Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Placeringskonto – ett sparkonto med fast ränta

  • Tryggt sparande på längre sikt.
  • Högre ränta än på ett vanligt sparkonto.
  • Fast årsränta under hela bindningstiden.

Vårt placeringskonto är ett fasträntekonto där du får ränta på dina pengar genom att binda dem under en viss tidsperiod. Du kan välja att binda dina pengar som kortast i 3 månader, och som längst i 5 år.

Så här fungerar vårt fasträntekonto:

 Räntan på ditt konto är bunden under hela sparperioden.

Minsta insättning är 10 000 kronor.

Du kan binda dina pengar i som kortast 3 månader och som längst i 5 år.

Konton med 3 och 6 månaders bindningstid förlängs automatiskt med samma löptid, om du inte själv har valt att kontot ska avslutas på förfallodagen. 

Vid bindningstidens slut betalas räntan ut och beskattas med 30 % kapitalskatt.

  Kontot omfattas av insättningsgarantin.

 

Öppna placeringskonto 3 eller 6 månader

Aktuella årsräntor

3,80 %
Bundet i 3 månader
3,55 %
Bundet i 6 månader
2,74 %
Bundet i 1 år

Aktuella räntor

3,80 %
Bundet i 3 månader
3,55 %
Bundet i 6 månader
2,74 %
Bundet i 1 år

Aktuella årsräntor och bindningstider

Bindningstid Aktuell årsränta Datum för senaste ändring
3 månader 3,80 % 2023-09-28
6 månader 3,55 % 2024-06-12
1 år 2,74 % 2024-06-12
2 år 2,43 % 2024-06-12
3 år 2,29 % 2024-06-12
4 år 2,23 % 2024-06-12
5 år 2,23 % 2024-06-12


Lägsta placeringsbelopp är 10 000 kronor. Räntesatserna är indikativa och kan komma att ändras innan kontot har öppnats. Om du vill veta mer om våra räntor eller öppna ett placeringskonto ring oss på 0771‑365 365.

Årsränta

Räntesatsen som visas är en årsränta, det vill säga hur mycket du får i ränta på spar­beloppet under ett år. Om din bindnings­tid är kortare än ett år så blir din ränta i kronor lägre, eftersom räntan räknas på färre dagar. Om du till exempel sparar 10 000 kronor under 3 månader och årsräntan är 4 procent, så blir din ränta: 0,04 × 10 000÷12 × 3 = 100 kronor.

Observera att detta är ett exempel och att den exakta räntan bestäms av det exakta antal dagar som pengarna står på kontot. Räntan på vårt placeringskonto räknas från och med den dag du startar kontot till dagen före förfallodagen.

Ta ut pengar i förtid

Vi vet att oförutsedda saker kan hända. Om du behöver ta ut dina pengar kan du naturligtvis göra det. Då avslutar du kontot och tar ut hela det innestående beloppet. Ring oss på 0771-365 365 så hjälper vi dig med det.

Om du tar ut dina pengar i förtid får du betala ett ränteavdrag på 2 procent per år. Ränteavdraget beräknas på det belopp du tar ut och den tid som är kvar från uttagstillfället till förfallodagen. Ränteavdraget kan aldrig vara högre än den framräknade räntan som du har på kontot när du tar ut pengarna, alltså kommer du alltid få tillbaka den summa du först satte in på kontot. 

Placeringskonto 1 till 5 år

Om du vill starta ett placeringskonto med bunden tid på 1 år eller längre behöver du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare.

Frågor och svar om placeringskonto

På internetbanken kan du öppna ett placeringskonto med bindningstid på tre eller sex månader, med 10 000 kronor som minsta belopp att sätta in.

Vill du ha en längre bindningstid? Ring oss på 0771-365 365 så hjälper vi dig.

Om du har valt en löptid på 3 eller 6 månader och inte begärt att kontot ska avslutas på förfallodagen, så förlängs kontot automatiskt på förfallodagen med samma löptid som tidigare. Om du exempelvis valde 3 månader förlängs ditt sparande med ytterligare 3 månader. En ny ränta för den kommande perioden fastställs på bindningsdagen.

Om du har valt en löptid på 1-5 år, avslutas kontot automatiskt på förfallodagen. Beloppet inklusive ränta betalas ut till det konto du valt.

Ring oss på 0771-365 365 senast dagen innan förfallodagen, så hjälper vi dig att avsluta placeringskontot på förfallodagen.

Du kan bara göra en insättning i samband med att du öppnar ditt konto, vill du spara mer kan du helt enkelt öppna ett nytt placeringskonto med fast ränta.

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Är du inte kund hos oss?

Bli kund hos oss med mobilt BankID för snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund    Läs mer