Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Hej! Här loggar du in på internetbanken eller någon av våra andra tjänster.

 

Våra fondportföljer

Våra portföljförslag passar dig som regelbundet ser över ditt sparande och gör omplaceringar själv.

 • Du får en bredd av aktiefonder, räntefonder och fonder med alternativa investeringar.

 • De följer vår marknadssyn.

 • Du väljer mellan tre risknivåer.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Portfölj låg risk (små svängningar) risknivå låg

Fondportfölj med låg risk passar dig som söker en placering med låg risk med små svängningar i utvecklingen.

Historisk portföljutveckling*

 • 2019: +9,7 %
 • 2018: -4,6 %
 • 2017: +4,6 %
 • 2016: +6,2 %
 • 2015: +0,0 %

Genomsnittlig årlig avkastning efter avdrag för avgifter 2014–2018: +2.62 % (Källa: SEB)

Läs mer om portfölj med låg risk

Portfölj medelrisk (måttliga svängningar) risknivå medel

Fondportfölj med medelrisk passar dig som söker en placering med medelrisk med måttliga svängningar i utvecklingen.

Historisk portföljutveckling*

 • 2019: +16,9 %
 • 2018: - 4,6 %
 • 2017: +8,8 %
 • 2016: +7,0 %
 • 2015: +2,2 %

Genomsnittlig årlig avkastning efter avdrag för avgifter 2014–2018:  +5,56 % (Källa: SEB)

Läs mer om portfölj med medelrisk

Portfölj hög risk (kraftiga svängningar) risknivå hög

Fondportfölj med hög risk passar dig som söker en placering med hög risk med kraftiga svängningar i utvecklingen.

Historisk portföljutveckling*

 • 2019: +22,3 %
 • 2018: -5,2 %
 • 2017: +9,3 %
 • 2016: +7,2 %
 • 2015: +3,2 %

Genomsnittlig årlig avkastning efter avdrag för avgifter 2014–2018:  +6,18 % (Källa: SEB)

Läs mer om portfölj med hög risk

Portföljens värde kan variera kraftigt på grund av portföljens sammansättning av fonder och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Mer information om risk hittar du på seb.se/fonder/risk

*Fondportföljerna gjordes om 2017 och därför baseras historisk utveckling i stället på tidigare jämförbara portföljer. Fondportföljen Låg risks historiska utveckling efter avgifter baseras på SEB:s tidigare fondportfölj Försiktig som är jämförbar i riskhänseende. För portföljen Medelrisk baseras siffrorna på den tidigare fondportföljen Balans och för portföljen Hög risk på den tidigare fondportföljen Möjlighet.

Customer service