Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Så här använder du Bank på telefon

Du når Bank på telefon på 0771-42 11 00. En automatisk röst guidar dig till tjänstens funktioner, och du använder knapparna på tonvalstelefonen för att utföra dina bankärenden.

Så här ansluter du dig till Bank på telefon

Anslut dig genom att ringa oss på 0771-365 365 eller besöka ett av våra bankkontor. När du ansluter dig får du en kod som du ändrar till en personlig kod du själv väljer första gången du ringer. Du behöver ange ditt personnummer och legitimera dig med Mobilt BankID, Digipass eller pin-kod varje gång du ringer.

Snabbkoder till tjänsterna i Bank på telefon

Slå in koden för att starta funktionen du vill använda.

Funktion Kod
Saldo #1
Överföringar - Till egna konton i SEB #2
Senaste transaktionerna #3
Kommande uppdrag #4
Personlig service #5
Administrativa tjänster #8
- Hantera kortnummer #8.1
- Byta personlig kod #8.2
Avbryta en funktion/åter till huvudmeny #9
Avsluta samtal #0

Så här gör du överföringar till andras konton

För att kunna göra överföringar till andras konton behöver du först föranmäla dem. Du kan föranmäla upp till fem konton och du behöver använda din digipass när du ska föranmäla ett konto. Så här gör du:

  1. Tryck på piltangenten på digipassen. Texten pin och ett fält för fyra siffror visas.
  2. Tryck din personliga kod. Texten appli visas.
  3. Tryck 2. Siffran 1 och ett fält på fyra siffror visas.
  4. Tryck de första fyra siffrorna som läses upp i telefonen. Siffran 2 och ett fält på fyra siffror visas. 
  5. Tryck de fyra siffrorna som läses upp i telefonen. En signeringskod på sex siffror visas i digipassen. 
  6. Tryck den sexsiffriga signeringskoden på din telefon. Avsluta med #.
  7. Följ instruktionerna i telefonen för att registrera kontot.

Så skriver du olika bankers kontonummer

SEB: Clearingnummer och kontonummer, totalt 11 siffror.
Handelsbanken: Kontonummer, totalt 9 siffror. Om kontonumret har färre siffror fyller du ut med nollor i början så att det blir totalt 9 siffror.
Swedbank: Om clearingnumret börjar på 7 skriver du 11 siffror. Om det börjar på 8 skriver du 15. Om antalet siffror är färre fyller du på med nollor mellan clearingnumret (de 5 första siffrorna) och kontonumret.
Nordea: Kontonummer för personkonto är totalt 10 siffror. Andra konton är totalt 11 siffror.
Övriga banker: Clearingnummer och kontonummer, totalt 11 siffror.

Begränsningar med tjänsten

  • Du kommer inte åt konton eller tjänster (varken aktuellt saldo eller överföringar) som har ett villkor kopplat till sig, exempelvis fullmakts- eller förmyndarvillkor.
  • Du kan inte göra överföringar till konton där kontohavarna endast disponerar kontot tillsammans med annan (och-konton).
  • Du kan bara göra överföringar till konton i andra banker om du identifierar dig med din digipass. Beloppsgränsen för överföringar till andras konton är 25 000 kronor per dygn om du använder din digipass. Beloppsgränsen för överföringar mellan egna konton är 150 000 kronor per dygn.
Customer service