2016-01-29 14:54

Namnändring i två Swedbank Robur-fonder

Vi vill meddela följande namnändringar hos Swedbank Robur Fonder AB:

  • Swedbank Robur Access Trygg byter namn till Swedbank Robur Premium Trygg.
  • Swedbank Robur Access Offensiv byter namn till Swedbank Robur Premium Offensiv.