Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad kan alternativa investeringar tillföra i din portfölj?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen är generell och utgör inte någon individuell rådgivning.

Alternativa investeringar är ett samlingsbegrepp för investeringar bortom traditionella investeringar, som noterade aktier och obligationer. På senare år har många institutionella investerare ökat sin exponering mot till exempel reala tillgångar eller bolag och projekt i tidig fas, såsom exempelvis private equity, infrastruktur, fastigheter och mikrofinans.

I en portfölj med likvida fonder, aktier och obligationer, kan alternativa investeringar tillföra mer än att vara en kompletterande avkastningsström med riskspridning. Dessa investeringar är ofta mer komplexa och mindre likvida. Det kompenseras i många fall med en ökad avkastningsmöjlighet jämfört med liknande mer likvida investeringar.

De kan också bidra till en högre förväntad riskjusterad avkastning, genom att priset på de alternativa tillgångarna ofta har lägre samvariation med de traditionella finansiella marknaderna, än vad som är fallet för noterade aktier och obligationer.

Starka megatrender

Exponering mot entreprenörskap och de starka megatrenderna digitalisering och hållbarhet blir också än mer tydlig i de fall där investeringar sker i mindre, innovativa bolag, eller projekt som söker finansiering för att växa inom exempelvis digital innovation, hälsovård, fibernätsinfrastruktur, energieffektiva fastigheter eller utlåning till småföretagare i utvecklingsländer, som mikrofinans. Där det sistnämnda också kan möjliggöra förbättrade levnadsförhållanden och nya arbetstillfällen.

Direktinvesteringar eller fonder

Att investera en del av kapitalet i alternativa investeringar kan göras genom såväl direktinvesteringar i onoterat, som genom fonder där en förvaltare ansvarar för investeringarna.

Vilken typ av alternativ investering som passar för din portfölj beror bland annat på preferenser, avkastningsmål, riskvilja och behov av utdelningar.

Hur stor del som ska allokeras beror dessutom på hur stor del av kapitalet som kan avvaras under de år som investeringen är bunden, och hur mycket kapital som behöver vara av likvid karaktär, för att exempelvis kunna göra taktiska förändringar.

Tillgången till dessa investeringar har historiskt krävt institutionell storlek på kapital, men tillgängliggörs alltmer från några miljoner svenska kronor, eller ibland lägre, per investerare och transaktion. Förutsatt att investeraren uppfyller kraven i lagstiftningen och produktens villkor.

Stärkt erbjudande för dig som kund i SEB Private Banking

Jag är övertygad om att fler och fler kommer att få upp ögonen för onoterade investeringar och alternativa investeringsfonder som ett komplement till den likvida portföljen.

Vi har stärkt vårt erbjudande på flera plan de senaste åren och kommer att fortsätta utveckla det ytterligare, i vår ambition att möjliggöra unika och innovativa investeringsmöjligheter.

Vår plan för hösten och nästa år avseende transaktioner och nya investeringsfonder är starkare än någonsin, avslutar Fredrik Johansson, Head of Investments Private Banking.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.