Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Tips inför årsskiftet

En man tittar på en laptop.

Det kan tyckas avlägset att tänka på deklarationen nu i stöket fram till jul och nyår. Men faktum är att ända fram till årsskiftet har du möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. Här är fyra tips som är viktiga att ha koll på.

Ta kontroll över din skatt

Vill du skaffa dig ett riktigt grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär självdeklaration. På Skatteverkets webbplats, skatteverket.se finns blanketter, instruktioner och hjälpprogram.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot årets förluster respektive vinster. Om du hittills gjort nettoförluster på aktier kan du kvitta dessa helt och hållet mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor). 

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot

Har du utnyttjat rot- och rutavdrag under året och vet med dig att du har haft låga inkomster är det inte självklart att du ska kvitta bort eventuella kapitalvinster eftersom det då kommer saknas tillräckligt med skatt att kvitta emot. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot-och rutarbete till 2018 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2019. 

Avdragsrätt för pensionssparande

Det är inte längre möjligt att som privatperson, löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt. Men för anställda som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra pensionsavdrag.
Fler tips hittar du här (pdf)

© Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Customer service