Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Om distributionsersättningar

Vi på SEB förmedlar fonder från olika fondbolag, såväl SEB:s fondbolag som externa. Vid en sådan förmedling får SEB en årlig distributionsersättning från fondbolagen.

Reglerna för hur avgifter, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) betalas eller tas emot regleras av Finansinspektionen. Dessa regler bygger på EU-direktiv. Regelverket säger att SEB i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster endast får betala eller ta emot en avgift eller en kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till - eller av - en tredje part måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten. Den får inte heller hindra att SEB agerar i kundens intresse. För SEB ger distributionsersättningen oss möjlighet att bedriva analys kring, samt erbjuda information och rådgivning om, ett större antal fonder än vad som annars skulle varit fallet.

Distributionsersättningen ingår som en andel av den förvaltningsavgift som du som andelsägare betalar till fondens fondbolag. Ersättningen till SEB innebär således ingen extra kostnad för dig som kund.

Du som är Private Banking-kund med rådgivningsavtal eller diskretionär förvaltning får tillbaka hela distributionsersättningen.

Andel av förvaltningsavgiften som SEB erhåller i distributionsersättning:

Typ av fond SEB:s fondbolag Externa fondbolag
Aktiefonder 50–70 % 50–76 %
Räntefonder 50–70 % 57–82 %
Alternativa fonder¹ 50–70 % 53–75 %

 
¹Alternativa fonder innefattar fonder som investerar i fler tillgångsslag än aktier och räntor. Exempel på sådana tillgångsslag kan vara råvaror, hedgefonder, fastigheter eller liknande.

Exempel:

Via SEB investerar du 10 000 kronor i en fond förvaltad av ett externt fondbolag. Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 1.25 procent. Den distributionsersättning SEB erhåller uppgår till 60 procent, vilket i detta fall innebär 75 kronor (10 000 kronor x 1,25 % = 125 kronor i förvaltningsavgift, vilket i distributionsersättning blir 125 kronor x 60 % = 75 kronor).

Utöver ovanstående kan SEB erhålla kostnadsfri utbildning eller annan support från fondbolaget.

Önskar du information om distributionsersättningen för en viss specifik fond är du välkommen att kontakta din rådgivare.

Kundservice