Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så sparar svenskarna till sina barn

Family eating a meal together

När, hur och hur mycket sparar föräldrar i Sverige till sina barn? Rapporten Barnsparande 2019 belyser hur svenskar sparar till sina barn, men också till sig själva. SEB:s privat­ekonom Jens Magnusson kommenterar rapporten och skickar också med en lista på 5 tips för ett bra sparande till barnen.

De flesta svenskar sparar till sina barn för framtida ekonomiska händelser. Hur man sparar och med vilka belopp skiljer sig åt beroende på flera faktorer där hushållsinkomst och totalt sparkapital men även kön, ålder och utbildning påverkar sparbeteendet.

Barnsparande 2019 (pdf)

4 av 5 sparar till sina barn och majoriteten börjar spara under barnets första levnadsår

Sannolikheten att man sparar ökar med stigande hushållsinkomst och ju högre inkomst desto vanligare är det med engångsinsättningar. Bostadsköp (46 procent) följt av körkort (38 procent) är de vanligaste syftena med sparandet. En stor andel (59 procent) uppger att de sparar på ett sparkonto, ett sparalternativ som mot bakgrund av de ofta långa spartiderna och rådande räntemiljö, framstår som en omotiverat defensiv strategi.

– Det är glädjande att så många som fyra av fem (80 procent) sparar till sina barn. Det är också bra att så många har ett uttalat mål för sparandet. Däremot är det lite oroande att så många parkerar sparpengarna på ett konto. Sparhorisont och målsättningar i barnsparandet är oftast långsiktiga och de flesta skulle tjäna på att ta lite mer risk och därmed få bättre avkastningsmöjligheter, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

I genomsnitt sparar man 574 kr per månad till sitt barn, oberoende av sparmål. Genomsnittet för allt sparande till barn är 574 kronor per månad men undersökningen visar att det första eller enda barnet i genomsnitt får ett högre sparande (615 kr i månaden) än andra barnet (514 kr). Skillnaderna i sparnivåer ger förstås effekter på längre sikt och det kan skilja cirka 40,000 kr i totalt sparkapital mellan det första och andra barnet vid 15–17 års ålder. En stor majoritet av föräldrarna påbörjar barnsparandet tidigt, redan under barnets första levnadsår.

– Det genomsnittliga barnsparandet på 574 kronor visar att många föräldrar prioriterar frågan och tycker det är viktigt att barnet får ett startkapital. Det är också glädjande att många börjar spara så tidigt. Med ränta på ränta ges bra förutsättningar för sparkapitalet att växa under spartiden, menar Jens Magnusson. 

5 heta spartips

Men även om mycket är bra kan vissa saker bli bättre. Här är fem tips från privatekonomen som kan göra barnsparandet ännu bättre, effektivare och rättvisare:

 

 1. Sätt upp sparmål och anpassa sparbeloppen och strategin till dessa mål

  Det vanligaste sparmålet är insats till en bostad. Det kräver kanske 10 gånger så mycket kapital som det näst vanligaste sparmålet, ett körkort. Det är viktigt att dimensionera sparandets storlek, risktagande och avkastningsmöjligheter så att chansen att nå målet maximeras.

 2. Tänk rättvisa och undvik konflikter

  Säkerställ att alla syskon i slutänden får ungefär lika mycket. Idag ser vi stora skillnader i sparande till första respektive andra barnet, något som bäddar för framtida konflikter.

 3. Prata om sparande - beteendet är lika viktigt som beloppet

  Även den som inte har möjlighet att sätta av stora summor till barnen, kan fortfarande lära dem om vikten av sparande. Många föräldrar kan tycka att det är både svårt och lite jobbigt att prata sparande med sina barn men det kan vara ett bra sätt för att lägga grunden till en sund syn på privatekonomi i framtiden.

 4. Att inte ta risk är också en risk

  Alltför många sparar till barnen på ett vanligt konto med låg eller ingen avkastning. Har du små barn och t.ex. sparar till deras 18-årsdag är det i de flesta fall en alltför försiktig strategi. För att ränta-på-ränta-effekten ska få genomslag gäller det att pengarna genererar avkastning och då krävs ett visst risktagande, t.ex. genom att spara i fonder.

 5. Tänk hållbart

  Hållbarhetsfrågornas betydelse växer för varje dag och kanske är just sparandet till barnen det allra viktigaste att placera hållbart. Vad kan kännas bättre än att ge barnen ett startkapital som dessutom har hjälpt till att bevara den planet de ska leva på?

  Demoskop har på uppdrag av SEB kartlagt svenskars sparande i allmänhet och sparande till barn i synnerhet. Målgruppen är allmänheten, 18 år och uppåt och bygger på 1302 intervjuer varav 547 intervjuer med föräldrar med barn under 18 år. Undersökningen ger en bild av föräldrars sparbeteenden och indikerar hur faktorer som till exempel hushållsinkomst, kön, ålder, utbildningsnivå och totalt sparkapital påverkar föräldrarnas sparande till sina barn.

Ge barnen en bra start med ett fondsparande

Körkort, utlandsstudier eller egen bostad? Några hundralappar varje månad kan göra stor skillnad när det är dags för barnen att stå på egna ben.

Läs mer om att spara till barn

Customer service