Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur skyddar jag mig mot inbrott?

Trots att inbrotten i Sverige har minskat totalt de senaste tio åren, så är det ändå viktigt att veta att det är under lov och högtider som tjuvar begår flest inbrott. Med jul och nyår runt hörnet har vi bett Conny Johansson, säkerhetskonsult på 2Secure, att dela med sig av de bästa tipsen för att säkra hemmet inför julresan.

Kanske reser du i väg enbart i några dagar eller hela veckor under jul och nyår. Ditt primära hem står tomt och inbrottstjuvar tar tillfället i akt. Antalet anmälda villainbrott har under de senaste tio åren haft en säsongsbetonad prägel. Fram till 2018 har november varit den månad då flest villainbrott har anmälts, tätt följd av oktober och december. Trots att säsongsvariationen inte varit lika tydlig på senare år, rekommenderar Conny Johansson, säkerhetskonsult på 2Secure, alltid att säkra hemmet i lager.

– Det finns många olika kategorier inbrottstjuvar. De mest sofistikerade tjuvarna rekar och förbereder. Det kan röra sig om att de klipper av telefon eller fiberledningar till larm. Primärt handlar säkerhet om att utgå från ett bra skalskydd i grunden, säger Conny Johansson.

Säkra hemmet i lager

Skalskyddet innefattar kvalitativa fönster, dörrar och lås. Detta kan du enkelt stämma av med ditt försäkringsbolag som i många fall sätter krav på vilka typ av skalskydd som är godkända. Dina grannar är också en del av denna grund.

– Grannsamverkan om god uppsikt i området visar sig effektivt, då gärningsmannen avviker om det finns risk för upptäckt, förklarar Conny Johansson.

Larm och kameror förser nästa lager. Även där kan försäkringsbolag ofta ställa krav på vilka typer av larm som är godkända. Har ditt försäkringsbolag inga krav och du har tillgångar till högt värde i hemmet rekommenderar 2Secure en larminstallation i larmklass två*.

Dokumentera och märk dina värdesaker

Förutom tidsinställd belysning både inomhus och utomhus förespråkar Conny Johansson att du i förebyggande syfte dokumenterar dina värdesaker. På så vis kan du enkelt redovisa vad som blivit stulet om ett inbrott skulle ske.

– Skulle du utsättas för inbrott är det oftast ett väktarbolag som är först på plats. Det första du som fastighetsägare bör göra är att kontakta polisen och göra en anmälan, och därefter ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Då är det bra att ha dokumenterat sina värdeföremål – inte minst när det gäller smycken och konst. Fotografera och mät upp. Har du en tavla så kan du gärna beskriva motivet. På så vis underlättar det när polisen söker i sitt register, berättar Conny Johansson.

Att DNA–märka dina större gods, samt ställa in de minde värdesakerna i ett fastbultat värdeskåp i larmad zon är att föredra.

– Det finns olika typer av DNA-märkningar som är godkända av polisen. Dock bör du vara försiktig vad gäller märkning av konst. På respektive tillverkares hemsida finns rekommendationer så att du inte fördärvar konsten.

Tjuvknepen du kanske inte tänker på

Det är inte ovanligt att tjuvar har uppsyn även utanför hemmet i dessa tider, både på sociala medier och under julhandeln.

– Det förekommer stölder ur bilar där gärningspersonerna med hjälp av störsändare förhindrar att bilarna låses via fjärrkontrollen. Kontrollera därför alltid att bilens lås aktiveras när du låser. Vanligt är att blinkrarna tänds, backspeglarna fälls in eller att tutan avger en kort signal som tecken. Om bilen inte låses och det inte beror på dåligt batteri i fjärrkontrollen så bör du vara uppmärksam på personer i din omgivning och ringa polisen, säger Conny Johansson.

Undvik därför att förvara inköpta julklappar i bilen. Måste det trots allt göras så är det säkrast att låsa in dem i bagageutrymmet eller dra för bilens insynsskydd.

Vad gäller sociala medier förespråkar Conny Johansson att det allra säkraste är att avisera sin resa när man kommit hem igen.

– Många gärningsmän vistas online och skapar sig en uppfattning om hur du lever och vad du har där hemma. Det är mycket bättre att visa upp sin resa när man är på hemmaplan igen.

Så får du bostaden att se bebodd ut när ni är bortresta

 • Berätta för grannarna att ni ska resa bort. Berätta även om någon annan ska besöka bostaden då ni är borta (blomvattnare, städpersonal, hantverkare etc.).
 • Be någon skotta snö, trampa upp spår i snön, slänga sopor i sopkärlet, tömma brevlådan, parkera sin bil på din uppfart om den annars skulle vara tom.
 • Be en vän eller granne ha god tillsyn av bostaden, som att leta efter grus eller stenar på sopkärl, eller grenar på gången. Ett välkänt förfaringssätt är att gärningspersonerna lägger exempelvis grus på sopkärlslocket eller grenar över gången till hemmet för att se om föremålen ligger kvar efter några dagar. Plockas de bort tyder det på att någon är hemma.
 • Lås in ägodelar som vanligtvis står framme runtomkring din bostad. Det kan till exempel vara trädgårdsredskap som kan användas som brottsverktyg (grepar, grävspadar, spett etc.) Lås även in, eller lås fast, stegar.
 • Aktivera timern till både inomhus- och utomhusbelysningen.
 • Bil kvar i garaget? Lås porten invändigt och bryt strömmen till portmotorn.

Statistik

 • 1,3 procent av svenska hushåll uppgav att de utsattes för bostadsinbrott under 2020.
 • Under 2020 anmäldes omkring 14 700 bostadsinbrott – ungefär samma nivå som 2019.
 • År 2020 anmäldes totalt 81 000 inbrottsstölder, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med 2019.
 • Antalet anmälda villainbrott har varierat från år till år, men har sammantaget minskat med 40 procent jämfört med 2011.
 • År 2020 misstänktes 1 400 personer för bostadsinbrott, en ökning med 2 procent sedan 2019.
 • Hushåll bestående av ensamstående personer med barn som uppgav att de utsattes för bostadsinbrott uppgick år 2020 till 1,6 %, medan hushåll som består av ensamstående personer utan barn 1,2 % och sammanboende personer med eller utan barn 1,3 respektive 1,2 % .
 • Totalt har 2 540 fullbordade inbrott i villa, radhus och lägenhet anmälts under tredje kvartalet 2021.
 • Inbrottsstöld i källare och vind har ökat under året, vilket skulle kunna kopplas ihop med pandemin.

  Källa: BRÅ

* För att din försäkring ska gälla krävs vanligtvis ett larm enligt en allmän branschstandard – gemensam för alla försäkringsbolag – en så kallad larmklass. Det finns totalt fyra larmklasser. Vilken larmklass du behöver beror bland annat på vilken typ av verksamhet eller fastighet det gäller och hur högt skyddsvärde du har.

Larmklass 1 är vanligt för bostäder och företag med lågt värde, där bevakningen oftast är strategiskt utsatt för utsedda delar av fastigheten.

Larmklass 2 är vanligast bland företag, och i en del fall även bostäder, med högt värde. Larmövervakningen utförs som utvändigt skalskydd kompletterat med invändigt försåtsskydd.

Larmklass 3 används av företag med stort värde. Skalet samt alla invändiga ytor skyddas. Företagets olika delar och lokaler separeras med knappkod eller kortpassage kombinerat med personlig kod.

Larmklass 4 uppfyller alla kriterier i den tredje larmklassen, men omfattar samtliga utrymmen i lokalen – även de allra minsta. Exempel på utrymmen som använder larmklass fyra är vapenkassun, datahallar och valv.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.