Hitta fonder i vår nya fondlista (betaversion)

I listan kan du se vilka fonder som våra experter ger köp-, behåll- eller säljrekommendationer.
Logga in så förklarar vi rekommendationerna.

Tillbaka till gamla fondlistan
Skicka dina synpunkter till oss

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt hittar du under respektive fond.