Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Hänsyn till hållbarhet i våra fonder

Vill du att ditt sparande ska bidra till en bättre värld, där större hänsyn tas till exempelvis miljö och mänskliga rättigheter?

En person vid en sjö

Under 2021 höjer vi ambitionsnivån för alla fonder som SEB:s fondbolag förvaltar. Det innebär till exempel att fossila bränslen, kärnvapen, tobak och kommersiell spelverksamhet utesluts från alla fonder. 

Ribban höjs också för våra klimatmål och för hur fondbolaget kan påverka bolag i frågor som är kopplade till miljö, socialt ansvarstagande och affärsetik.

3 viktiga steg – så arbetar vårt fondbolag för en mer hållbar värld

  • Väljer in – Investeringar i företag som aktivt bidrar till miljömässig och social nytta och leder till långsiktigt värdeskapande ska öka.
  • Påverkar – Som aktiva ägare påverkar vårt fondbolag också bolagen och hur de arbetar med miljömässiga, sociala och affärsetiska frågor.
  • Väljer bort – I förvaltningen exkluderas företag som kränker mänskliga rättigheter, bidrar till allvarliga miljöskador eller innebär en exponering mot sådant som anses ohållbart, både ur ett investerings- och samhällsperspektiv.

Här ser du ett urval av våra fonder med olika risknivåer och vars innehav har en verksamhet som uttalat främjar och tar ansvar för till exempel klimatfrågor och mänskliga rättigheter.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fonder för dig som tänker långsiktigt på riktigt

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux är Svanenmärkt

Per Sandell, affärsområdeschef på Miljömärkning Sverige berättar om vad som krävs för att en fond ska kunna bli Svanenmärkt.

SEB Hållbarhetsfond Sverige

Svanenmärket 3101 0009

Fonden är Svanenmärkt av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige sedan 2017. För att en fond ska bli Svanenmärkt ska den bland annat aktivt påverka hållbarhetsarbetet i de bolag den investerar i.
Läs mer om kraven på Svanenmärkta fonder

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux investerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. I sin analys tar fondens förvaltare särskild hänsyn till hur bolagen aktivt arbetar med hållbarhet. Dessutom investerar inte fonden i bolag som producerar genmodifierade grödor eller utvinner gas, kol, olja och uran.

Logga in och köp fonden

SEB Hållbarhetsfond Global

Den här aktiefonden placerar i företag över hela världen. Fondens förvaltare investerar aktivt i företag som arbetar för att minimera koldioxidutsläpp, vattenanvändning och giftigt avfall. Fonden investerar inte i företag som utvinner kol, gas och olja.

Logga in och köp fonden

SEB Green Bond Fund SEK – Lux

Den här räntefonden investerar i globala obligationer. Obligationerna finansierar i sin tur projekt som direkt eller indirekt påverkar klimatet och miljön positivt.

Logga in och köp fonden

Vill du veta mer om fonderna?

Du hittar alla fonder i vår fondlista och du kan läsa mer om hur fonderna arbetar med hållbara egenskaper i respektive fonds hållbarhetsinformation.

Kontakta oss

Ring oss om du har frågor.

Customer service