Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ytterligare en generation kvinnor kan behöva vänta på jämställdhet

Effekterna av pandemin har gjort att den uppskattade tiden för att uppnå global ekonomisk jämställdhet har ökat från 99 år till 136 år. Det innebär i praktiken att ytterligare en generation kvinnor kommer behöva vänta på global ekonomisk jämställdhet. Att takten för att uppnå jämställdhet bromsar in får negativa effekter för den globala ekonomin.

Den pågående pandemin har drabbat kvinnor hårdare än män på den globala arbetsmarknaden, enligt en nyligen offentliggjord rapport från World Economic Forum (2021). Tidigare var den uppskattade tiden för att uppnå global ekonomisk jämställdhet drygt 99 år, enligt rapporten. Effekterna av pandemin har gjort att tiden nu uppskattas till knappt 136 år, vilket i praktiken innebär att ytterligare en generation kvinnor kommer behöva vänta på global ekonomisk jämställdhet. Det förklaras bland annat av att kvinnor i högre grad har stannat hemma när skolverksamheter stängts ned, och att en ”dubbla skift”-trend med anställning kombinerat med arbete i hemmet har ökat oron för anställningen och svårigheten att ha balans mellan arbete och fritid.

Insikt ett viktigt steg mot förändring

Att takten för att uppnå jämställdhet bromsar in får negativa effekter för den globala ekonomin. Det utvecklar McKinsey i artikeln COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects. McKinsey har via olika scenarioanalyser kommit fram till att effekten av att vidta åtgärder som främjar jämställdhet potentiellt skulle bidra till global BNP med 13 biljoner USD redan år 2030.

För att vända blicken mot Sverige visar en rapport från Ownershift (2021) att män idag äger ungefär dubbelt så mycket som kvinnor, sett till bland annat mark, skog, fastigheter och aktier. Det innebär helt enkelt att kvinnor och män i Sverige inte har samma möjlighet att påverka samhället och bidra till innovation och utveckling.

För att ändra på statistiken behövs en ökad förståelse för hur det ser ut idag, varför det ser ut som det gör, och vilka förändringar som behövs. Med det som utgångspunkt föreslår vi nedan några områden att reflektera över.

Arvsfrågan är fortsatt relevant

Att ett arv fördelas jämlikt, där kvinnor ärver i samma utsträckning som män, innebär inte att det inte finns situationer kopplade till arv och generationsskiften man bör fundera över. Förmögenhetsskiften är givetvis individuella, men det är generellt en god idé att i god tid föra en dialog med tilltänkta arvingar, och involvera dem. Det kan handla om att väcka intresse, överföra kunskap eller ge insikt i familjeföretaget eller kring investeringar. Vi på SEB har lång erfarenhet och stor kompetens inom såväl familjerätt som investeringar, och ställer gärna upp som bollplank för dina tankar och funderingar.

Pensionen har stor betydelse

Att säkerställa att kvinnors pensioner är i nivå med männens är en viktig del i att förbättra den ekonomiska jämställdheten. Pensionsgapet är idag större än lönegapet, och påverkas av ett ojämställt arbetsliv, där yrken som domineras av kvinnor generellt har lägre löner. Kvinnor arbetar dessutom deltid i högre grad än män. För att synliggöra både utmaningarna och möjligheterna har SEB analyserat utvecklingen av jämställda pensioner. Analysen visar att skillnaderna successivt minskar, men att det går långsamt. Om vi behåller dagens utvecklingstakt kommer det ta närmare 100 år innan vi når lika pensioner

Investeringar ett sätt att påverka

Genom att investera i finansiella produkter, exempelvis fonder, som aktivt inriktar sig mot bolag som jobbar för ökad jämställdhet kan du vara med och påverka. Vi på SEB jobbar, främst via vårt fondbolag, strukturerat med aktivt ägarskap. Fondbolaget för ägardialoger med bolag i syfte att påverka i positiv riktning.

Vad tycker du är viktigt och hur skulle du vilja påverka? Prata gärna med din private banking-rådgivare om dina tankar och funderingar!

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.