Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

6 viktiga tips för dig som flyttar hem

Ung kvinna jobbar vid en dator med utsikt över skyskrapor i bakgrunden.

”Det viktigaste inför en hemflytt till Sverige är att förbereda sig i god tid och framför allt se över sin skattemässiga situation. Det kan annars komma obehagliga överraskningar.” Det säger Jörgen Grönlund, chef över juristavdelningen på SEB Private Banking, som själv nyligen flyttat hem till Sverige efter många år utomlands. Här går han igenom några delar som man bör tänka på före en hemflytt.

Skriv in dig i Sverige

– Det är normalt sett mycket enkelt att skriva in sig i Sverige igen. Du går helt enkelt till Skatteverkets närmaste servicekontor och berättar att du flyttat hit. Alla personer som ska skriva sig i Sverige måste personligen infinna sig, säger Jörgen Grönlund.

När du väl blivit folkbokförd i Sverige så förmedlas det normalt till andra relevanta register. Du behöver till exempel inte meddela Försäkringskassan för att omfattas av svensk socialförsäkring.

När börjar man skatta i Sverige?

– I Sverige beskattas du bara för den faktiska tid då du har varit skattskyldig här. Den som flyttar till Sverige exempelvis den 1 augusti börjar alltså att skatta här från den dagen. Inkomster före inflyttningsdagen beskattas normalt inte, säger Jörgen Grönlund.

Skattskyldigheten i Sverige avgörs inte av folkbokföringen, utan av de verkliga förhållandena. Om du är bosatt, eller annars stadigvarande vistas i Sverige, ska du skatta här även om du inte formellt skrivit in dig. Om du till exempel kommer till Sverige den 1 juli men skriver in dig först den 1 augusti så är du ändå skatteskyldig här redan från 1 juli.

Jörgen Grönlund påpekar också att den som flyttat till Sverige blir så kallat obegränsat skattskyldig här och ska skatta för alla sina inkomster oavsett var i världen de uppkommer. Det gäller exempelvis för vinster vid försäljningar även om vinsten egentligen arbetats upp när man bodde utomlands.

Gå igenom alla tillgångar

– Innan inflyttningen till Sverige finns det skäl att gå igenom samtliga sina tillgångar och fundera på att sälja tillgångar med orealiserade vinster. Detta gäller förstås värdepapper men även fast egendom. Om värden realiseras efter hemflytten sker vinstberäkningen i svenska kronor. Man räknar om anskaffnings- och försäljningspriset efter den kronkurs som gällde vid köp- respektive säljtillfället. En försvagad kronkurs kan alltså medföra stora vinster även om det inte skett en värdestegring på tillgången om investeringarna skett i exempelvis euro, säger Jörgen Grönlund.

Även vid valutaväxling görs en vinstberäkning i svenska kronor. Det kan därför ofta finnas skäl att växla större valutainnehav före hemflytten, påpekar han. När det gäller orealiserade förluster är de normalt avdragsgilla om förlusttillgångarna säljs efter återflytten till Sverige.

Ta ut eventuella pensioner

Även pensioner från utlandet beskattas normalt i Sverige efter hemflyttningen och då som inkomst av tjänst. Skatten kan bli mycket högre än vad den är i det land man flyttar från.

– Det kan därför finnas anledning att före hemflytten ta ut sådana pensioner som kan tas ut, påpekar Jörgen Grönlund.

Se över testamenten

– I samband med hemflytten bör man se över sin familjerättsliga situation. Kanske har man ett testamente utformat enligt reglerna i det land man bott i. I Sverige gäller dock förstås svenska regler och det är viktigt att förstå hur de fungerar, inte minst om man har kvar kopplingar till det tidigare landet eller har barn kvar utomlands, säger Jörgen Grönlund.

Avveckla eventuella truster, stiftelsebildningar och lågbeskattade bolag

– I Sverige kan det vara skattemässigt oförmånligt att äga tillgångar genom truster eller stiftelser. I vissa fall bortser man helt från trust- och stiftelsebildningar och beskattar istället som om tillgångarna ägts privat. I andra fall kan det bli fråga om att inkomster från truster och stiftelser beskattas på samma sätt som tjänsteinkomster med upp mot cirka 52 procent skatt, säger Jörgen Grönlund och påpekar att Sverige även har särskilda skatteregler, så kallade CFC-regler, som kan träffa ägare av så kallade lågbeskattade bolag. Den som äger ett sådant bolag kan själv behöva ta upp det lågbeskattade bolagets inkomster till personlig beskattning.

– Den som har den här typen av strukturer, som fungerat utmärkt i det land man där bott, bör normalt avveckla dem innan flytten till Sverige.

Är du på väg att flytta hem till Sverige?

Kontakta gärna din Private Banker så hjälper vi dig

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.