Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Selected prislista – befintliga kunder

Specifikation Pris
Årspris 5 000 kr
Familjekort 2 500 kr/ år
Kontantuttag i Sverige¹ och utomlands 3 % av uttaget (min. 35 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 1,65 %
Kort skickat till utlandet 0 kr
Ersättningskort 100 kr
Fakturakopia 30 kr
Betalningspåminnelse 60 kr
Loungebesök 35 USD/besök
Dröjsmålsränta 2,5 % per månad
Loungebesök 10 fria besök/ år¹
Årsränta 15,99 % per år²
Effektivränta 24,20 %
Inkassoavgift  180 kr

¹Efter de 10 fria besöken per år är loungepriset 35 dollar per besök.

²Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med ett årspris om 5 000 kronor. Krediträntan uppgår till 15,99 procent per år. Den effektiva räntan, som är beräknad på ett kreditbelopp om 75 000 kronor, är 24,20 procent . Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 90 993 kronor. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 procent av kreditbeloppet.

Vid köp och uttag utomlands räknas beloppet om efter en av banken tillämpad valutakurs, där ett valutaväxlingspåslag ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker.