lånet

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning kundtjänst 300 kr
Uppläggning/höjning Internetbanken 0 kr
   
Avisering  
– automatisk betalning 0 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr

 


Enkla krediten

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning 0 kr
Årsavgift (baserad på beviljad kredit)¹ 2 % (lägst 200 kr)

 


¹När du utnyttjar krediten betalar du ränta för de dagar och på det belopp du utnyttjar. Du kan endast ansöka om Enkla krediten via Internetbanken.

Kontokredit

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning kundtjänst 500 kr
Uppläggning/höjning Internetbanken 0 kr
Årsavgift (baserad på kredit) 2 % (lägst 200 kr)

 


Övriga lån och krediter – med eller utan säkerhet

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning 2 % av belopp (minimum 800 kr)
   
Avisering  
– automatisk betalning 0 kr
– avi-avgift  60 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr

 


Räntan kan variera beroende på lån och säkerhet. För aktuella ränteuppgifter, ring eller kontakta närmaste SEB-kontor.

Rådgivning

Om du har mer än 5 miljoner kronor att placera eller en komplex förmögenhetsstruktur erbjuder vi Private Banking. Du får ett dedikerat team med en egen private banker, en client assistant och tillgång till alla våra specialister – samlade under ett och samma tak. Vi finns alltid tillgängliga när du behöver oss och tillsammans ser vi helheten och planerar för framtiden – för dig och dina närmaste. 
Läs mer om Private Banking
Kontakta mig om Private Banking 

Som kund hos oss kan du få träffa en av våra privatrådgivare. Någon som hjälper dig med att se över just din ekonomi. En finansiell samtalspartner som ger dig konkreta förslag på lösningar och aktiviteter och som försäkrar sig om att du är nöjd.

Du bestämmer hur ofta och på vilket sätt du vill ha kontakt med någon av våra rådgivare. Enklare frågor får du svar på via telefon och på internet, dygnet runt.

Privatrådgivning:

0 kr

Vissa tjänster är dock kostnadsbelagda. Gällande priser hittar du under respektive avsnitt i prislistan. 
Läs mer om Private Banking

Spara och placera

Enkla depån kan bara öppnas av privatpersoner. Hör av dig till kundtjänst om du vill ha fullständiga prisuppgifter. 

Förvar 

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr

 


Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska och nordiska aktier¹²4  
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr
   
Icke-nordiska aktier³4  
– Kundtjänst   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 350 kr

 


Strukturerade placeringar 5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 % 
   
Indexbevis  
– Kundtjänst 0,25 %  
– Internetbanken 0,09 % 
   
Certifikat  
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr
   
Börshandlade certifikat  
– Kundtjänst  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken  0,09 %
   
Warranter  
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage på affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis  
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Teckningsoptioner  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr
   
Premieobligationer 5  
– Kundtjänst 0,30 % 
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 200 kr 
   
Börshandlade fonder  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr
   
Emissionsrätter (Priset kan variera för varje tillfälle)  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2000 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


¹Handlas på en handelsplats i Stockholm.

²Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

³Handla på en handelsplats utanför Norden.

4)Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5) Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är individuellt prissatta vad gäller avgifter för produkten, eventuell avgift vid förtida inlösen samt avgifter i underliggande tillgångar. Se produktens faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prissatta vad gäller förvaltningsavgift samt eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter samt prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och informationsbroschyr/prospect för mer information

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Fondkonto

Specifikation Pris/kostnad
Administration 0 kr
Flytt av fonder från SEB till annat institut 500 kr per fondbolag

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader 900 kr/timme

 


Fonder

Fonder är individuellt prissatta vad gäller förvaltningsavgift samt eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter samt prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt för mer information.
Till SEB:s fondlista

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr
Överföring till annat institut/fondbolag av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Överföring till annat institut/fondbolag av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska och nordiska aktier¹²4  
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr
   
Icke-nordiska aktier³4   
– Kundtjänst     0,50 %
   
Lägsta courtage per nota  
– Kundtjänst 350 kr

 


Strukturerade placeringar 5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar²  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Indexbevis   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Certifikat   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr
   
Förlagsbevis  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota  
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Mini Futures   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Warranter  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Premieobligationer 5
 
– Kundtjänst/internetbanken 0,30 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kundtjänst 200 kr
   
Konvertibler
 
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Börshandlade fonder  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr
   
Emissionsrätter   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader 900 kr/timme

 


¹ Handlas på en handelsplats i Stockholm.

² Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

³ Handla på en handelsplats utanför Norden.

4 Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5 Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är individuellt prissatta vad gäller avgifter för produkten, eventuell avgift vid förtida inlösen samt avgifter i underliggande tillgångar. Se produktens faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prissatta vad gäller förvaltningsavgift samt eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter samt prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt för mer information.

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

IPS-depå kan endast öppnas av privatpersoner. För fullständiga prisuppgifter kontakta våra kontor eller Telefonbanken. Du kan inte handla med warranter eller värdepapper noterade på Aktietorget, First North eller inofficiella listor.

IPS-depå

Specifikation Pris/kostnad
Kundtjänst 0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr)
Internetbanken 0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr)

 


Aktier¹ ² ³

Specifikation Pris/kostnad

Nordiska aktier

 
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr

 


Strukturerade placeringar 4

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


¹ Handlas på en handelsplats i Stockholm.

² Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

³ Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

Strukturerade produkter

Priset för produkten vad gäller courtage vid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan även årliga förvaltningsavgifter tillkomma. Se produkternas faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prissatta vad gäller förvaltningsavgift samt eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter samt prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt för mer information.

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
1 konto 0 kr/år
2 konton 50 kr/år¹
3 konton 25 kr/konto och år¹
Samägt 75 kr/konto och år¹
Avgift (porto) 10 kr vid köp och försäljning

 


Pris för handel med VP/Servicekonto²

Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska aktier
 
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr

 


Strukturerade placeringar

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Obligationer  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Warranter   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Indexbevis   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 200 kr

 


Övriga Svenska Värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Aktiekorgbevis  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Börshandlade fonder   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Premieobligationer   
– Kundtjänst 0,30 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr
   
Emissionsrätter²  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


¹Kostnaden tas ut av Värdepapperscentralen VPC.

²Handel via Internetbanken är inte möjlig. Orderläggning endast i svenska värdepapper och det tillkommer en administrationsavgift på 10kr/affär. Om SEB inte är kontoförande institut blir lägsta courtaget 400 kr.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är individuellt prissatta vad gäller avgifter för produkten, eventuell avgift vid förtida inlösen samt avgifter i underliggande tillgångar. Se produktens faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prissatta vad gäller förvaltningsavgift samt eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter samt prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt för mer information.

Sparkonton

Specifikation Pris/kostnad
Enkla sparkontot¹ 0 kr
Placeringskontot¹ 0 kr
Specialinlåningskonto¹ 0 kr

 


Kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
Varje halvår 0 kr
Via uttagsautomat, självbetjäning och Internetbanken 0 kr

 


Efterbeställning av kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
– Manuellt kontoutdrag upp till 25 månader tillbaka via kundtjänst 40 kr/konto
– Längre tillbaka än 25 månader, upp till 10 år 50 kr/konto/år
– Efterbeställning av årsbesked 75 kr/st

 


Extra saldo- och räntebesked

Specifikation Pris/kostnad
Bouppteckning  
– avliden person 0 kr
– efterlevande make/maka 0 kr
   
Bodelning  
– skilsmässa 150 kr
   
Arvskifte 150 kr
God man/förvaltare 0 kr
Myndighetsdag  0 kr

 


¹ Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 
Läs mer om insättningsgarantin.

Förvar

Specifikation Pris/kostnad
Depå 400 kr/år
Två ägare 600 kr/år
Tre ägare eller fler 1 200 kr/år
Uttag ur depå – (Överföring till annat institut/fondbolag) av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Uttag ur depå – (Överföring till annat institut/fondbolag) av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Priser för handel i Depå

Aktier 

Specifikation Pris/kostnad
Nordiska aktier¹ ² 4
 
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr
   
Icke-nordiska aktier³ 4  
– Kundtjänst 0,50 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 350 kr

 


Strukturerade placeringar 5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Indexbevis   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Certifikat   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Förlagsbevis  
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 100 kr
– Internetbanken 1 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Warranter   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kundtjänst 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr
   
Premieobligationer 5  
– Kundtjänst 0,30 % 
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr
   
Börshandlade fonder   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr
   
Emissionsrätter (priset kan variera för varje tillfälle)   
– Kundtjänst 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 100 kr 
– Internetbanken 1 kr

 


Globala fonder (fonder som inte förvaras på fondkonto)

Specifikation Pris/kostnad
Svenska fonder   
– Kundtjänst 0,35 %, minimum 500 kr
   
Utländska fonder (som inte är hedgefonder)   
– Kundtjänst 0,35 %, minimum 1 200 kr
   
Utländska hedgefonder   
– Kundtjänst 0,65 %, minimum 1 200 kr

 


Svenska Derivat

Specifikation Pris/kostnad
Optioner (köp/sälj, affärsbelopp under 50 000 kr  
– Kundtjänst 1,80 %
   
Optioner (köp/sälj, affärsbelopp över 50 000 kr  
– Kundtjänst 1,30 %
   
Lägsta courtage per affärsnota, köp/sälj   
– Kundtjänst 200 kr
   
Lägsta courtage per affärsnota, utfärdande  
– Kundtjänst 350 kr
   
Clearingavgift per kontrakt/indexoption  
– Kundtjänst 3,75 kr
   
Clearingavgift per kontrakt (aktieoption)   
– Kundtjänst 0,75 % + 6 kr (min. 7 kr, max 15 kr)
   
Indexterminer  
– Kundtjänst 0,20 %
   
Clearingavgift per kontrakt  
– Kundtjänst 3,50 kr
   
Aktieterminer   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Clearingavgift på bruttobeloppet   
– Kundtjänst 0,02 %
   
Vid lösen betalar du vanligt aktiecourtage enligt ovan.  

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


¹ Handlas på en handelsplats i Stockholm.

² Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

³ Handla på en handelsplats utanför Norden.

Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5 Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är individuellt prissatta vad gäller avgifter för produkten, eventuell avgift vid förtida inlösen samt avgifter i underliggande tillgångar. Se produktens faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prissatta vad gäller förvaltningsavgift samt eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter samt prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt för mer information.

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Paketerbjudanden

Årspris 

600 kronor per år.
Avgiften betalas månadsvis, 50 kronor per månad.

Kostnadsfritt om du är under 24 år.

Paketlösning för privatpersoner med de vanligaste banktjänsterna

Produkter och tjänster som ingår:

 • Privatkonto – Enkla sparkontot
 • Bankkortet SEB Debit (Mastercard) 
 • Betalservice via internet kopplat till ett Privatkonto
 • Internetbanken privat/privatapp
 • Bank på telefon

Kostnadsfritt tillval:

 • Kreditkortet SEB Credit (Mastercard).

Årspris

0 kr

Paketlösning med de vanligaste banktjänsterna för studerande på eftergymnasial nivå som har studiemedel från CSN

Produkter och tjänster som ingår:

 • Privatkonto – Enkla sparkontot
 • Bankkortet SEB Debit (Mastercard) 
 • Betalservice via internet kopplat till ett Privatkonto
 • Internetbanken privat/privatapp
 • Bank på telefon

Pension och försäkring

Specifikation Pris/kostnad
Administration 150 kr/år
Fondförvaltning 0,3 % – 2,5 % på förvaltat kapital beroende på fond
Flyttkostnad 500 kr
Pris för depå vid placering i andra värdepapper än fonder 0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr)
IPS-konto 0 kr

 

Specifikation Pris/kostnad
ITP1 och ITPK, tecknad från och med 1 juli 2013  
– Fondförsäkring, administration 0 % på förvaltat kapital.
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,25% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,12%.
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,10 – 1,47 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
   
ITP och ITPK, tecknad mellan 1 juli 2007 och 30 juni 2013  
– Fondförsäkring, administration 0 % på förvaltat kapital.
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,39% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,1%.
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,10 – 1,22 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
   
ITPK tecknad före 1 juli 2007  
– Fondförsäkring, administration 0,65 % av andelarnas värde/år
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,10 – 2,35 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
   
PA16  
– Fondförsäkring, administration 75 kr/år
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,40% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,31%.
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,10 – 1,18 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
   
KAP-KL/AKAP-KL  
– Fondförsäkring, administration 65 kr/år
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,30% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,26%.
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,15 – 1,08 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
   
FTP tecknad från och med 1 januari 2012  
– Fondförsäkring, administration 80 kr/år
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,40% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,31%.
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,20 – 1,36 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
   
BTP1 tecknad från och med 1 februari 2013  
– Fondförsäkring, administration 40 kr/år/del
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,40% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,31%.
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,20 – 1,57 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
– Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 70 kr/mån/anställd
– Barnpension 70 kr/mån/anställd
– Sjukförsäkring Ingen avgift
   
SAF-LO tecknad från och med 1 januari 2014  
– Fondförsäkring, administration 45 kr/år
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,10 – 1,10 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
   
SAF-LO, tecknade före 2001  
– Fondförsäkring, fondutbud Fondernas årliga avgift är 0,10 – 2,35 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.

 

Fondförsäkring

 

Specifikation Pris
Administration: 316 kr/år + 0,65 % av andelarnas värde/år

Fondernas årliga avgift   

0,10 % – 2,35 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.

 

Återköpsavgift för kapitalförsäkring

 • År 1: Ej återköpbar
 • År 2–5: 600 kronor, därefter alltid fria uttag.

Fondförsäkring 

Specifikation Pris/kostnad
Administration: 0 kr
Fondernas årlig avgift: 0,10 % – 2,35 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.

 


Återköpsavgift för Pensionsspar fond

 • År 1: Ej återköpbar
 • Från år 2: 0 kronor

Fondförsäkring

Specifikation Pris/kostnad
Administration: 0,30 % av andelarnas värde/år, ingen fast avgift
Fondernas årlig avgift: 0,10 % – 2,35 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.

 


Återköpsavgift för kapitalförsäkring

 • År 1: Ej återköpbar
 • År 2-5 kostar det 600 kronor, därefter alltid fria uttag.

Övrigt

Specifikation Pris/kostnad
Internetbanken privat/privatapp 0 kr
Bank på telefon – självbetjäning 0 kr
Personlig service via telefon dygnet runt 0 kr
Specifikation Pris/kostnad Pris från 1/4 2022
Utbyte av icke fungerande digipass 0 kr  
Extra digipass 250 kr  
Digipass, skickad till adress i Norden utom Sverige   500 kr
Digipass, skickad till adress i övriga världen   950 kr
Specifikation Pris/kostnad
Kopia av verifikation 150 kr
Internetfullmakt 0 kr

För information och priser kontakta närmaste SEB-kontor.

– Värdefack (tidigare bankfack) och servicefack.

Customer service