Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Total fondavgift – vad ingår i kostnaden?

När du äger en fond betalar du över tid fondavgifter. En gång om året redovisar vi alla kostnader du betalat för fonden under året innan. När du köper en fond behöver du ibland betala en engångsavgift vid köptillfället.

Total fondavgift ersätter Årlig avgift

Vi har gått över till att visa Total fondavgift istället för, som tidigare, Årlig avgift. På så sätt visar vi tydligare alla fondens kostnader, och beskriver kostnaderna i samma poster som i fondernas faktablad. Det innebär ingen förändring av din faktiska fondkostnad.  

Vad är Total fondavgift?

I vår fondlista och när du köper en fond, visar vi den totala fondavgiften, eller den så kallade årliga kostnadseffekten.

Den totala fondavgiften består av:

  • förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader 
  • transaktionskostnader 
  • resultatrelaterande avgifter för en del fonder.

Den förväntade kostnaden, den totala fondavgiften (årliga kostnadseffekten), visas i vår fondlista, i fondens faktablad och när du lägger en fondorder. Den visas som en procentsats av din investering.

Din faktiska kostnad visas på din årliga kostnadsredovisning.

Den faktiska kostnaden kan skilja sig från den förväntade totala fondavgiften. Det beror på  hur det går för fonden under året. 

Förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftkostnader. 

Av utrymmesskäl förkortar vi denna post till Förvaltningsavgift m.m. i våra digitala flöden.

Vad ingår i kostnaden?

I kostnadsposten Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader ingår kostnader för:

  • att förvalta och distribuera fonden 
  • fondens administration och marknadsföring
  • fondens eventuella övertrasseringar

För Luxemburgregistrerade fonder tillkommer lokal registreringsskatt, revisionsavgift och depårelaterade transaktionsavgifter

För fond-i-fond (fonder som investerar i andra fonder) tillkommer insättnings- och uttagsavgifter, förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader samt transaktionskostnader för underliggande fonder.  

Vad innebär Distributionsersättning?

För alla fonder som du handlar här hos oss får SEB en distributionsersättning från fondbolaget (även vårt eget). Distributionsersättningen ingår i förvaltningsavgiften, och specificeras när du lägger en fondorder.

Om distributionsersättningar 

Hur beräknas kostnaden?

Den förväntade kostnaden baseras på 12 månaders rullande historik. Om kostnaderna de senaste 12 månaderna inte är rättvisande för fonden, till exempel för att förvaltningsarvodet har ändrats, så kan mer relevant information användas i beräkningen.

Transaktionskostnader

Vad ingår i kostnaden?

I kostnadsposten Transaktionskostnader ingår kostnaderna för fondens egna värdepappersaffärer, till exempel courtage och skatter. Vi visar en förväntad kostnad – vad den faktiska  kostnaden blir beror på typ av och antal affärer. Transaktionskostnaderna kan variera mer än andra fondkostnader.

Hur beräknas kostnaden?

Förväntad kostnad: Den förväntade transaktionskostnaden baseras på alla affärer de senaste tre åren. Om den treåriga historiken inte är rättvisande, till exempel om fonden har ändrat strategi eller har handlat avsevärt mer än normalt under den tiden, kan en mer relevant period användas.

Faktisk kostnad: Den faktiska transaktionskostnaden för det föregångna året baseras på alla transaktioner som gjorts i fonden under året. 

Resultatrelaterad kostnad

Vad ingår i kostnaden?

Resultatrelaterad kostnad tas ut i vissa fonder med en rörlig avgiftsmodell om avkastningen överträffar vissa förutbestämda kriterier. Det kan till exempel vara avkastningen på ett jämförelseindex eller en referensränta.

Hur beräknas kostnaden?

Förväntad kostnad: Den förväntade resultatrelaterade avgiften baseras på de senaste fem årens resultatrelaterade avgifter i fonden. Om historiken inte skulle vara rättvisande på grund av att avgiftsmodellen ändrats kan en mer relevant period användas – eller så görs en uppskattning med hjälp av fondens avkastningsmål och modell – fram till dess att relevant historik finns tillgänglig.

Den förväntade resultatrelaterade avgiften kan skilja sig markant mot det faktiska uttaget då den baseras på fondens historiska utveckling. De pengar som investeras i fonden kan därför belastas av både högre och lägre resultatrelaterade avgifter än den förväntade.

Faktisk kostnad: Den faktiska resultatrelaterade avgiften baseras på det senaste årets resultatrelaterade avgifter i den aktuella fonden.

Engångsavgifter

Vi på SEB tar inte ut någon så kallad tecknings- eller inlösenavgift   när du handlar med en fond. Den avgift som kan bli aktuell vid ett fondköp är en valutaväxlingsavgift på 0,25 procent om fonden handlas i en annan valuta   än svenska kronor. Valutaväxlingavgiften ingår i växelkursen.