Hur bygger man en portfölj?

Hur bygger man en diversifierad portfölj? Och hur ska man tänka kring risk egentligen? Inspireras av våra experters förslag till portföljer och sätt ihop ditt eget sparande.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Att spara i fonder innebär alltid någon form av risktagande, men också varierande möjlighet till avkastning. Fonder med hög risk kan från tid till annan ha betydligt större rörelser i utvecklingen än fonder med låg risk. Om du planerar att använda ditt kapital inom en snar framtid, bör du endast välja fonder med låg risk för att undvika att behöva avyttra dem vid en tillfällig nedgång. Samtliga våra portföljförslag innehåller en andel aktier och är därför inte lämpliga för dig som har för avsikt att använda pengarna inom ett par år.

Fondportföljer för dina behov

Våra portföljförslag passar dig som regelbundet ser över ditt sparande och själv vill kunna ändra i portföljen när du vill. Portföljerna består av aktiefonder, räntefonder och fonder med alternativa investeringar, som till exempel råvaror och private equity. Förslagen finns i tre olika risknivåer och med olika möjligheter. Om du placerar på längre sikt och prioriterar försiktighet, kan vårt portföljförslag med låg risk vara intressant. Kan du acceptera större svängningar i ditt sparande för att ha möjlighet till högre avkastning, kan det vara ett alternativ att välja något av förslagen med medel- eller hög risk. Vi ändrar fondinnehaven löpande utifrån våra analytikers marknadssyn och du kan följa utvecklingen på seb.se.
Ta del av våra senaste marknadsanalyser

Du hittar våra portföljförslag på internetbanken. Följ länkarna nedanför för att logga in och läsa om portföljerna.

Fondportfölj med låg risk

Portföljen innehåller i normalläget en mindre andel aktiefonder och en större andel räntefonder, men även en mindre andel fonder med alternativa investeringar kan ingå. Med portföljens inriktning sker det vanligtvis relativt små förändringar i utvecklingen och du har möjlighet till en långsiktigt stabil tillväxt. Passar dig som önskar en låg risknivå.
Fondportfölj med låg risk på internetbanken privat

Fondportfölj med medelrisk

Portföljen innehåller i normalläget lika delar aktiefonder och räntefonder, men även en mindre andel fonder med alternativa investeringar kan ingå. Det ger dig en god balans mellan risk och möjlighet. Passar dig som kan acceptera en fondportfölj med medelrisk.
Fondportfölj med medelrisk på internetbanken privat

Fondportfölj med hög risk

Portföljen innehåller till övervägande del aktiefonder och till en mindre del räntefonder, men även en mindre andel fonder med alternativa investeringar kan ingå. Utvecklingen kan variera kraftigt över tid och periodvis finns det risk för stora nedgångar, men samtidigt möjlighet till långsiktigt högre avkastning. Passar dig som kan acceptera en hög risknivå.
Fondportfölj med hög risk på internetbanken privat