Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Andra utbetalningen till andelsägare i SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK-Lux

Den 11 juli 2019 kommer kunder som har investerat i fonden SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux* att få en andra utbetalning som motsvarar värdet av innehavet vid tidpunkten för fondens avveckling. Det dröjer ytterligare några dagar innan beloppet når kundernas konto. Den första utbetalningen skedde den 2 juli 2019.

Läs mer om avvecklingen av fonden här

*Fondens fullständiga namn är SEB Fund 1 – SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund, en matarfond registrerad i Luxemburg.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.