Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbarare livsmedel – en nödvändig trend med många investeringsmöjligheter

Att tillgodose en växande befolknings behov av hälsosam och näringsrik kost till ett överkomligt pris, samtidigt som tillgången på naturtillgångar minskar och behovet av minskade utsläpp av växthusgaser kontinuerligt ökar, är en stor utmaning. Lyckligtvis finns det lösningar som också skapar många intressanta investeringsmöjligheter. Det skriver vår placeringsstrateg Jonas Evaldsson.

Vi konsumenter efterfrågar i allt högre grad livsmedel som är bättre för vår miljö, samtidigt som utbudet av mer hållbara alternativ ökar. Detta skapar många intressanta investeringsmöjligheter och en stark strukturell underliggande tillväxt under många decennier framöver.

De senaste åren har mycket fokus lagts på miljön och inte minst på energi- och transportsektorn och dess negativa påverkan. En transformation har påbörjats, vilket vi nu börjar se tydliga effekter av. Andelen elbilar på våra gator stiger i snabb takt och det har införts nya politiska regelverk och mål med syfte att vår planets medeltemperatur inte ska stiga med mer än 1,5 grad.

Ett område som hittills hamnat lite under radarn är vårt globala system för livsmedel. Vi är övertygade om att detta kommer att förändras de närmaste åren av det enkla skälet att av alla växthusgaser som vi människor orsakar är hela 31 procent (källa FN 2021) matrelaterade. Av dessa förklaras 14,5 procentenheter av animalisk köttproduktion. Vidare används i dagsläget halva jordens beboeliga yta (ej inräknat hav och öken) för jordbruk. Av all befintlig jordbruksmark används hela 77 procent till boskapsskötsel samt för odling av föda till djuren.

Snabb transformation nödvändig

Tillgång till rent vatten är ett område som fått ökat fokus inte minst då det är ett av FN:s hållbarhetsmål. Det är i detta sammanhang värt att notera att 70 procent av allt rent tillgängligt vatten för närvarande förbrukas inom jordbruket. Listan på hur vårt nuvarande livsmedelssystem påverkar vår planet negativt är tyvärr alltför lång, en snabb transformation är nödvändig för att kunna tillgodose behoven av näringsrika livsmedel till en allt större befolkning även för kommande generationer. Om vi inte agerar kommer det att få allvarliga negativa konsekvenser, bland dessa kan nämnas försämrad biologisk mångfald, brist på rent vatten, nedsmutsning av våra floder och hav samt förorenad mark.

Lösningar inom räckhåll

Glädjande nog så är lösningar på dessa utmaningar tillgängliga, vilket också skapar intressanta investeringsmöjligheter. Livsmedelsindustrin har börjat möta dessa utmaningar genom att erbjuda växtbaserade proteinprodukter och ett ökat fokus på ett hållbarare jordbruk, men även genom en förbättrad och mer hållbar leveranskedja inklusive mer hållbara förpackningar. Smartare bevattningssystem och vertikalodling inomhus är exempel på lösningar inom jordbruket.

Alla kan bidra

Vad vi äter är den starkast bidragande faktorn till utsläppen av växthusgaser. Nötköttsproduktionen står för den överlägset största delen av utsläppen men även produktion av till exempel choklad eller kaffe bidrar relativt mycket. Störst positiv effekt skulle det få om vi alla slutade att konsumera animaliskt kött. Men även en minskad konsumtion, eller att ersätta nötkött med fläskkött får en positiv påverkan. Här kan vi alla göra skillnad. Vi är övertygade om att ett ökat medvetande om situationens allvar och möjligheten att påverka utfallet kommer att snabba på transformationen till en mer hållbar matkonsumtion.

Medvetenheten och efterfrågan i stark tillväxtrend

Efterfrågan på mer hållbara livsmedel har ökat kraftigt och väntas fortsätta växa under många år framöver. Till exempel så väntas global omsättning av växtbaserat kött öka från drygt 11 miljarder dollar 2019 till 33,5 miljarder redan 2027. 2019 var hela marknaden för hållbara förpackningar 178,6 miljarder dollar, 2025 väntas denna siffra växa till 246,3 miljarder.

Vi tycker att detta är ett oerhört viktigt och intressant tema där vi alla kan bidra positivt till utvecklingen och bolag som hjälper till att lösa utmaningar relaterade till temat kommer kunna dra nytta av en underliggande tillväxt under många år framöver.

För dig som vill investera i detta tema föreslår vi den börshandlade fonden Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF. Fonden fokuserar på åtta underteman där växtbaserad mat, hållbara förpackningar och hållbara smakingredienser är de tre största och motsvarar tillsammans drygt två tredjedelar av innehaven.

Utvecklingen har varit relativt svag senaste månaderna vilket talar för att det nu kan vara ett bra tillfälle att investera. Diskutera gärna vidare med din banker.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.