Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Så undviker du dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar

Tre personer som sitter i ett möte.

Enligt nya skatteregler i Norge behöver alla som äger norska aktier ansöka om sänkt skatt på utdelningar för att slippa bli dubbelbeskattade före den 31 december 2018. De nya reglerna gäller från och med den 1 januari 2019.

Gör så här om du äger aktierna

 1. Fyll i ett intyg att du äger aktierna 
  Ladda ner och fyll i intyget (pdf)
 2. Beställ ett så kallat hemvistintyg från Skatteverket.
  Maila till hemvistintyg@skatteverket.se
  Läs mer på skatteverket.se 

 3. Fyll i fullmakten så hjälper vi dig att förnya hemvistintyget vart tredje år. 
  Ladda ner och fyll i fullmakten (pdf)

 4. Skicka in de tre blanketterna samlade i ett kuvert (intyget att du äger aktierna, hemvistintyget och fullmakten) till oss:
  SEB
  Corporate Actions Global Custody
  Att: Norsk skatt
  106 40 Stockholm

Gör så här om företaget äger aktierna 

 1. Fyll i ansökan om att få sänkt utdelningsskatt
  Här kan du välja om du vill att företaget ska betala skatt enligt dubbelbeskattningsavtalet eller om du vill ansöka om att företaget ska undantas från att betala norsk skatt.
  Ladda ner och fyll i ansökan (pdf)

 2. Fyll i ett intyg att företaget äger aktierna
  Välj intyg A om företaget ska betala skatt enligt dubbelbeskattningsavtalet. 
  Ladda ner och fyll i intyg A (pdf)
  Välj intyg B om företaget ska undantas från att betala norsk skatt.
  Ladda ner och fyll i intyg B (pdf)

 3. Beställ ett så kallat hemvistintyg från Skatteverket
  Mejla till Skatteverket och beställ hemvistintyget.
  Maila till hemvistintyg@skatteverket.se
  Läs mer på skatteverket.se 
 4. Fyll i fullmakten
  Med hjälp av fullmakten kan vi hjälpa dig att förnya hemvistintyget vart tredje år.
  Ladda ner och fyll i fullmakten (pdf)

 5. Skicka in de fyra blanketterna
  Skicka in de fyra blanketterna samlade i ett kuvert (ansökan, intyget, hemvistintyget och fullmakten) till oss:
  SEB
  Corporate Actions Global Custody
  Att: Norsk skatt
  106 40 Stockholm

Äger du amerikanska aktier?

Och vill undvika dubbelbeskattning?
Så undviker du dubbelbeskattning på amerikanska aktieutdelningar

Customer service