Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tydligt fokus och erfarenhet gör SEB-förvaltare till vinnare

Ett tydligt fokus på välskötta kvalitetsbolag och förvaltarnas långa erfarenhet ligger bakom de utmärkelser för god avkastning som tre SEB-fonder nyligen fick vid Lipper Fund Awards – Europe. Här berättar fondförvaltarna Tommi Saukkoriipi och Caroline Forsberg hur de jobbar.

Investeringar innebär en risk. 

Tommi Saukkoriipi
"Vi ser att vår metod gett resultat sett över tid", säger Tommi Saukkoriipi.

Samtliga tre fonder som fått pris är fundamentalt förvaltade, vilket innebär att förvaltarna analyserar bolag ingående utifrån så kallade fundamentala faktorer. Det handlar till exempel om

  • konkurrenskraft
  • lönsamhet
  • vinstutveckling
  • tillväxtutsikter. 

– En viktig källa till den information vi behöver för vår analys är de bolagsbesök vi regelbundet genomför, säger Tommi Saukkoriipi som förvaltar både SEB Nordenfond och SEB Sverigefond som fick pris för bästa riskjusterade avkastning på tio respektive tre år. 

Totalt genomför SEB:s fondförvaltare runt 3 000 sådana besök varje år. Lärdomarna från dem delar de systematiskt med sig till sina kollegor. 

Tommi Saukkoriipi säger att det i grunden finns en gemensam filosofi för den fundamentala förvaltningen som samtliga förvaltare i SEB:s fondbolag jobbar efter. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor och långsiktigt prioritera bolag där tiden talar för dem. Bolag som saknar en trovärdig färdplan för omställningen till en koldioxidneutral verksamhet platsar ofta inte i investeringsportföljerna. 

De bolag som platsar i portföljerna har ofta en stark marknadsposition och bra ledande befattningshavare som har aktieägarnas bästa för ögonen. I många fall har bolagen även en stark huvudägare – exempelvis en individ eller familj. 

Caroline Forsberg
"Vi har båda varit med länge och har över tid byggt upp en god kännedom om både bolag vi investerat i, deras konkurrenter och många av de bolag vi för tillfället valt bort", säger Caroline Forsberg.

– Vi ser även gärna att bolagen åtminstone delvis har förmåga att styra utvecklingen och inte bara är offer för omständigheter utanför deras egen kontroll, säger Caroline Forsberg som förvaltar SEB Sweden Equity, en fond som vann pris för bästa riskjusterade avkastning på fem år. 

Båda förvaltarna betonar att de vill ha god kunskap om ett bolag innan de investerar. Det betyder att de undviker investeringar enbart baserade på aktuella trender eller bolag som levererar på utvalda nyckeltal. 

De aktuella fonderna har därför koncentrerade portföljer med mellan 30 och 50 innehav. Ofta behåller de aktierna flera år om inget dramatiskt inträffar. 

– Vi ser att vår metod gett resultat sett över tid. Enskilda kvartal, eller till och med år, kan vi prestera sämre än marknaden och konkurrenterna, men på lång sikt har det gått bra, säger Tommi Saukkoriipi. 

Båda förvaltarna menar att det är viktigt att hela tiden utvärdera varje innehav och inte behålla dem av sentimentala skäl, eller för att de presterat väl under en lång tid historiskt. Det behöver finnas goda förutsättningar även framöver. 

För att hitta nya bolag att titta närmare på använder förvaltarna både vissa nyckeltal och stora trender som automatisering, digitalisering och demografi. Det är också här erfarenheten spelar roll. 

– Vi har båda varit med länge och har över tid byggt upp en god kännedom om både bolag vi investerat i, deras konkurrenter och många av de bolag vi för tillfället valt bort, säger Caroline Forsberg. 

Om fonderna

SEB Sweden Equity

  • Investerar främst i aktier på den svenska marknaden, men kan även investera upp till 10 procent i EES-länder (EU plus Island, Liechtenstein och Norge). Har större antal innehav totalt, och en större andel små- och medelstora bolag i portföljen jämfört med SEB Sverigefond.
  • Investeringsbesluten baseras på ingående (fundamental) analys med fokus på att hitta rimligt värderade bolag med kvalitetsaspekter som en stark marknadsposition, goda finanser, ett tydligt hållbarhetsarbete och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt.

SEB Nordenfond

  • Investerar främst i aktier på den nordiska marknaden. men kan även investera upp till 10 procent i EES-länder. Har en koncentrerad portfölj med främst stora bolag.
  • Investeringsbesluten baseras på ingående (fundamental) analys med fokus på att hitta rimligt värderade kvalitetsbolag som bland annat har en stark marknadsposition, goda finanser, ett tydligt hållbarhetsarbete och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt.

SEB Sverigefond

  • Investerar främst i aktier på den svenska marknaden, men kan även investera upp till 10 procent i EES-länder. Har en koncentrerad portfölj med främst stora bolag.
  • Investeringsbesluten baseras på ingående (fundamental) analys med fokus på att hitta rimligt värderade kvalitetsbolag som bland annat har en stark marknadsposition, goda finanser, ett tydligt hållbarhetsarbete och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt.