Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB höjer ambitionsnivån för hållbarhetsarbetet

Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle är ekonomiskt fördelaktigt för alla våra intressenter och för samhället i stort. Med vår uppdaterade hållbarhetsstrategi höjer vi ambitionsnivån ytterligare och tar nästa steg för att påskynda omställningen till en mer hållbar framtid.

Vi står inför stora utmaningar på vägen för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. SEB
vill vara en drivkraft och ledande katalysator i denna omställning.

Vår hållbarhetsstrategi, som presenterades i november 2021, beskriver vår roll i omställningen, liksom våra ambitioner och mål. Det är en del av SEB:s affärsplan för 2022–2024 och en hörnsten i vår strategi för 2030. Med fördjupat fokus på klimatrelaterade frågor tydliggör hållbarhetsstrategin SEB:s roll i omställningen.

SEB har definierat tre målindex och därtill hörande ambitioner:
Det bruna – index som beskriver hur SEB ska minska sin kreditexponering mot fossila bränslen i energiportföljen med 45–60 procent fram till 2030 (basår 2019). Det gröna – index som mäter utvecklingen inom våra hållbarhetsaktiviteter relaterat till utlåning, rådgivning, sparande och greentech venture capital-investeringar.

Det framtida – beskriver hur SEB:s kundportfölj utvecklas ur ett perspektiv på växthusgasutsläpp. Vi använder en internt utvecklad hållbarhetsklassificeringsmodell för företagskunder för att bedöma deras klimatpåverkan och anpassning till målen i Parisavtalet.

Hållbara finanser är en viktig drivkraft i omvandlingen mot en hållbar ekonomi och vi vill göra det möjligt för företag och individer att göra val som bidrar till ett hållbart samhälle. Vår rådgivning bygger på att förstå de behov, möjligheter och utmaningar som våra kunder står inför. En förutsättning för att detta ska lyckas är att vi har en gemensam uppfattning om vägen framåt.

SEB har antagit och stödjer ett antal globala initiativ och internationella uppförandekoder, och vi har undertecknat ramverk som vägleder oss i vårt i arbete. Bland dem finns Parisavtalet, FN:s mål för hållbar utveckling, liksom Principles for Responsible Banking och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vi är också en av de initiala medlemmarna av Net-Zero Banking Alliance* som har som mål att öka takten i omställningen av den globala ekonomin till nettonollutsläpp år 2050.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.