Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Det turbulenta året 2023 går mot sitt slut

December är månaden då vi gärna blickar tillbaka på året som gått och framåt mot året som kommer. I backspegeln hittar vi ett synnerligen händelserikt 2023. Dessvärre var långt ifrån alla nyheter goda. Kriget i Ukraina fortsätter och visar inga tecken på att ta slut i närtid. Ett visst hopp sattes till den omtalade mot­offensiv som Ukraina inledde under sommaren men nuläget präglas snarare av ett stilla­stående skyttegravs­krig än av något tydligt återtagande av förlorad mark. Under hösten förvärrades den geo­politiska och humanitära situationen i världen ytterligare i och med Hamas terror­angrepp mot Israel och Israels alltjämt pågående motattack i Gaza.

Global storpolitik och klimatmöte

I skuggan av de högintensiva konflikterna har den globala storpolitiken präglats av USA:s och Kinas dåliga relation till varandra. Den har under året resulterat i både hårda utspel och åtstramade handels­restriktioner, även om det också har börjat göras försök att förbättra läget, bland annat genom möten på högsta politiska nivå. I tillägg till den dystra geopolitiska diskussionen har också klimat­förändringarna gjort sig rejält påminda under året med skogs­bränder, torka, översvämningar, stormar och rekordhöga temperaturer i både luft och hav. Dessa händelser utgör också bakgrunden till det pågående klimatmötet COP28 där världens länder samlas för att ta sig an utvecklingen och försöka framtidssäkra vår planet.

Centralbanker har slutat höja räntan

Jens Magnusson: "Under året har också den svenska kronan försvagats till rekordnivåer (12 kronor för en euro!) men stärkts igen under hösten."

Även på det ekonomiska området har 2023 varit händelserikt. Centralbankerna har stått i fokus med sina historiskt snabba räntehöjningar för att rå på den höga inflationen. Processen har varit besvärlig för hushåll och företag men arbetet har gett resultat: Inflationen faller tydligt och de flesta centralbanker har slutat höja räntan och avvaktar i stället utvecklingen för att se vart den är på väg. Det gör att de hårt prövade hushållen nu får lite lättnad i form av stigande reallöner, långsammare prisökningar och ett stopp i höjningarna av bolåneräntorna. Det är förstås positivt, samtidigt som vi också ser att tillväxten bromsar in rejält i många länder. Det gäller inte minst Sverige där 2023 med största sannolikhet visar på negativ tillväxt och där arbetsmarknaden nu försvagas. Under året har också den svenska kronan försvagats till rekordnivåer (12 kronor för en euro!) men stärkts igen under hösten (runt 11,30 för en euro i skrivande stund).

Framåtblick mot 2024

Blickar vi framåt ser 2024 ut att bli ett lika intensivt år som 2023. Får marknadens aktörer rätt kommer inflationen att fortsätta nedåt och centralbankerna ganska snart att börja sänka räntorna. Centralbankerna själva håller dock emot och menar att osäkerheten fortfarande är stor och att räntorna kan behöva ligga kvar länge på dagens nivåer. Vi får se vem som får rätt. Tillväxten i många stora ekonomier lär bli lägre nästa år än i år, men hur mycket lägre? Har alla som tror på en global ekonomisk mjuklandning rätt eller lurar det en recession runt hörnet? Inom geopolitiken hoppas vi förstås på en fredligare utveckling under 2023 även om det känns långt ifrån säkert.

Presidentval i USA

"Om Biden håller sig borta från sjukhus och Trump ute från fängelset lär det dock bli dessa båda som står mot varandra i november", menar Jens Magnusson.

En viktig händelse under 2024 blir presidentvalet i USA. Det är ett val med väldigt speciella förutsättningar för de båda huvudkandidaterna. Biden slåss mot hög ålder och spekulationer om vacklande hälsa och Trump mot inte mindre än 4 olika åtal och ett drygt 90-tal åtalspunkter. Om Biden håller sig borta från sjukhus och Trump ute från fängelset lär det dock bli dessa båda som står mot varandra i november. Utgången av valet blir viktig för både USA och resten av världen. Den ekonomiska politiken, klimatpolitiken, stödet till Ukraina, arbetet i internationella organisationer (inklusive NATO, FN, WTO m.m.), relationerna till Kina och inställningen i handelsfrågor kan alla ta dramatiskt olika vägar beroende på vem som vinner.

Val i många folkrika länder

Val hålls för övrigt i många länder nästa år, inklusive jättar som Indien. Faktum är att över halva jordens befolkning, 4,2 miljarder människor, bor i länder som går till val under 2024. Det är första gången det händer. Dessa val, den ekonomiska utvecklingen, centralbankernas räntepolitik, klimatutvecklingen, geopolitiska relationer och konflikter, är bara några av alla saker vi kommer att hjälpas åt att hålla koll på under 2024. Men dit är det fortfarande några veckor och till dess passar vi på SEB på att önska er en fin december, en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Ta hand om er och varandra!

Jens Magnusson
Chefsekonom, SEB

Jens Magnusson

Chefsekonom, SEB

Jens Magnusson