Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ska jag växla min portfölj när jag flyttar utomlands?

”Hur ska jag göra nu när jag flyttar utomlands”, undrar en av våra kunder. ”Ska jag fortfarande ha min portfölj i svenska kronor, eller är det värt att växla?” Stefan Lukacs är portföljförvaltare vid vårt kontor i Luxemburg och har flera kloka tips till kunden.

Val av valuta kan ha stor påverkan på avkastningen i din portfölj, särskilt om du flyttar utomlands och får en ny hemvaluta. Om du till exempel bor i ett land som har euro som valuta och har svenska värdepapper, och den svenska kronan försvagas mot euron med tio procent så har du tappat tio procent köpkraft i det land du bor i på grund av valutaeffekten. Därför är det viktigt att ta ett beslut kring hemvaluta när du flyttar utomlands.

Kostnader i SEK?

Om du fortfarande har kostnader i svenska kronor kan det vara lämpligt att behålla en del av portföljen i svenska kronor, till exempel om det rör sig om en kortare period som du väljer att bo utomlands och du samtidigt behåller en anknytning i Sverige genom sommarhus eller bostad där du vistas delar av perioden. I de fall du planerar att bo en väsentlig tid utomlands, kanske till och med resten av livet, och har utgifter i en annan valuta är det med stor sannolikhet värt att konvertera dina besparingar till den valuta som gäller i det nya hemlandet.

Valutor tenderar att återgå till medelvärde över tid

Det är även viktigt att väga in hur den svenska kronan står sig mot internationella valutor när flytten bär av utomlands. Om den svenska kronan är väldigt svag ur ett historiskt perspektiv kan det vara värt att vänta med att växla över allting då valutor över tid har en tendens att återgå till det så kallade medelvärdet, eller ’mean reversion’ som det heter på engelska. Valutor som handlas över sitt historiska medelvärde tenderar att falla i värde tillbaka mot medelvärdet, och de som handlas under medelvärdet tenderar att öka i värde tillbaka mot medelvärdet. Om svenska kronan däremot är historiskt stark mot internationella valutor kan det vara ett bra tillfälle att växla över till sin nya hemvaluta och på så sätt passa på att realisera den höga kursen på den svenska kronan. Tittar vi mot euro och amerikanska dollar så är den svenska kronan svag ur ett historiskt perspektiv, men en viss förstärkning har skett sedan Covid-19 oron under mars 2020.

En rad faktorer spelar in

När det gäller valutor påverkar en rad faktorer: ränteskillnader mellan de olika valutorna, konjunkturen i länderna, inflationsförväntningar och den globala riskviljan. Därför är det viktigt att du tar kontakt med din private banker för att få information kring SEB:s rådande marknadssyn och prognoser på valutor för att kunna fatta ett väl informerat beslut baserat på individuella förutsättningar.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.