Hållbara fonder

Allt fler väljer att spara på ett sätt som bidrar till en bättre värld. Våra hållbarhetsfonder har ett stort fokus på bland annat miljön och vi investerar aktivt i företag som vi anser presterar särskilt bra inom hantering av koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och giftiga utsläpp.

Vi väljer också aktivt bort företag som bryter mot internationella normer för miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt enligt FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fonder för dig som tänker långsiktigt på riktigt

 

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux

Fonden är Svanenmärkt av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige sedan 2017. För att en fond ska bli Svanenmärkt ska den bland annat aktivt påverka hållbarhetsarbetet i de bolag den investerar i.
Läs mer om kraven på Svanenmärkta fonder

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux investerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. I sin analys tar fondens förvaltare särskild hänsyn till hur bolagen aktivt arbetar med hållbarhet. Dessutom investerar inte fonden i bolag som producerar genmodifierade grödor eller utvinner gas, kol, olja och uran.

Logga in och köp Hållbarhetsfond Sverige


SEB Hållbarhetsfond Global

Den här aktiefonden placerar i företag över hela världen. Fondens förvaltare investerar aktivt i företag som arbetar för att minimera koldioxidutsläpp, vattenanvändning och giftigt avfall. Fonden investerar inte i företag som utvinner kol, gas och olja.

Logga in och köp Hållbarhetsfond Global

 

SEB Green Bond Fund

Den här räntefonden investerar i globala obligationer. Obligationerna finansierar i sin tur projekt som direkt eller indirekt påverkar klimatet och miljön positivt.

Logga in och köp Green Bond Fund

Vill du veta mer om fonderna?

I fondkurslistan hittar du hållbarhetsprofil, produktblad och faktablad för alla våra hållbara placeringar.
Till kurslistan