Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så påverkas ditt testamente av att du bor utomlands

Många av våra kunder bor utomlands större delen av året. Den här frågan kom från en av dem: ”Vi bor i Spanien större delen av året. Jag har hört att det kan påverka mitt testamente, stämmer det?”. Vår juridiske expert Johan Sjövall ger här några råd kring vad du som bor utomlands, och mer specifikt i Spanien, bör tänka på.

För dig som är bosatt utomlands större delen av året är det extra viktigt att känna till arvsregler och se över ditt testamente. 2015 trädde en ny arvsförordning i kraft i EU som innebär att det är lagen i det land där du har din hemvist när du dör som tillämpas för arvsrätt, även om du fortsatt är svensk medborgare.

Att flytta till ett annat EU-land kan alltså innebära att andra arvsregler än de svenska gäller för din kvarlåtenskap. Det kan vara både eftersträvansvärt eller bekymmersamt, beroende på hur din vilja att arvet ska fördelas ser ut.

Du kan dock välja att svenska arvsregler ska gälla även efter det att du bosatt dig i annat EU-land. Därför bör du alltid vid en utlandsflytt undersöka hur de lokala arvsreglerna fungerar och därefter bestämma om du önskar att dessa skall gälla, eller om du vill att svenska regler ska fortsätta att gälla. För att det inte ska kunna uppstå några tvister efter din bortgång kring vilket land du hade din hemvist i bör vilket val du gör skrivas in i ditt testamente.

– Jag ger alltid rådet att skriva in i sitt testamente vilket lands arvsregler som ska vara tillämpliga. Detta kan skrivas in antingen i ett svenskt eller, i den här kundens fall, ett spanskt testamente Gör du inget alls och är skriven i Spanien är det spanska regler som tillämpas, säger Johan Sjövall.

Johan Sjövall råder också den som äger egendom i Spanien och väljer att upprätta ett testamente i Sverige enligt svensk lag att även upprätta ett spanskt testamente där det klargörs hur man vill göra med den spanska egendomen. Detta av praktikalitetsskäl för att underlätta processen i Spanien efter din bortgång. Fördelningen i det spanska testamentet ska då förstås motsvara fördelningen i det svenska testamentet.

Hur skiljer sig då spansk arvsrätt från svensk arvsrätt?

I Spanien gäller till exempel att efterlevande maka eller make endast har nyttjanderätt till en tredjedel av kvarlåtenskapen. Barnen, vars laglott är två tredjedelar av arvet, har därmed rätt att få ut sin del av arvet direkt efter att den ena föräldern gått bort. Den sista tredjedelen kan du välja att testamentera till vem du vill efter att efterlevande maka eller make har gått bort.

Det är att jämföra med reglerna i Sverige (sedan 1988) där maken eller makan ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt före gemensamma barn. Barnens laglott, som de kan få ut efter att den efterlevande föräldern gått bort, är dessutom hälften av arvet i Sverige jämfört med två tredjedelar i Spanien.

En annan viktig sak att tänka på, påpekar Johan Sjövall, är att spansk arvsskatt gäller även om du väljer att gå efter svenska arvsregler.

– Bara för att man väljer svensk rättstillämpning så betyder inte det att man slipper spansk arvsskatt. Detta är verkligen något att fundera på då den kan vara ganska betydande. Om man är lite äldre när man köper sin egendom i Spanien kan det till och med vara värt att fundera på att skriva egendomen i sina barns namn direkt, säger Johan Sjövall.

Han avslutar med en uppmaning att, oavsett var du bor, regelbundet se över ditt testamente.

– Jag anser att alla testamenten bör ses över med fem års intervaller för att säkerställa att de fortfarande speglar testatorns aktuella vilja, säger Johan Sjövall.

Fakta om EU:s arvsförordning

I augusti 2015 började EU:s arvsförordning att gälla, vilken berör den som är medborgare i ett EU-land men är bosatt i ett annat land inom EU och som avlider i detta (Irland och Danmark har dock valt att stå utanför arvsförordningen; där gäller tidigare regler). Den innebär att det är lagen i det land där du har din hemvist när du dör som tillämpas, även om du fortsatt är svensk medborgare.

Den största skillnaden för oss svenskar är att anglosaxiska länder till skillnad från Sverige har full testationsfrihet. Några inskränkningar såsom laglottskrav finns inte i länder som Storbritannien, Nordirland, USA och Australien. Bor du i något av dessa länder kan du alltså göra dina barn arvlösa.

Går det inte att bedöma var den avlidne hade sin hemvist får det göras en helhetsbedömning varvid man tittar på var den avlidne var medborgare, har sin familj och sitt sociala liv, sina intressen samt var den avlidnes tillgångar är belägna.

Vill du veta mer?

Det är svårt att känna till alla arvsregler i sitt eget land. Ännu svårare kan det vara att hålla sig uppdaterad på andra länders successionsregler. Bor du hela eller delar av året utomlands eller funderar på en utlandsflytt är det viktigt att ta hjälp av en kunnig jurist för rådgivning kring och upprättande av testamente. Kontakta gärna din Private Banker så hjälper vi dig.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.