• Börja tidigt - gärna redan i 25-30 årsåldern.
  • Tumregeln är att spara 5 procent av din lön.
  • Starta en automatisk månadsöverföring från ditt konto, så att pengarna dras direkt när lönen kommer in.
  • Kompensera ditt sparande senare i livet för de år du inte kunnat spara lika mycket.