Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Att investera mer hållbart – hur går jag tillväga?

Funderar du på att investera mer hållbart, men vet inte riktigt hur du ska börja? De intressanta investeringsmöjligheterna är många och det kan kännas svårt att veta vad man ska välja. Att fundera över vilket mål du har med investeringen är en bra början. "Det går inte att tala om den perfekta lösningen, utan det finns flera sätt att öka hållbarheten i sin investeringsportfölj. Att göra något är trots allt viktigare än hur", menar Karolina Norberg, hållbarhetsansvarig inom SEB Private Banking.

Metoderna för att investera hållbart är många där den kanske allra vanligaste är att välja bort sådant man inte vill investera i, även kallat exkludering. Ett annat vanligt sätt är att göra aktiva val av investeringar inom ett visst område genom inkludering. Genom att kombinera dessa båda metoder, och dessutom addera någon investering som fångar större trender – så kallade tematiska investeringar – har man skapat en bra grund för ökad hållbarhet i sin portfölj.

Exkludering handlar ofta om värderingar

Exkludering handlar ofta om etik och preferenser, en fråga om "Vill jag överhuvudtaget ha mina pengar i detta?”. Metoden innebär att man utesluter branscher eller bolag som är verksamma inom vissa områden, så som exempelvis fossila bränslen, vapen, gambling eller tobak. Detta leder oss in på resonemanget om gränsdragning. Om vi tar tobak som exempel kan det låta enkelt att utesluta investeringar i tobak, men vad menar man då? Produktion, distribution eller allt som överhuvudtaget rör tobak? Är snus lika illa som cigaretter? Hur hanterar man ett dagligvaruhandelsbolag om en del av intäkterna kommer från försäljning av cigaretter eller snus? Exkludering blir därmed ofta en värderingsfråga där du själv avgör var din gräns går.

Med inkludering kan du välja en riktning

Har du någon hjärtefråga som du vill verka för? Du kanske ser möjligheter i en cirkulär ekonomi, minskat koldioxidutsläpp eller ett jämställt samhälle? Då kan det vara lämpligt att inkludera bolag som i sin strategi beskriver konkreta aktiviteter i den riktningen.

Ett exempel är det finska bolaget Neste, en världsledande producent av biobaserad förnybar diesel och flygbränsle. Neste var från början ett traditionellt raffinaderi men har börjat ställa om sin produktion och utvecklat en ny typ av biobränsle. De har dessutom fattat beslut om att använda förnybara källor i sin produktion, vilket minskar användandet av fossila bränslen. Därmed bidrar bolaget till en omställningen mot en mer hållbar värld och har större möjligheter att uppnå målet i Parisavtalet.

Vi är övertygade om att företag som arbetar strukturerat med hållbarhet kommer att bli mer framgångsrika på sikt. Att investera i bolag och andra tillgångar som bidrar till en mer hållbar ekonomi kommer sannolikt ge en god avkastning för dig som investerare.

Tematiskt för dig som vill investera i ett visst område

Tematiska investeringar utgår ofta från breda trender på makronivå. Det kan till exempel handla om teknologisk innovation, klimatförändringar eller demografiska förändringar. I tidigare utskick har vi tittat närmare på olika förslag och berört områden som vatten, hälsosam livsstil och teknikutveckling inom hälsovård.

Många tematiska investeringar går att koppla till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Om vi tar hållbarhetsmålet ”Rent vatten och sanitet för alla” som exempel, finns det goda möjligheter att hitta fonder, ETF:er (börshandlade fonder) eller certifikat som gynnar utvecklingen på området. Naturligt blir då att tematiska investeringar innebär en kombination av metoderna inkludering och exkludering, då man väljer in investeringar i linje med temat och exkluderar sådant som inte gynnar målet.

Tematiska investeringar har på senare tid växt till en väldigt populär investeringsstrategi. Denna framåtblickande investeringsstrategi kan påverka resultatet på ett sätt som är svårt att förutse för stunden och lämpar sig därför bra för att bygga långsiktiga portföljer.

Impact kombinerar positiv social och miljömässig effekt med avkastning

Ett område som ligger nära det tematiska är vad som brukar kallas "Impact investing", eller påverkansinvesteringar. Detta definieras som ”Investeringar gjorda med avsikten att generera positiv mätbar social och miljömässig effekt, tillsammans med en finansiell avkastning” (Global Impact Investment Network, GIIN).

- Hur man definierar den sociala och miljömässiga effekten har inte alltid varit lika självklart. Men att mäta effekterna genom att utgå ifrån intäktsströmmarna från eftersträvansvärda aktiviteter har blivit allt mer vanligt, berättar Sofia Magnér. Nya regelverk, som EU-taxonomin, talar om vilka ekonomiska aktiviteter som ligger i linje med Parisavtalet och därmed betraktas som "gröna".

Impact-investeringar ger en möjlighet att fokusera på avkastning utan att ge avkall på det man tror på. Det kan handla om en investering som bidrar positivt till ett specifikt projekt eller en verksamhet som gör något som gynnar samhället.

Filantropi sätter välgörenhet och allmännytta i första rummet

Filantropi handlar om välgörenhet eller annan allmännyttig verksamhet med inriktning mot sociala eller miljömässigt utmaningar, utan krav på motprestation. Eftersom det inte finns några avkastningskrav kanske filantropiskt engagemang inte är att betrakta som en investering i traditionell bemärkelse, men likväl innebär filantropi en möjlighet att lägga upp en strategi för att göra skillnad som påminner mycket om exempelvis impact-investeringar. Att det inte finns något avkastningskrav innebär inte att man inte kan ställa något prestationskrav eller krav på ändamålet. Det kan exempelvis vara att sätta upp en stiftelse som delar ut medel i ett visst utbildningssyfte, eller till en ren donation till ett skolbygge i ett utvecklingsland för att fler barn ska kunna gå i skola.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Att hitta de bästa och mest hållbara placeringarna kan för många kännas alltmer angeläget, men i praktiken är det inte alltid så enkelt. Hållbarhet är inte svart eller vitt, utan det finns en mängd nyansskillnader att ta ställning till och flera tillvägagångssätt att välja mellan. Inget tillvägagångssätt eller upplägg löser alla problem, men det kan likväl göra en stor skillnad. Du kommer långt med att utgå ifrån vad som känns viktigt för dig.

Prata gärna med din banker för att hitta rätt investeringar för dig!


Med vänlig hälsning  

Karolina Norberg   
Hållbarhetsansvarig  
karolina.norberg@seb.se

Sofia Magnér  
Investeringsstrateg  
sofia.magner@seb.se

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.