Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Det här ska du tänka på när du försäkrar din konst

Konstmarknaden har varit stekhet under 2020 och intresset verkar inte avta, snarare tvärtom. Men vad ska man tänka på när man försäkrar sin konst? Leonard Münz, vd och medgrundare till Brookfield har arbetat som underwriter av konstförsäkringar och exklusiva hem i 15 år och ger här sina bästa tips till dig.

Först och främst är det viktigt att se över vad din hemförsäkring egentligen täcker. Ta reda på vad av dina tillgångar som skyddas, till vilket värde och vid vilka skador. Vad får du egentligen ut i rena pengar om olyckan är framme eller om föremålet blir stulet? Har du en vanlig hemförsäkring och får en reva i duken på en målning så är det inte säkert att försäkringen täcker det.

Se över värdet kontinuerligt

A och O är att se till att värdet du uppgett för försäkringsbolaget inte avviker väsentligt mot marknadsvärdet. En tumregel är att hålla koll på de tre till fem mest dyrbara föremålen i ditt hem och vad det handlar om i absoluta pengar om dessa skulle skadas eller förloras. Om du köpt föremålet relativt nyligen så försäkrar du till den summa som du faktiskt betalat. Om det gäller föremål som du ägt under en längre tid kan det vara bra att hitta en lämplig värderingsman som hjälper dig. Har du en specialförsäkring så kan du få hjälp med detta.

Värderingen bör som regel uppdateras var tredje till var femte år, men du behöver också vara vaken på om det sker något i omvärlden som kan påverka värdet, till exempel om det handlar om en konstnär som gått bort.

Vad får du i ersättning?

Det är alltså viktigt att förstå vilket värde som ligger till grund för konsten i din försäkring. Oftast baseras försäkringar på nyvärde, marknadsvärde eller avtalat värde. Nyvärde fungerar för massproducerade varor, men är inte lämpligt när det gäller konst, eftersom priset för konstverk tenderar att stiga med åren.

Marknadsvärdet kommer närmare det verkliga värdet av verket om det skulle säljas vid tidpunkten för skadan. Att föra diskussioner kring värdet av ett verk efter en skada är inte roligt. Det värde som står i försäkringen är det värde som du som kund de facto får ut. Därför listar vi på Brookfield de mest värdefulla verken med ett fast värde i försäkringen. Ett exempel: en målning som köptes för tio år sedan för 500 000 kr värderas nu till 1 200 000 kr av galleriet där verket köptes. Hos oss är då verket försäkrat till ett avtalat värde av 1 200 000 kr, och vid en totalskada ersätts du därmed med 1 200 000 kr.

Du ska som kund också kunna bestämma om du vill reparera ett skadat föremål eller om du vill lösa in föremålet och få ut hela det försäkrade värdet för det. Det är viktigt att du får veta vad föremålet blir värt efter en reparation så att du även får ersättning för värdeminskning, vilket ofta är den största ekonomiska förlusten. Det är självklart också viktigt att reparationen utförs av en expert. Handlar det om en oljemålning så ska en specialist på oljemålning göra reparationen och så vidare.

Vad täcks inte av en försäkring?

Det som inte täcks av försäkringen, även om det är en specialförsäkring, är skador som sker genom successiv försämring och som du hade kunnat undvika genom att hantera föremålet rätt. Exempelvis om ett konstverk stått i en fuktig miljö i tio år och över tid har fått skador. Vi försäkrar till exempel vinsamlingar och där kan det däremot vara så att klimatanläggningen gått sönder och vinet plötsligt kylts ner av den anledningen och då ska det omfattas av försäkringen eftersom det är en explicit skadehändelse.

Se till att följa de instruktioner du får vid köp av föremålet och ta reda på så mycket fakta du kan kring hur du ska hantera det för att undvika försämring över tid. Vanliga allriskskador är det mest vanliga skadorna och dessa kan vara begränsade i de flesta hemförsäkringar. Exempelvis att föremål skadas i samband med en transport, ramlar i golvet eller stöter emot något.

Viktiga punkter att tänka på när du försäkrar din konst

  • Allriskförsäkring ska ingå.

  • Du ska inte ha någon självrisk.

  • Försäkringen ska täcka transportskador.

  • Automatiskt skydd av nya objekt ska ingå.

  • Förlorat marknadsvärde ska täckas av försäkringen.

  • Dina föremål ska vara försäkrade till ett avtalat värde.

Om Brookfield

Många stora svenska och danska museer, konstsamlare och gallerier litar på att Brookfield försäkrar deras konst på rätt sätt och att de får rätt ersättning i händelse av skada. Brookfield försäkrar merparten av Sveriges ledande gallerier, auktionshus och konsthandlare samt merparten av all kommunalt ägd konst, på museer så väl som på gator och torg. Brookfield erbjuder även hemförsäkring som inkluderar alla dina konstverk och hem, även om de finns utomlands. Det kan handla om en specialbyggd vinkällare, särskilda och dyra utföranden eller material, platsbyggd inredning och stuckatur.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.