Id-krav vid handel med värdepapper

Enligt nya EU-regler behöver alla som handlar med aktier och andra värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

För att du ska kunna handla med aktier och andra värdepapper hos oss från och med 3 januari 2018 måste vi veta din globala identifieringskod. Kravet gäller inte handel med fondandelar.