Hållbara fonder

Allt fler vill att deras sparande ska bidra till en bättre värld.  Våra hållbara och etiska fonder tar extra hänsyn till sådant som mänskliga rättigheter och miljö i sina placeringar. 

Förvaltaren av en sådan fond kan exempelvis välja bort bolag som investerar i en viss bransch eller investera aktivt i bolag som verkar för en bättre miljö. Du kan läsa mer om hur fonderna arbetar med hållbarhet i respektive fonds hållbarhetsinformation.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fonder för dig som tänker långsiktigt på riktigt

 

SEB Hållbarhetsfond Sverige SEK – Lux

Fonden är Svanenmärkt av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige sedan 2017. För att en fond ska bli Svanenmärkt ska den bland annat aktivt påverka hållbarhetsarbetet i de bolag den investerar i.
Läs mer om kraven på Svanenmärkta fonder

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux investerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. I sin analys tar fondens förvaltare särskild hänsyn till hur bolagen aktivt arbetar med hållbarhet. Dessutom investerar inte fonden i bolag som producerar genmodifierade grödor eller utvinner gas, kol, olja och uran.

Logga in och köp Hållbarhetsfond Sverige


SEB Hållbarhetsfond Global

Den här aktiefonden placerar i företag över hela världen. Fondens förvaltare investerar aktivt i företag som arbetar för att minimera koldioxidutsläpp, vattenanvändning och giftigt avfall. Fonden investerar inte i företag som utvinner kol, gas och olja.

Logga in och köp Hållbarhetsfond Global

 

SEB Green Bond Fund SEK – Lux

Den här räntefonden investerar i globala obligationer. Obligationerna finansierar i sin tur projekt som direkt eller indirekt påverkar klimatet och miljön positivt.

Logga in och köp Green Bond Fund

Vill du veta mer om fonderna?

I fondkurslistan hittar du produktblad och faktablad för våra hållbara och etiska fonder. Mer information om hur fonderna förvaltas med avseende på hållbarhet finns i respektive fonds hållbarhetsinformation.
Till fondkurslistan