Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad är Metaverse och hur påverkar det mig?

Vad är egentligen Metaverse? Vad skiljer Metaverse från resten av internet? Vad finns det för risker och möjligheter med Metaverse och kan man investera i det? Våra experter Deeped Strandh, chef för Social medier och Influencer marketing och Johan Öbrink, digital strateg på SEB, reder ut begreppen.

Vad är Metaverse?

Tanken om ett Metaverse kommer från boken ”Snowcrash” av Neil Stephenson från 1992, en framtidsdystopi där det fysiska livet och det digitala livet är sammansmält på ett sömlöst sätt. Huvudpersonerna hoppar mellan en 3D-värld och en fysisk värld med hjälp av bärbara datorer och headsets.

Samtidigt finns det starka kopplingar till metaprogrammering och inte minst den vetenskapliga strömningen ”metamatematik”, liksom ett antal visioner inom den digitala världen om ett sömlöst, integrerat internet.

Idag skulle man kunna säga att Metaverse är en idé om nästa iteration av internet, men det är också redan här: sociala medier och inte minst sociala spel är former av Metaverse där vårt sociala samspel från det fysiska livet interagerar med våra samspel digitalt.

Spelet Fortnite räknas som en föregångare på många sätt. Social shopping där e-handel flyttat in på sociala medieplattformar är en annan tidig form av ett Metaverse. Trenden att köpa digitala konstverk i form av NFTs (Non Fungible Tokens) har pågått senaste året, samtidigt som antalet kryptovalutor börjar bli oöverskådliga.

Det handlar om en digital plats (space) där personer, varumärken och andra kan skapa upplevelser som användaren kan aktivera. Det är mycket mer individbaserat och byggt runt användaren snarare än utifrån en statisk webbsida.

För att en ny innovation ska komma till behöver det stå ett antal stjärnor i samma rad och idag har vi många delar på plats. Ett Metaverse kräver ett antal delar som idag börjar utkristalliseras: ett ekonomiskt system, en infrastruktur, personer som skapar nya upplevelser för användarna och ett mindset hos användarna.

Med blockchain-teknik, krypto-funktioner, Virtual Reality, VR och Augmented Reality, AR-teknik som nu börjar bli både billig och meningsfull, och stora uppbyggda infrastrukturer (Google, Facebook etcetera) och inte minst sociala mediers genomslag, så är scenen på många sätt satt.

Så i grunden handlar Metaverse om nästa form av internet – en mer aktiv och mindre textbaserad form som kan upplevas och användas med alla sinnen med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. Sömlöst sammanfogat och tillgängligt på olika sätt.

På samma sätt som att internet en gång kunde upplevas som sci-fi, men idag används av mer än hälften av jordens befolkning så bör man se Metaverse på samma sätt.

Redan under 00-talet var idén om ett Metaverse på tapeten. Den sociala 3D-världen Second Life trendade i rapporteringen och Sverige öppnade till och med en ambassad där 2007. Som så många spekulativa teknikframsteg föll den dock snart i glömska.

Kommer då Metaverse att gå samma väg som Second Life? Det är för tidigt att sia om. En betydande skillnad den här gången är att etablerade sociala medierjättar, som Facebook (nu Meta) satsar stort den här gången och för med sig sin betydande användarbas. Även bolag som till exempel Microsoft vill satsa åt det hållet.

Meta har också uttalat att de vill bygga sitt Metaverse öppet för integration mot andras lösningar.

Vad skiljer Metaverse från vanliga internet?

Till största delen handlar egentligen Metaverse om en fortsättning på ”The internet” men där vi idag primärt haft en textbaserad grund på internet så blir Metaverse en multimedial grund.

Det kan vara lite svårt att förklara, men från ett flöde med enskilda inlägg så går vi mer mot en integrerad upplevelse som individen styr utifrån sin context i universat. För att ge ett exempel: från att vi idag scrollar igenom vårt flöde på Facebook så kan ett Metaverse handla om att gå omkring i ett rum med flera olika möjliga saker att titta på och interagera med. Att interagera (likea) med en väns post kan innebära att man kan välja att prata med personen direkt eller att det finns relaterade affärer, upplevelser eller kontakter att göra direkt i samband med posten.

Vilka risker finns med Metaverse?

Det beror nog på vem man frågar och vilken grundinställning man har till digital utveckling. Faran på kort sikt handlar framför allt om att det är en hype, vilket innebär att det kommer finnas mängder med företag och initiativ som kommer att dyka upp och där det kommer vara svårt att bedöma om de är livskraftiga eller bara försök att hoppa på en väldigt stark och snabb trend.

En god idé är att titta på hur sociala medier utvecklades under 2008–2011 för att få en historisk motsvarighet. Under de åren kunde vi räkna en ny social plattform som startade per vecka, men där vi idag bara har en handfull kvar som växt sig starka.

Det finns också en risk i att de förväntningar vi idag har på Metaverse, som ett öppet och decentraliserat digitalt universum, kan komma på skam och vi får ett än mer – till ett antal företag – centraliserat internet.

Att Facebook (som numer bytt koncernnamn till Meta) så starkt fokuserar på Metaverse är självklart oroande för många bedömare.

Sen finns det teknisk oro: desto mer involverade vi blir i digitala system med allt från våra pengar till våra hälsodata och allt annat – desto mer utsatta blir vi för att bli av med data som vi vill hålla hemligt. Krypto- och blockchain ses idag som säkra, men i slutänden finns det alltid en möjlighet att hacka sig in i digitala system.

Vilka är möjligheterna med Metaverse?

Det är svårt att bedöma än så länge eftersom vi egentligen inte vet vad Metaverse kommer att vara. Så möjligheterna är på det viset oändliga.

I viss mån är det oundvikligt med utveckling och att internet utvecklas. Vi har haft ett antal ”hopp” mellan webb 1.0 som var de ursprungliga hemsidorna, statiska och med liten möjlighet till interaktion, till webb 2.0 som adderade sociala och andra interaktiva funktioner och nu går vi in i webb 3.0 där vi på många sätt lämnar den textbaserade kommunikationen.

Det är också svårt att avgöra exakt hur kundernas förväntningar på närvaro i Metaverse kommer att se ut. Som tur är behöver vi inte veta det för att kunna ta nästa steg.

Företag som har en Application Program Interface, API first-strategi är väl förberedda på att ta klivet in i Metaverse om det skulle visa sig lönsamt. Om alla tjänster utvecklas för maskin till maskin-kommunikation i första hand blir integrationer mot alla sorters existerande och nya plattformar närmast trivial.
 
Men det gäller att hålla ögonen på bollen. Det gamla paradigmet satte det mänskliga gränssnittet i första rummet och om man inte förstår sin samtid är det lätt att missa värdet av en strikt uppdelning mellan funktion och presentation. Kortsiktiga besparingar riskerar underminera handlingsutrymmet som behövs för att snabbt kunna svara på förändringar i marknaden.

Möjligheter för inte minst kulturarbetare och upplevelsebaserade tjänsteföretag ser vi redan, och idag har allt från bilföretag och mäklare anammat delar av tekniken.

Ett mer säkert och digitalt sätt att distribuera betalningar och rättigheter skapar också förutsättningar för nya marknader och mer rörelse inom dessa delar.

Vad är XR: VR, AR och MR?

XR eller eXtended Reality handlar om att använda visuell teknik som antingen skapar en hel värld (VR) i 3D, eller adderar ett digitalt lager ovanpå det vi ser (AR) och även MR (mixed reality) är en form av blandning mellan dessa där man använder VR-teknik mer involverat i det man ser. Det är viktiga delar i Metaverse, men samtidigt inte det som är kärnan i fenomenet.

Hur kan man investera i Metaverse?

Det finns antagligen ett antal nivåer där personer kommer att tjäna pengar på Metaverse. Dels kan vi titta på de företag som satsar på teknik och distribution av Metaverse. Företag som arbetar med VR och AR är också intressanta investeringsobjekt. Men vi kan också titta på möjligheten att investera i det som skapas inom Metaverse: när NFT växer och mognar kan det handla om att köpa unika föremål, som visserligen har kopior, men där det bara finns en ägare till själva verket (och ofta därmed rättigheterna till den).

Självklart är kryptovalutorna en del av detta – ett svårt fält att hantera, med stor volatilitet och osäkerhet. Men framöver är det också intressant att titta på de innehållsleverantörer som kommer att öka sin produktion för Metaverse. I allt det här finns också i grunden databranschen; behovet av digital infrastruktur kommer bara att bli större, vilket innebär att allt från datacenter till internetleverantörer kommer fortsätta vara intressanta.