Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Aktuella priser

Här hittar du aktuella priser för våra vanligaste produkter och tjänster för privatpersoner.

Betala

Tjänst Pris
Insättning på konto i SEB 0 kr
   
Överföring till konto i SEB  
Engångsöverföring 0 kr
– Engångsöverföring med avi till mottagare via kontor/Telefonbanken 15 kr
– Engångsöverföring med avi till mottagare via internetbank 10 kr
– Stående överföring (endast SEB-kunder) 0 kr
   
Insättning på konto i annan bank (endast SEB-kunder)  
– Engångsöverföring via kontor/Telefonbanken 75 kr
– Engångsöverföring via internetbanken 0 kr
– Expressöverföring 300 kr
– Telefonöverföring 300 kr
– Uppläggning av stående överföring via kontor/Telefonbanken 0 kr
– Uppläggning av stående överföring via internetbanken 0 kr
   
Insättning och uttag på Valutakonto  
– Insättning av kontanter på Valutakonto  5 % av beloppet
– Uttag av kontanter på Valutakonto  5 % av beloppet
   
Inlösen av SEB-check  
– SEB-kund 0 kr
– Övriga 0 kr
   
Inlösen av check från annan bank inklusive skydd¹  
– SEB-kund² 50 kr
   
Inlösen av postväxel utfärdad av SEB  
– SEB-kund 0 kr
– Övriga 0 kr
   
Inlösen av postväxel utfärdad av annan bank  
– SEB-kund² 0 kr
   
Inlösen av bank och - och plusgiroutbetalning  
– Insättning på bankkonto i SEB 0 kr
– Kontant (SEB-kund) 50 kr
– Kontant (övriga) 200 kr
– Inlösen av skatteutbetalning via bankgiroavi 0 kr

 


¹ Inlösen av check eller anvisning på max 2 000 kr är kostnadsfritt för SEB-kunder.
² Inlöses ej för övriga som inte är SEB-kunder.

Tjänst Pris
Avgående Betalningstransaktioner, SEB-kund:  
– SEPA-betalning via internetbanken 0 kr
– SEPA-betalning via kontor/telefonbanken 40 kr
– Utlandsbetalning via kontor/telefonbanken¹ 150 kr
– Utlandsbetalning via internetbanken¹ 50 kr
– Check 200 kr
– SEPA Direct Debit (Autogiro i EURO) 0 kr
   
Tillkommande kostnader i vissa fall:  
– för betalningsmottagarens bankkostnader 250 kr
– betalning i tredjelandsvaluta (betalning i tredjelandsvaluta, betalning i annan valuta än SEK, EUR eller mottagarlandets valuta) 50 kr
   
Hemskickad pappersavi på betalningen om betalningen är gjord:  
– via internetbanken 15 kr
– via kontor/telefonbanken 0 kr
   
Ankommande Betalningstransaktioner (insatt på konto):  
SEPA-betalning och EU-reglerad betalning² 0 kr
   
Övriga betalningstransaktioner:  
– belopp under 300 kr 30 kr
– belopp över 300 kr 50 kr
   
Inlösen av utländsk check, SEB-kund 400 kr
   
Inlösen av check för inkasso, i utländsk valuta eller i SEK dragen på utländsk bank 1500 kr
   
Försöka att ändra/annullera uppdrag som SEB utfört korrekt samt returnerad betalning³ 500 kr
   
Återkallelse av skickad check 500 kr
   
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredningar av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än ett år: 900 kr per påbörjad timme  
   
Utskrift med information om betalningstransaktioner (kopia av verifikation) 150 kr

 


¹ En betalningstransaktion i SEK till en betalningsmottagare inom EES (EU-länder, Norge, Island och Liechtenstein) betraktas som en EU-reglerad betalning om IBAN-nummer och BIC-kod är korrekt angivna och betalningsmottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader (SHARE). En EU-reglerad betalning har samma pris som en SEPA-betalning.

² Med EU-reglerade betalningar avses betalningstransaktioner i euro eller SEK som skickats från banker i EES (EU-länder, Norge, Island och Liechtenstein) där IBAN-nummer och BIC-kod är korrekt angivna och betalningsmottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader (SHARE).

³ I samband med ändrings- eller annulleringsuppdragets utförande kan avgifter från andra banker tillkomma, så även ytterligare kostnader till exempel till följd av valutakursförlust.

Privatkonto* 0 kr

Enkla sparkontot* 0 kr

Valutakonto: 500 kr i uppläggningsavgift, därefter 0 kr/år.

 

Specifikation Pris
Kontoutdrag:  
– varje kvartal 0 kr
– varje månad 0 kr
– via uttagsautomat, självbetjäning och internetbanken 0 kr
– manuellt upp till 35 månader tillbaka på kontor/telefonbank 40 kr/konto
   
Efterbeställning av kontoutdrag:  
– Längre tillbaka än 25 månader, upp till 10 år   50 kr/konto/år
   
Extra saldo- och räntebesked:  
– Bouppteckning: avliden person 0 kr
– Bouppteckning: efterlevande make/maka 0 kr
– Bodelning: skilsmässa 150 kr
– Arvsskifte 150 kr
– God man/förvaltare 0 kr
– Myndighetsdag 0 kr
   
Avgift för överdraget belopp på bankkonton (mer än 100 kr):  
– avi om övertrassering 0 kr
– påminnelse 1 100 kr
– påminnelse 2 100 kr
– övertrasseringsränta: Riksbankens reporänta plus 13,25 %
 
Övrigt: 
- Utskrift med information om Betalningstransaktion (kopia av ver.) 150 kr/st
- Efterbeställning av årsbesked 75 kr/st

 


 

*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

SEB Debit

Årspris: 300 kronor.
Kostnadsfritt för dig under 18 år.
SEB Debit ingår i Enkla vardagen.

 

Specifikation Pris
Automatuttag i Sverige 0 kr
Uttag i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland automater 0 kr
Automatuttag i euro inom EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein 0 kr
Automatuttag i övriga länder, per uttag 35 kr
Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands, per uttag 35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands¹  1,65 %
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr

 


SEB Credit 

Årspris: 295 kronor.

SEB Credit ingår som kostnadsfritt tillval i vårt paket Enkla vardagen.

 

Specifikation Pris
Extrakort 100 kr
Kontantuttag 35 kr
Kontantuttag i ATM i Sverige mot konto i SEB. (Gäller endast kunder som sedan tidigare har ett kontokopplat kort.) 0 kr
Automatuttag i övriga länder och valutor, per uttag 35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands¹ 1,65 %
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr
Ersättningskort, till exempel vid namnbyte 100 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr
Inkassokrav 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Årsränta 10,68 %
Månadsränta 0,89 %
Effektivränta 11,90 %

 


Maestro

Årspris: 180 kr (tas ut med 15 kr/mån)
Årspris för dig upp till 21 år: 0 kr

 

Specifikation Pris
Automatuttag i Sverige 0 kr
Uttag i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland automater 0 kr
Automatuttag i euro inom EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein 0 kr
Automatuttag i övriga länder, per uttag 35 kr
Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands, per uttag 35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomland¹  1,65 %
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr

 


Eurocard Gold

Specifikation Pris/kostnad
Årspris (för SEB-kunder):  395 kr/år alternativt 35 kr/månad
Familjekort:  245 kr/år alternativt 23 kr/månad
E-faktura: 0 kr
Pappersfaktura: 30 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands:  3 % av uttaget (min. 40 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands² 2 %
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr
Ersättningskort, till exempel vid namnbyte 100 kr

 


Eurocard Platinum

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 1500 kr/år alternativt 130 kr/månad
Familjekort 0 kr första kortet, därefter 750 kr/år alternativt65 kr/mån per kort
E-faktura 0 kr
Pappersfaktura 30 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget (min. 40 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands² 2 %
Kort som skickas till utlandet med DHL 0 kr
Ersättningskort, till exempel vid namnbyte 100 kr

 


StopService (spärr av kort och värdehandlingar)

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 297 kr

 


¹ Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter en av banken tillämpad valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på f.n. 1,65 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken. 

² Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter en av banken tillämpad valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på f.n. 2 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken. 

Tjänst Pris
Sälja utländsk valuta 40 kr
Köpa utländsk valuta 49 kr
Återköp av valuta mot uppvisande av SEB-kvitto 0 kr

Låna

Bolån

Tjänst Pris
Uppläggning av lån 0 kr
Övertag av lån från annan bank 0 kr
Tillfälligt lån, handpenningslån 500 kr
Tillfälligt lån, överbryggningslån 1 500 kr
Tillträde utan bolån 5 000 kr
Tillägg/borttag av låntagare 1 000 kr

 


Förändring av säkerhet samma objekt

Tjänst Pris
Nya lånehandlingar pga. pantbrevsdelning annan bank 1 000 kr
I samband med lån i SEB 500 kr

 


Säkerhetsförändring

Tjänst Pris
Byte av objekt 2 500 kr per objekt

 


Avisering

Tjänst Pris
Avisering                                                 
– automatisk betalning 0 kr
– e-faktura 0 kr
– via bankgiroavi 50 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr
Förseningsavgift 90 kr
Inkassokrav 180 kr
Uppsägning av lån 180 kr

 


Tillägg

Tjänst Pris
Endast lagfart, bankens arvode¹ 625 kr
Endast pantbrev, bankens arvode¹ 675 kr
Både lagfart och pantbrev, bankens arvode¹ 900 kr
Utdrag ur fastighetsregistret 100 kr
Dödning av förkommet pantbrev 1000 kr

 


Byggnadslån privat

Tjänst Pris
Serviceavgift vid nyckelfärdigt hus² 6 000 kr
Serviceavgift vid lösvirkeshus² 10 000 kr

 


¹ Inskrivningsmyndigheternas kostnader tillkommer. 
Läs mer på Lantmäteriets webbplats

² I serviceavgiften ingår bankens arvode för samtliga inskrivningsärenden, uppläggning av byggnadslånet, spärrförbindelsen, betalning av fakturor mot spärrförbindelsen samt förhandsvärdering. 

Enkla lånet

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning kontor 300 kr
Uppläggning/höjning internetbanken 0 kr
   
Avisering  
– automatisk betalning 0 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr

 


Enkla krediten

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning 0 kr
Årsavgift (baserad på beviljad kredit)¹ 2 % (lägst 200 kr)

 


¹ När du utnyttjar krediten betalar du ränta för de dagar och på det belopp du utnyttjar. Du kan endast ansöka om Enkla krediten via internetbanken privat.

Kontokredit

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning kontor 500 kr
Uppläggning/höjning internetbanken 0 kr
Årsavgift (baserad på kredit) 2 % (lägst 200 kr)

 


Övriga lån och krediter - med eller utan säkerhet

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning 2 % av belopp (min. 800 kr)
   
Avisering  
– automatisk betalning 0 kr
– avi avgift  60 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr

 


Räntan kan variera beroende på lån och säkerhet. För aktuella ränteuppgifter, ring eller kontakta närmaste SEB-kontor.

Rådgivning

Om du har mer än 5 miljoner kronor att placera eller en komplex förmögenhetsstruktur erbjuder vi Private Banking. Du får ett dedikerat team med en egen private banker, en client assistant och tillgång till alla våra specialister – samlade under ett och samma tak. Vi finns alltid tillgängliga när du behöver oss och tillsammans ser vi helheten och planerar för framtiden – för dig och dina närmaste. 
Läs mer om Private Banking
Kontakta mig om Private Banking 

Som kund hos oss kan du få träffa en av våra privatrådgivare. Någon som hjälper dig med att se över just din ekonomi. En finansiell samtalspartner som ger dig konkreta förslag på lösningar och aktiviteter och som försäkrar sig om att du är nöjd.

Du bestämmer hur ofta och på vilket sätt du vill ha kontakt med någon av våra rådgivare. Enklare frågor får du svar på via Telefonbanken och på internet, dygnet runt.

Privatrådgivning:

0 kr

Vissa tjänster är dock kostnadsbelagda. Gällande priser hittar du under respektive avsnitt i prislistan. 
Läs mer om Private Banking

Paketerbjudanden

Årspris 

420 kronor per år. 
Avgiften betalas månadsvis, 35 kronor per månad.

Kostnadsfritt om du är under 24 år.

Paketlösning för privatpersoner med de vanligaste banktjänsterna

Produkter och tjänster som ingår:

 • Privatkonto – Enkla sparkontot
 • Bankkortet SEB Debit (Mastercard) 
 • Betalservice via internet kopplat till ett Privatkonto
 • Internetbanken privat/privatapp
 • Bank på telefon

Kostnadsfritt tillval:

 • Kreditkortet SEB Credit (Mastercard).

Årspris

0 kr

Paketlösning med de vanligaste banktjänsterna för studerande på eftergymnasial nivå som har studiemedel från CSN

Produkter och tjänster som ingår:

 • Privatkonto – Enkla sparkontot
 • Bankkortet SEB Debit (Mastercard) 
 • Betalservice via internet kopplat till ett Privatkonto
 • Internetbanken privat/privatapp
 • Bank på telefon

Spara och placera

Enkla depån kan endast öppnas av privatpersoner. För fullständiga prisuppgifter kontakta våra kontor eller Telefonbanken.

Förvar 

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr

 


Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska och nordiska aktier¹  
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09%
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 100 kr
– Internetbanken 20 kr
   
Icke-nordiska aktier²  
– Kontor/telefon 0,50 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 350 kr

 


Strukturerade placeringar³

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar  
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kontor/telefon  0,25 %
– Internetbanken 0,09 % 
   
Indexbevis  
– Kontor/telefon 0,25 %  
– Internetbanken 0,09 % 
   
Certifikat  
– Kontor/telefon  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 100 kr 
– Internetbanken: 20 kr
   
Börshandlade certifikat  
– Kontor/telefon:   0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kontor/telefon:  0,25 % 
– Internetbanken:  0,09 %
   
Warranter  
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage på affärsnota  
– Kontor/telefon 100 kr
– Internetbanken 20 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis  
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Teckningsoptioner  
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån  
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 100 kr 
– Internetbanken 20 kr
   
Premieobligationer  
– Kontor/telefon 0,30 % 
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 200 kr 
   
Börshandlade fonder  
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 100 kr
– Internetbanken 20 kr
   
Emissionsrätter (Priset kan variera för varje tillfälle).  
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 100 kr 
– Internetbanken 20 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2000 kr
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


¹Handla på reglerad marknad i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

²Kostnader för hantering av utlänska värdepapper kan tillkomma.

³Gäller kostnader vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden för courtage. Vid nyteckning se, se produktblad.

Strukturerade produkter

Priset för produktenvad gäller courtagevid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan ävenårliga förvaltningsavgifter tillkomma. Se produkternas faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prisatta vad gäller courtage vid köp/försäljning, årlig förvaltningsavgift och eventuella prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och prospect för mer information.

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bl a. sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Fondkonto

Specifikation Pris/kostnad
Administration 0 kr
Flytt av fonder från SEB till annat institut 500 kr per fondbolag

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


Fonder

Fonder är individuellt prisatta vad gäller courtage vid köp/försäljning, årlig förvaltningsavgift och eventuella prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och prospect för mer information.
Till SEB:s fondlista

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bl a. sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr
Överföring till annat institut/fondbolag av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Överföring till annat institut/fondbolag av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska och nordiska aktier¹  
– Kontor 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per nota   
– Kontor 100 kr 
– Internetbanken 20 kr
   
Icke-nordiska aktier² (Kurtage från utländsk mäklare kan förekomma.)  
– Kontor 0,50 %
   
Lägsta kurtage per nota  
– Kontor 350 kr

 


Strukturerade placeringar³*

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar²  
– Kontor 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kontor:  0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Indexbevis   
– Kontor  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Certifikat   
– Kontor  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per nota   
– Kontor 100 kr 
– Internetbanken 20 kr
   
Förlagsbevis  
– Kontor 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per nota  
– Kontor  100 kr
– Internetbanken 20 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kontor  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Mini Futures   
– Kontor  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Warranter  
– Kontor 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per nota   
– Kontor  100 kr
– Internetbanken 20 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kontor 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kontor  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Premieobligationer*
 
– Internetbanken/Kontor 0,30 %
   
Lägsta kurtage per nota   
– Kontor 200 kr
   
Konvertibler
 
– Kontor 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Börshandlade fonder  
– Kontor:  0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per nota   
– Kontor 100 kr 
– Internetbanken 20 kr
   
Emissionsrätter   
– Kontor 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per nota   
– Kontor 100 kr 
– Internetbanken 20 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


¹Handla på reglerad marknad i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

²Kostnader för hantering av utlänska värdepapper kan tillkomma.

³Handel på ett Investeringssparkonto, se förhandsinformation angående vilka instrument och marknader som är tillåtna.

*Gäller kostnader vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden för courtage. Vid nyteckning se, se produktblad.

Strukturerade produkter

Priset för produktenvad gäller courtagevid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan ävenårliga förvaltningsavgifter tillkomma. Se produkternas faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prisatta vad gäller courtage vid köp/försäljning, årlig förvaltningsavgift och eventuella prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och prospect för mer information.

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bl a. sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

IPS-depå kan endast öppnas av privatpersoner. För fullständiga prisuppgifter kontakta våra kontor eller Telefonbanken. Du kan inte handla med warranter eller värdepapper noterade på Aktietorget, First North eller inofficiella listor.

IPS-depå

Specifikation Pris/kostnad
Kontor/telefon:  0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr)
Internetbanken:  0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr)

 


Aktier¹

Specifikation Pris/kostnad

Nordiska aktier

 
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken:  0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon  100 kr
– Internetbanken 20 kr

 


Strukturerade placeringar²

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kontor/telefon  0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kontor/telefon:  0,25 % 
Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 100 kr
– Internetbanken 20 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon  100 kr
– Internetbanken 20 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


¹Handla på reglerad marknad i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

²Gäller kostnader vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden för courtage.

Strukturerade produkter

Priset för produktenvad gäller courtagevid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan ävenårliga förvaltningsavgifter tillkomma. Se produkternas faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prisatta vad gäller courtage vid köp/försäljning, årlig förvaltningsavgift och eventuella prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och prospect för mer information.

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bl a. sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
1 konto 0 kr/år
2 konton 50 kr/år¹
3 konton 25 kr/konto och år¹
Samägt 75 kr/konto och år¹
Avgift (porto) 10 kr vid köp och försäljning

 


Pris för handel med VP/Servicekonto²

Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska Aktier
 
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 200 kr

 


Strukturerade Placeringar

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade Placeringar   
– Kontor/telefon: 0,35 %
   
Obligationer  
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Warranter   
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Indexbevis   
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 200 kr

 


Övriga Svenska Värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Aktiekorgbevis  
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Börshandlade fonder   
Kontor/telefon 0,35 %
   
Premieobligationer   
– Kontor/telefon 0,30 %
   
Lägsta Kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 200 kr
   
Emissionsrätter²  
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Lägsta Kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 200 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


¹Kostnaden tas ut av Värdepapperscentralen VPC.

²Handel via Internetbanken är inte möjlig. Orderläggning endast i svenska värdepapper och det tillkommer en administrationsavgift på 10kr/affär. Om SEB inte är kontoförande institut blir lägsta kurtaget 400 kr.

Strukturerade produkter

Priset för produktenvad gäller courtagevid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan ävenårliga förvaltningsavgifter tillkomma. Se produkternas faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prisatta vad gäller courtage vid köp/försäljning, årlig förvaltningsavgift och eventuella prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och prospect för mer information.

Sparkonton

Specifikation Pris/kostnad
Enkla sparkontot¹ 0 kr
Placeringskontot¹ 0 kr
Specialinlåningskonto¹ 0 kr

 


Kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
Varje halvår 0 kr
Via uttagsautomat, självbetjäning och internetbanken 0 kr

 


Efterbeställning av kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
– Manuellt kontoutdrag upp till 25 månader tillbaka på kontor/telefonbank 40 kr/konto
– Längre tillbaka än 25 månader, upp till 10 år 50 kr/konto/år
– Efterbeställning av årsbesked 75 kr/st

 


Extra saldo- och räntebesked

Specifikation Pris/kostnad
Bouppteckning  
– avliden person 0 kr
– efterlevande make/maka 0 kr
   
Bodelning  
– skilsmässa 150 kr
   
Arvsskifte 150 kr
God man/förvaltare 0 kr
Myndighetsdag  0 kr

 


¹Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 
Läs mer om insättningsgarantin.

Förvar

Specifikation Pris/kostnad
Depå 400 kr/år
Två ägare 600 kr/år
Tre ägare eller fler 1200 kr/år
Uttag ur depå - (Överföring till annat institut/fondbolag) av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Uttag ur depå - (Överföring till annat institut/fondbolag) av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Priser för handel i Depå

Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Nordiska aktier¹
 
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota.   
– Kontor/telefon 100 kr
– Internetbanken 20 kr
   
Ickenordiska aktier²  
– Kontor/telefon 0,50 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 350 kr

 


Strukturerade Placeringar³

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Indexbevis   
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Certifikat   
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Förlagsbevis  
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 100 kr
– Internetbanken 20 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Warranter   
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota  
– Kontor/telefon 100 kr 
– Internetbanken 20 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kontor/telefon 0,25 %
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 100 kr 
– Internetbanken 20 kr
   
Premieobligationer   
– Kontor/telefon 0,30 % 
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon: 200 kr
   
Börshandlade fonder   
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 100 kr 
– Internetbanken 20 kr
   
Emissionsrätter (Priset kan variera för varje tillfälle.)   
– Kontor/telefon 0,25 % 
– Internetbanken 0,09 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota   
– Kontor/telefon 100 kr 
– Internetbanken 20 kr

 


Globala fonder (Fonder som inte förvaras på fondkonto.)

Specifikation Pris/kostnad
Svenska fonder   
– Kontor/telefon 0,35 %, min. 500 kr
   
Utländska fonder (som inte är hedgefonder)   
– Kontor/telefon 0,35 %, min. 1200 kr
   
Utländska hedgefonder   
– Kontor/telefon 0,65 %, min. 1200 kr

 


Svenska Derivat

Specifikation Pris/kostnad
Optioner (Köp/sälj, affärsbelopp under 50.000 kr)   
– Kontor/telefon 1,80 %
   
Optioner (Köp/sälj, affärsbelopp över 50.000 kr)   
– Kontor/telefon 1,30 %
   
Lägsta kurtage per affärsnota, köp/sälj   
– Kontor/telefon 200 kr
   
Lägsta kurtage per affärsnota, utfärdande  
– Kontor/telefon 350 kr
   
Clearingavgift per kontrakt/Indexoption  
– Kontor/telefon 3,75 kr
   
Clearingavgift per kontrakt (Aktieoption)   
– Kontor/telefon 0,75 % + 6 kr (min. 7 kr,max. 15 kr)
   
Indexterminer  
– Kontor/telefon 0,20 %
   
Clearingavgift per kontrakt  
– Kontor/telefon:  3,50 kr
   
Aktieterminer   
– Kontor/telefon 0,35 %
   
Clearingavgift på bruttobeloppet   
– Kontor/telefon 0,02 %
   
Vid lösen betalar du vanligt aktiekurtage enligt ovan.  

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


¹Handla på reglerad marknad i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

²Kostnader för hantering av utlänska värdepapper kan tillkomma.

³Gäller kostnader vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden för courtage. Vid nyteckning se, se produktblad.

Strukturerade produkter

Priset för produktenvad gäller courtagevid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan ävenårliga förvaltningsavgifter tillkomma. Se produkternas faktablad och prospekt för mer information.

Fonder

Fonder är individuellt prisatta vad gäller courtage vid köp/försäljning, årlig förvaltningsavgift och eventuella prestationsbaserade avgifter. Se fondens faktablad och prospect för mer information.

Ersättning från tredjepart

I de fall SEB erhåller ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB tillhandahåller kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bl a. sökbar Fondlista, Sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Pension och försäkring

Specifikation Pris/kostnad
Administration 150 kr/år
Fondförvaltning 0,3 % - 2,5 % på förvaltat kapital beroende på fond
Flyttkostnad 500 kr
Pris för depå vid placering i andra värdepapper än fonder 0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr)
IPS-konto 0 kr
Specifikation Pris/kostnad
ITP1 och ITPK, tecknad fr.o.m. 1/7 2013  
– Fondförsäkring, administration 0 % på förvaltat kapital
– Fondförsäkring, fondförvaltning 0,1 % - 0,8 % på förvaltat kapital
   
ITP och ITPK, tecknad fr.o.m. 1/7 2007  
– Fondförsäkring, administration 0 % på förvaltat kapital
– Fondförsäkring, fondförvaltning 0,15 % - 0,98 % på förvaltat kapital
   
ITPK tecknad före 1/7 2007 samt SAF-LO-KAP-KL  
– Fondförsäkring, administration 0,65 % av andelarnas värde/år
– Fondförsäkring, fondförvaltning 0,3 % - 2,5 % av förvaltat kapital
   
PA16 tecknad fr.o.m. 1/1 2011  
– Fondförsäkring, administration 75 kr/år
– Fondförsäkring, fondförvaltning 0,10 % - 0,85 % av förvaltat kapital
   
KAP-KL/AKAP-KL  
– Fondförsäkring, administration 65 kr/år
– Fondförsäkring, fondförvaltning 0,2 % - 1,8 % av förvaltat kapital
   
FTP tecknad fr.o.m. 1/1 2012  
– Fondförsäkring, administration 80 kr/år
– Fondförsäkring, fondförvaltning 0,2 % - 1,1 % av förvaltat kapital
   
BTP1 tecknad fr.o.m. 1/2 2013  
– Fondförsäkring, administration 40 kr/år/del
– Fondförsäkring, fondförvaltning 0,2 % - 2,5 % av förvaltat kapital¹
– Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Ingen avgift
– Barnpension Ingen avgift
– Sjukförsäkring Ingen avgift

 


¹Fondförvaltningsavgiften för både SEB BTP Pension och SEB Trygg BTP Pension är 0,40 procent av förvaltat kapital.

Fondförsäkring

 

Specifikation Pris
Administration 304 kr/år + 0,65% av andelarnas värde/ år
Fondförvaltning 0,1%–2,5% på förvaltat kapital, beroende på fond

 

Återköpsavgift för kapitalförsäkring

 • År 1: Ej återköpbar
 • År 2-5: 2% av utbetalt belopp. 

Därefter alltid fria uttag. 

Fondförsäkring 

Specifikation Pris/kostnad
Administration 150 kr/år + 0,20 % av andelarnas värde/år
Fondförvaltning 0,1 % - 2,5 % på förvaltat kapital, beroende på fond

 


Återköpsavgift för kapitalförsäkring

 • År 1: Ej återköpbar
 • År 2-5: 2% av utbetalt belopp
 • Från år 6: 1% av utbetalt belopp
Specifikation Pris/kostnad
Administration 100 kr/år
   
Fondförvaltning  
– SEB Trygg Pension Spara 1,05 % på förvaltat kapital
– SEB Trygg Pension Nyttja 0,75 % på förvaltat kapital
   
Garantiavgift 0,20 % av det garanterade värdet/år
   
Flyttkostnad  
Fast avgift 1 000 kr
   
Rörlig avgift (tillkommer)  
– År 1  +4 %
– År 2-5 +2 %

 

Specifikation Pris/kostnad
Administration 304 kr/år + 0,40 % av andelarnas värde/år
   
Fondförvaltning  
– SEB Trygg Pension Spara 1,05 % på förvaltat kapital
– SEB Trygg Pension Nyttja 0,75 % på förvaltat kapital
   
Garantiavgift 0,20 % av det garanterade värdet/år
   
Flyttkostnad  
Fast avgift 1 000 kr
   
Rörlig avgift (tillkommer)  
– År 1 +4%
– År  2-5 +2%

 

Fondförsäkring

Specifikation Pris/kostnad
Administration 0,30 % av andelarnas värde/år, ingen fast avgift
Fondförvaltning 0,1 % - 2,5 % på förvaltat kapital, beroende på fond

 


Återköpsavgift för kapitalförsäkring

 • År 1: Ej återköpbar
 • År 2-5: 2% av utbetalt belopp

Därefter alltid fria uttag. 

Övrigt

Specifikation Pris/kostnad
Internetbanken privat/privatapp 0 kr
Bank på telefon - självbetjäning 0 kr
Telefonbanken - personlig service dygnet runt 0 kr
Specifikation Pris/kostnad
Utbyte av icke fungerande digipass 0 kr
Extra digipass 0 kr
Specifikation Pris/kostnad
Kopia av verifikation 150 kr
Internetfullmakt 0 kr

För information och priser kontakta närmaste SEB-kontor

– Värdefack (tidigare bankfack) och servicefack.

Customer service