Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Alla bolag är inte antingen hjältar eller bovar

Företag kan ligga långt fram vad gäller hållbarhet i vissa dimensioner, men vara sämre i andra. När är en placering hållbar och var drar vi gränserna? Vår placeringsstrateg Johan Hagbarth resonerar kring exkludering, inkludering, bolag i omställning och om att göra medvetna val.

Att ta hänsyn till hållbarhet i sina investeringar är inte helt okomplicerat. Det finns flera olika hållbarhetsdimensioner, där miljöfrågorna ofta hamnar i fokus, men där sociala faktorer också är viktiga. Man kan titta på bolags hållbarhetspåverkan genom att studera hur de bedriver sin verksamhet (arbetar de med sitt koldioxidavtryck, jämställdhet/inkludering osv?) eller så kan man studera vad bolagen producerar. Företag kan ligga långt fram vad gäller hållbarhet i vissa dimensioner, men vara sämre i andra. Alla bolag är inte antingen hjältar eller bovar.

Mot denna bakgrund ska vi fatta våra investeringsbeslut, där man kan integrera hållbarhet på olika sätt. En vanlig utgångspunkt är att exkludera bolag vars verksamhet man inte står bakom, exempelvis fossila bränslen. Man kan också välja att inkludera bolag som ligger i framkant ur ett hållbarhetsperspektiv exempelvis inom förnybar energi.

Energisektorn högst på agendan

För att skapa nödvändig förändring krävs dock att världen ställer om, ur flera perspektiv. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi allt mer på just omställning. Vilka bolag har störst möjlighet att aktivt bidra till tydliga steg framåt i det globala hållbarhetsarbetet? Som illustration tar vi en av de sektorer som står högst på agendan – energisektorn.

Världen behöver såklart energi, men idag står fossila bränslen för ca 80 procent av världens energiproduktion (i Sverige är siffran ca 50 procent). Förvisso går utvecklingen inom förnybar energi snabbt, men bara för att ersätta den största miljöboven, kolet, krävs att produktionen av sol- och vindkraft fyrdubblas. Det kommer att ta tid och fler åtgärder behövs. Politiker har lyft frågorna högre upp på sina agendor, och för närvarande pågår en diskussion om att flytta kostnaderna för utsläpp från samhället till de som ligger bakom utsläppen. Något som, när det sker, skulle gynna bolag som påbörjat sin omställning, och som redan idag har lägre utsläpp relativt sina konkurrenter.

Bolag i omställning

Ett ofta använt omställningsexempel är det finska bolaget Neste. Fram till för drygt tio år sedan var det ett oljeraffinaderi. En klockren kandidat att exkludera ur portföljen. Men det senaste decenniet har bolaget utvecklat en ny typ av förnybar diesel som utvinns ur avfall från matproduktion. Till skillnad från traditionell biodiesel kan denna även blandas i flygbränsle, en annan utpekad miljöbov. Denna del av Nestes verksamhet växer snabbt och står idag för en betydande del av bolagets vinst. Den traditionella raffinaderiverksamheten finns dock kvar. Den kan ses som en finansieringskälla för utvecklingen av förnybart, men är likväl en verksamhet som många placerare inte vill investera i.

Säg att du bestämt dig för att helt undvika fossila bränslen, då kanske du överväger att köpa ett cykliskt stålindustriföretag i stället, nu när tillväxten skjuter fart? Om vi även här adderar hållbarhetsdimensionerna kan det vara bra att känna till att stålproduktionen står för i runda slängar 7 procent av världens energikonsumtion. Och dessutom att stålproduktion har en del speciella förutsättningar som gör att man inte kan använda el från förnybar energi, utan är hänvisad till framför allt kol.

Ersätter kol med vätgas

Men precis som i fallet med Neste, går utvecklingen framåt. Svenska SSAB är med i ett projekt (Hybrit-projektet) för att kunna ersätta kol med vätgas i framtiden. Förvisso används i stor utsträckning fossila bränslen för att framställa vätgas idag, men här skulle förnybar energi kunna användas i betydligt större utsträckning (idag är andelen ca 5 procent). En omställning i stålbranschen kan alltså dels minska användningen av kol, dels stimulera produktion av förnybar energi.

Beslutet individuellt

Hur ska man då förhålla sig till bolagen i en investeringssituation? Den som bestämt sig för att inte överhuvudtaget investera i bolag som deltar i produktionen av fossila bränslen investerar inte i Neste. Den som, likt oss, ser att Nestes bidrag till omställningen är en viktigare faktor överväger att investera, och gör ett undantag från sin önskan att undvika produktion av fossila bränslen, med insikten om att nettoeffekten blir positiv. Rätt eller fel? Beslutet är individuellt.

SSAB är i dagsläget en stor utsläppsgenerator, men bolagets tydliga plan för omställning blir en viktig bidragsgivare till minskningen av fossila bränslen. Att kostnaderna ökar när utsläppen ska betalas av producenten är dels ett incitament att påskynda omställningen, dels ger det SSAB fördelar relativt många konkurrenter som har betydligt längre omställningsväg att vandra.

Sammanfattningsvis – Hållbara investeringar är ett komplext område av flera skäl. Inte minst då det finns flera olika sätt att ta hållbar hänsyn, alla med sina för- och nackdelar. Att det inte är enkelt är inte ett skäl att inte försöka. Att känna efter, göra medvetna val, även de som kanske inte är 100 procent positiva ur alla perspektiv, är en bra start.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.