Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur ser hållbarhetsarbetet ut i de diskretionära portföljerna?

Är du nyfiken på hur vi jobbar med hållbarhet i Private Bankings diskretionärt förvaltade portföljer? Vår portfölj Responsible har extra fokus på hållbarhet och vi bad ansvarig förvaltare, Henrik Larsson, berätta lite mer om arbetat i portföljen och hur den skiljer sig från andra portföljer?

Är hållbarhetsperspektiv i investeringar en självklarhet för dig, men du kanske saknar intresse eller tid att aktivt delta i den löpande förvaltningen av din portfölj? Med den diskretionära portföljen Responsible får du en portfölj som enbart investerar i värdepapper vars utgivare arbetar aktivt och integrerat med hållbarhetsfrågor.

För att ta reda på vad det innebär har vi talat med Henrik Larsson, ansvarig portföljförvaltare, om hur han ser på hållbarhet, portföljens förvaltning och vilka möjligheter han ser på området.

Vad är hållbarhet för dig, Henrik?

– Många förknippar ordet hållbarhet enbart med miljö och klimat. Begreppet är dock mycket bredare än så. Personligen tycker jag att FN:s övergripande definition av hållbar utveckling är väldigt tydlig i all sin enkelhet, den säger – ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, menar Henrik Larsson.

På vilket sätt skiljer sig Responsible från de andra diskretionära portföljerna?

– Ur ett portföljperspektiv är inte skillnaden så stor. I Responsible har vi valt bort tillgångsslaget alternativa investeringar, vilket förekommer i många andra portföljer. Det utgörs vanligtvis av hedgefonder där urvalet med tydlig hållbarhetsinriktning ännu är begränsat. Det pågår dock ett intensivt hållbarhetsarbete även bland hedgefonder, varför dessa i framtiden kan komma att inkluderas i portföljen.

Hur jobbar ni med ESG* i denna portfölj?

– Samtliga diskretionära portföljer och fonder som erbjuds inom SEB har idag en tydlig policy avseende ESG vilket är viktigt att känna till, säger Henrik.

– Inom ramen för Responsible lyfter vi dock ambitionsnivån avseende hållbarhet ytterligare ett steg. Det innebär att vi endast investerar i fonder som enligt vår bedömning har en påtagligt hög nivå av hållbarhet inom ramen för sin förvaltning. I portföljen finns bland annat fondbolag som har egen ESG-rating som kräver att bolagen i fonden både fokuserar på ”vad dom gör” och ”hur dom gör det".

Nyligen antog SEB:s fondbolag – SEB Investment Management AB – en uppdaterad hållbarhetspolicy, vilket innebär att samtliga SEB-fonder förvaltas med höga krav på hållbarhet. Avseende fonder som förvaltas av externa fondbolag och erbjuds inom SEB:s fondutbud gör vi en djuplodad ESG-analys på varje enskild fond.

Vilken tycker du är den största förändringen som skett inom området sedan portföljens start?

– En tydlig förändring är definitionen eller uppfattningen om vad en hållbar fond är. Tidigare handlade det väldigt mycket om att exkludera bolag och sektorer som lämnar negativa avtryck oavsett vilka hållbara ambitioner bolagen kunde tänkas ha. Idag har fokus delvis skiftat till bolagens ambitioner att ställa om sin strategi till en mer hållbar verksamhet. Ett viktigt syfte med detta är att premiera bolag som väljer att kraftfullt förändra sin verksamhet i en mer hållbar riktning trots att bolagets verksamhet idag kan uppfattas som mindre hållbart.

Vad kan du berätta mer om portföljen?

– Responsible startade den 1 januari 2018 och vi var således tidigt ute med denna typ av hållbar diskretionär förvaltning. Antalet fonder som uppfyllde de höga kriterierna avseende hållbarhet var vid den tidpunkten begränsade, dock har antalet hållbara fonder av förklarliga skäl vuxit successivt under åren. Portföljen har utvecklats väl och uppvisar en bättre avkastning än sitt jämförelseindex sedan start. Första året var något utmanande, delvis mot bakgrund av det begränsade antalet fonder som då fanns tillgängliga, men därefter har utvecklingen varit starkare än sitt jämförelseindex varje enskilt år, vilket stöder vår tes om att företag och fonder som arbetar strukturerat med hållbarhet kommer att bli mer framgångsrika på sikt.

Varför ska jag investera i Responsible?

– Med en investering i Responsible får du en diskretionär förvaltning som utgår från en gedigen investeringsprocess ur ett traditionellt portföljperspektiv, samtidigt som du får en portfölj som håller en påtagligt hög hållbarhetsnivå.

*ESG-kriterier är ett sätt att mäta graden av hållbarhet och står för Environmental, Social och Governance.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.