Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Mörkgröna fonder

– med hållbara investeringar som mål

– med hållbara investeringar som mål

Med ditt fond­sparande kan du bidra till omställningen till en mer hållbar värld. De fonder som tar hållbarhets­arbetet allra längst klassas som mörkgröna fonder – enligt EU:s nya hållbarhets­­kategorisering är det fonder som har hållbara investeringar som mål. Ett spar­alternativ för dig som vill medverka till lösningen på de globala utmaningarna.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Våren 2021 trädde ett nytt regelverk i kraft som ska göra det enklare för sparare att jämföra hur hållbara olika fonder är. Alla fonder ska nu enligt lag delas in i EU:s tre hållbarhetskategorier:

 • Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9) – också kallade mörkgröna fonder.
  Fonderna investerar i bolag som med sina produkter och tjänster arbetar för att lösa de globala utmaningarna, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen eller tillhandahåller rent vatten.

 • Fonder som främjar hållbara egenskaper (artikel 8) – också kallade ljusgröna fonder.
  Dessa fonder bidrar till hållbarhet genom att välja hållbara investeringar och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen. Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med förvaltningen. Fonderna ska också ta hänsyn till hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

 • Övriga fonder

  Fonder som inte klassas som mörkgröna eller ljusgröna kan ändå ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Men fonderna kan ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder. Fonderna ska även lämna information om eventuella hållbarhetsrisker och hur de väntas påverka fondens avkastning.

Mörkgröna fonder i fokus

SEB Global Equal Opportunity Fund

 • Investera i jämställdhet.

Denna globala aktiefond fokuserar på bolag som ligger i framkant när det gäller jämställdhetsarbete och mångfald. Fonden investerar också i bolag som stödjer lika möjligheter för kvinnor och män genom teknologiska lösningar eller produkter och tjänster som bidrar till god hälsa och utbildning för alla. Exempel på innehav är företag som arbetar med tillgång till sjukvård via nya digitala lösningar eller företag som erbjuder barnomsorg och på så sätt möjliggör en mer jämställd arbetsmarknad.

 

Risknivå: 4 av 7. 

SEB Global Climate Opportunity Fund

 • Investera i klimatomställningen.

Denna globala aktiefond har som målsättning att ge en långsiktigt god avkastning samtidigt som den bidrar positivt till klimatomställningen i enlighet med Parisavtalet. Fonden investerar aktivt i bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål och FN:s hållbarhetsmål. Exempel på innehav är bolag involverade i förnybar energi, energieffektivitet eller bolag som tydligt bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

 

 

Risknivå: 4 av 7. 

SEB Green Bond Fund SEK – Lux

 • Investera i gröna obligationer.

Denna globala räntefond investerar främst i gröna obligationer med en hållbar profil, som direkt eller indirekt har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Exempel på projekt som fonden bidrar till är vindkraftverk, vattenreningsverk, rena transporter, hållbart jordbruk och avfallshantering. Fonden investerar i obligationer från utgivare med god kreditvärdighet, så kallade investment grade-obligationer.

 

Risknivå: 2 av 7

Polar Capital Smart Energy Fund R USD Acc

 • Kraftigt ökat intresse för alternativ energi.

Fonden har en global inriktning med målsättning att generera långsiktig god tillväxt. Fonden har en koncentrerad aktie­exponering mot bolag som är positionerade för att gynnas av den pågående och nödvändiga energi­omställningen. Hit hör bland annat företag som är specialiserade på förnybar energi, distribution och lagring av el, teknik för eldrivna transporter samt distribution och lagring av vätgas. Innehaven är ofta relativt högt värderade men också med potential till snabbt växande vinst­utveckling.

 

Risknivå: 5 av 7. 

Fondens sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder gör att fondens värde kan variera kraftigt.

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

 • Växande brist på vatten – ett globalt problem.

Fondens målsättning är att generera långsiktig god avkastning genom att placera i attraktivt värderade värdepapper av hög kvalitet med koppling till utmaningen med en ökande brist på rent vatten. Fonden ger en koncentrerad aktieexponering mot företag verksamma inom temat ”hållbart vatten”, med diversifiering över hela vattenförsörjningskedjan. Hit hör bland annat företag som är specialiserade på vattenkvalitet och vattenrening, bevattningssystem, avloppsvattenhantering och infrastruktur.

 

Risknivå: 4 av 7.

Gemensamt för SEB:s fonder

Sektorer som kontroversiella vapen, fossila bränslen, tobak, alkohol och kommersiella spel utesluts eller begränsas kraftigt i samtliga SEB:s egna fonder utifrån fondbolagets hållbarhetspolicy.

Vill du veta mer om fonderna?

Du hittar alla fonder i vår fondlista och du kan läsa mer om hur fonderna arbetar med hållbarhet i respektive fonds hållbarhetsinformation.

Till fondlistan

I fondlistan kan du också enkelt filtrera fram alla mörkgröna och ljusgröna fonder i SEB:s utbud, även de som förvaltas av andra fondbolag.

Alla mörkgröna fonder i vårt utbud

Alla ljusgröna fonder i vårt utbud

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Customer service