Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad innebär våra rekommendationer?

Våra rekommendationer utgår från vår bedömning av förväntad utveckling för respektive fond under de kommande 12 månaderna. Kriterierna för rekommendationerna skiljer sig åt eftersom fonderna har olika karaktär och därmed varierande risk och möjlighet att skapa avkastning. 

Grundprincipen för Köp är att vi på SEB bedömer att en fond har goda möjligheter att få en avkastning som är bättre än för ett världsbörsindex alternativt en korträntefond/ett sparkonto. För rekommendationen Sälj gäller att vi på SEB bedömer att en fond har små möjligheter att få en avkastning som är bättre än nämnda jämförelser. 

Smart val kallar vi fonder som vi alltid rekommenderar. Det är helhetsfonder som placerar i olika tillgångsslag och som passar för långsiktigt sparande oavsett marknadsläge. Fonden anpassas kontinuerligt utifrån SEB:s fondbolags aktuella marknadssyn. Du behöver bara välja risknivå – bekvämt för dig! Läs mer under ”Definitioner och förklaringar”.

Definitioner och förklaringar

  • Med riskfri ränta (Rfr) avses den högst förväntade avkastningen på en korträntefond eller räntan på ett sparkonto i SEB.
  • Med världsbörsindex avses MSCI World All Country.
  • 6 procentenheter = världsbörsindex genomsnittliga utveckling under åren 1900-2015.
  • Utvecklingen för respektive rekommendation beräknas i svenska kronor

Active-, PB aktiv- , pensionsfonder och dynamiska fonder

Det här är fonder som vi kallar Smart val eftersom de ger dig ett bekvämt sparande i en enda fond. De är helhetsfonder som placerar i en mix av aktier, räntebärande värdepapper, fonder och alternativa investeringar. Du behöver bara välja vilken risknivå du vill ha. Våra dynamiska fonder är för dig som vill placera i antingen enbart räntor eller enbart aktier. SEBs pensionsfonder är utformade för långsiktigt pensionssparande.  

Globala aktiefonder

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 6 procent (börsernas historiska genomsnittliga avkastning)
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Övriga aktiefonder (region, land, sektor mm)

Köp Bedöms överträffa världsbörsindex med minst 3 procentenheter (och inte falla i värde) 
Sälj Utveckling sämre än världsbörsindex med minst 3 procentenheter

 

Traditionella räntefonder (Svenska statspapper e motsvarande oavsett löptid)

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 2 procent                                                                              
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Övriga räntefonder och hedgefonder med låg risk (uppskattad standardavvikelse max 5 procent)

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 2 procent                                                                              
Sälj  Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Övriga räntefonder och hedgefonder med hög risk (uppskattad standardavvikelse över 5 procent)

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 4 procent                                                                              
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Råvarufonder

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 5 procent                                                                          
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Riskfri ränta betyder den högst förväntade avkastningen på en korträntefond eller räntan på ett sparkonto i SEB.