Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hänsyn till hållbarhet i våra fonder

Vill du att ditt sparande ska bidra till en bättre värld, där större hänsyn tas till exempelvis miljö och mänskliga rättigheter?

En person vid en sjö

Under 2021 höjer vi ambitionsnivån för alla fonder som SEB:s fondbolag förvaltar. Det innebär till exempel att fossila bränslen, kärnvapen, tobak och kommersiell spelverksamhet utesluts från alla fonder. 

Ribban höjs också för våra klimatmål och för hur fondbolaget kan påverka bolag i frågor som är kopplade till miljö, socialt ansvarstagande och affärsetik.

3 viktiga steg – så arbetar vårt fondbolag för en mer hållbar värld

  • Väljer in – Investeringar i företag som aktivt bidrar till miljömässig och social nytta och leder till långsiktigt värdeskapande ska öka.
  • Påverkar – Som aktiva ägare påverkar vårt fondbolag också bolagen och hur de arbetar med miljömässiga, sociala och affärsetiska frågor.
  • Väljer bort – I förvaltningen exkluderas företag som kränker mänskliga rättigheter, bidrar till allvarliga miljöskador eller innebär en exponering mot sådant som anses ohållbart, både ur ett investerings- och samhällsperspektiv.

Här ser du ett urval av våra fonder med olika risknivåer och vars innehav har en verksamhet som uttalat främjar och tar ansvar för till exempel klimatfrågor och mänskliga rättigheter.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fonder för dig som tänker långsiktigt på riktigt

SEB Global Aktiefond

Den här aktiefonden placerar i företag över hela världen. Fondens förvaltare investerar aktivt i företag som arbetar för att minimera koldioxidutsläpp, vattenanvändning och giftigt avfall. Fonden investerar inte i företag som utvinner kol, gas och olja.

Logga in och köp fonden

SEB Green Bond Fund SEK – Lux

Den här räntefonden investerar i globala obligationer. Obligationerna finansierar i sin tur projekt som direkt eller indirekt påverkar klimatet och miljön positivt.

Logga in och köp fonden

Vill du veta mer om fonderna?

Du hittar alla fonder i vår fondlista och du kan läsa mer om hur fonderna arbetar med hållbara egenskaper i respektive fonds hållbarhetsinformation.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

Öppettider

Vardagar: 8–20
Helger: 10–18

Customer service