Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ditt fondsparande gör skillnad

Resultatet från årets hållbarhetsenkät och våra åtgärder för att investera dina sparpengar mer hållbart. 

Resultatet från årets hållbarhetsenkät och våra åtgärder för att investera dina sparpengar mer hållbart. 

Så ser vi till att dina sparpengar investeras mer hållbart

I sex år i rad har vi frågat SEB:s fond- och pensionssparare vilka av FN:s 17 hållbarhetsmål de tycker är viktigast. Tack vare värdefulla synpunkter från våra kunder kan vi lättare prioritera insatserna när vi för dialog med de bolag vi investerar i för att påverka deras hållbarhetsarbete och få till en positiv förändring.

Årets undersökning visar att klimatet fortsatt är den fråga som fondandelsägarna värderar allra högst. Möjligheten till god utbildning för alla har klättrat upp på en tredje plats och därmed ersatt förra årets nykomling som var biologisk mångfald.

Topp 3 – så röstade våra fondsparare: 

  1. Bekämpa klimatförändringarna, mål 13 
  2. Rent vatten och sanitet, mål 6 
  3. God utbildning för alla, mål 4 

Undersökningen genomfördes under perioden augusti–september 2022. 

Fonderna är stora ägare med möjlighet att påverka

Under perioden juli 2021 till juni 2022 har SEB:s fondbolag haft över 2000 bolagsdialoger och röstat på nästan 600 bolagsstämmor. Dessutom har fondbolaget genom sitt arbete i valberedningen bidragit till att andelen kvinnor i dessa bolagsstyrelser ökat till mer än 40 procent. 

Ett urval av våra åtgärder för att stötta de 3 FN-målen

2022: SEB Investment Management fortsätter att föra dialoger med bolag som har stora utsläpp, till exempel energibolag, och driver frågan att bolagen ska anamma så kallade Science Based Targets. Det vill säga vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp och som krävs för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Trots att vi inte är investerade i bolag som utvinner fossila bränslen är vi ändå aktiva i ägardialoger i samarbete med bland annat IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) och Climate Action 100+, två samarbetsorgan där investerare över hela världen samverkar för att påverka de bolag som står för de största utsläppen och få dem att övergå till fossilfri energi.

Läs mer på iigcc.org och climateaction100.org

Vår årliga hållbarhetsenkät visar också vilka investeringsprodukter som våra kunder är intresserade av. Under 2021-2022 lanserade vi SEB Climate Opportunity Fund och relanserade SEB Nordic Future Opportunity Fund, två fonder som bägge adresserar klimatutmaningar. Vi lanserade även SEB Global Equal Opportunity Fund som fokuserar på att minska ojämlikheter. 

2021:SEB Investment Management satte som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2040 för det samlade innehavet i de investeringsfonder som fondbolaget förvaltar. Det innebär att fondbolaget kommer att ställa krav på att de företag, som fondbolaget investerar i, har konkreta planer och visar på resultat när det gäller att nå Parisavtalets mål.

För att kunna förverkliga målet har fondbolaget också satt upp följande delmål (jämfört med basåret 2019): 

  • År 2025 ska utsläppet av växthusgaser ha minskat med 50 procent. 
  • År 2030 ska utsläppet av växthusgaser ha minskat med 75 procent. 

Läs mer om Net Zero Asset Managers initiative som SEB Investment Management har gått med i.   

Net Zero Asset Managers Initiative


2020: SEB Investment Management skärpte kraven för investeringar och våra fonder utesluter nu investeringar i kol, olja och gas. Läs gärna mer i deras hållbarhetspolicy och ställningstagande i klimatfrågan.

SEB Investment Managements hållbarhetspolicy

2019: SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet vid klimattoppmötet i september 2019. Det innebär att SEB också anpassar sin affärsstrategi till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.

2018: Som första bank i Sverige lanserar SEB gröna bolån. Kunder som har en klimatsmart bostad får en lägre boränta.

2019: SEB gick med i organisationen Water Equity som verkar för att lösa världens vattenbehov.

Läs mer på waterequity.org

2018: SEB Investment Management gick med i den internationella organisationen CDP:s vattenprogram (Carbon Disclosure Project’s Water Security Program). Genom en oberoende metod analyserar CDP närmare 1 000 bolag över hela världen och hur de arbetar med att minska sin vattenförbrukning. Med hjälp av denna data kan investerare välja ut de bolag som är bäst på att minska sin vattenförbrukning.

I samarbete med CDP och andra investerare arbetar fondbolaget också för att förbättra företagens redovisning av vattenrelaterade risker och effekter med fokus på branscher med stor påverkan, exempelvis kemikalie-, textil- och gruvindustrin. 

Läs mer på CDP.net

God utbildning för alla är en viktig fråga som SEB Investment Management bland annat lyfter i sina dialoger med utbildningsföretag. En god utbildning främjar människors möjlighet och kunskap att göra bra val för framtiden. Därför lyfts frågan även i dialogen med många andra bolag med fokus på vikten av att ge de anställda tillgång till nödvändig vidareutbildning.  

Sedan 1997 har SEB också ett nära samarbete och partnerskap med den ideella organisationen Mentor Sverige som arbetar för att stärka självkänslan hos ungdomar och få dem att känna framtidstro, vilket har visat sig vara en stark motkraft till våld och droger. Mentor arbetar också för att öka kunskapen inom mångfald, inkludering, normer och fördomar bland ungdomar inom skola och idrott. Varje år når SEB:s medarbetare tusentals ungdomar genom sitt deltagande i organisationens olika mentorsprogram.  

2020: SEB Investment Management anslöt sig till den globala organisationen FAIRR. FAIIR för dialoger med drygt 100 stora matproducenter världen över för att säkerställa hållbar matproduktion och minimera risken för att förlora biologisk mångfald. 
Läs mer på FAIRR.org 

 2020: Genom investerarengagemanget Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD) inledde SEB Investment Management en dialog med den brasilianska regeringen och centralbanken om avskogningen av Amazonas och dess påverkan på klimatförändringarna, den biologiska mångfalden och ekosystemen. Syftet är att påverka Brasilien till större transparens och bättre lagstiftning kring skogsbruket. För att motverka skövling av skog är SEB Investment Management också involverad i FN-initiativet PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil. 

Läs mer på UN Principles for Responsible Investment 

”Tack vare att många sparar i fonder får vi tillsammans ett stort inflytande som gör att vi kan påverka bolagens hållbarhetsarbete.”
Anette Andersson
hållbarhetsspecialist inom SEB:s fondbolag.

Se filmen om hur vårt fondbolag investerar dina sparpengar

Denna rapport publiceras av SEB:s fondbolag, SEB Investment Management AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Customer service