Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vi vill vara med och driva utvecklingen inom filantropi

Intresset för filantropi och stiftelser har ökat över lag den senaste tiden. Det berättar Johanna Zenk Palmborg, chef för Foundations & Philanthropy på SEB. Som en naturlig del av att efterfrågan ökar så samlar banken stiftelser och filantropi i ett segment och växlar upp för att göra mer på området. Ett led i utvecklingen är det nybildade Philanthropy Sounding Board.

– SEB har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor inom filantropi, stiftelser och investeringar och i det nya segmentet Foundations & Philanthropy ska detta utvecklas ytterligare, säger Johanna Zenk Palmborg som ser filantropi som ett ben som kan höra hemma i kundens finansiella planering.

– Där kan banken vara ett naturligt bollplank och ett stöd.

Ett led i utvecklingen är det nybildade Philanthropy Sounding board som syftar till att ge ännu fler insikter kring, och finna nya områden inom, filantropi. Vi har talat med tre av medlemmarna om varför de valt att delta.

Jan Lindman, Överintendent, Chef för H. M. Konungens Hovförvaltning:

Varför tackade du ja till att delta i Philanthropy Sounding Board?

– Stiftelser och filantropi är inte tillräckligt känt och uppskattat idag, även om det blivit bättre. Att få dela erfarenheter med likasinnade är värdefullt.

Vad ser du främst att du kommer att bidra med?

– Min kunskap finns särskilt inom området avkastningsskatter, samt viss kännedom om drivkrafter bland förmögna privatpersoner inom området filantropi.

Hur ser du på utvecklingen inom filantropi i framtiden?

– Jag tror det är viktigt att de som de senaste 15 åren skapat sig stora förmögenheter är beredda att engagera sig i filantropisk verksamhet. Kanske med inspiration från USA.

Hugo Mörse, verksamhetschef på investeringsbolaget Leksell Social Ventures:

Varför tackade du ja till att delta i Philanthropy Sounding Board?

– Philanthropy Sounding Board erbjuder en unik möjlighet att tillsammans diskutera hur nästa generations filantropi kan skapa ännu mer värde än idag. Med flera olika och relevanta perspektiv har vi en möjlighet att tillsammans utforska hur framtidens filantropi skapar mest värde.

Vad ser du främst att du kommer att bidra med?

– Genom att utgå ifrån en delad målbild om maximerat och kvalitetssäkrat socialt värdeskapande – men med ett impact/venture investeringsperspektiv ser jag fram emot att utmana traditionella konventioner kring vad som är möjligt och omöjligt att göra med filantropiskt kapital. Jag hoppas kunna bidra med perspektiv och idéer utifrån den verksamhet som vi bedriver dagligdags genom Leksell Social Ventures.

Hur ser du på utvecklingen inom filantropi i framtiden?

– Det finns en enorm innovationspotential kring hur vi ser på filantropi, och vi ser allt fler exempel på smart filantropi. Framgent ser vi en ökad flexibilitet på kapitalspektrumet, det vill säga filantropi som tidigare varit åtskilt från vad vi tänker på som "finansiella investeringar" (möjlighet att generera avkastning) får en möjlighet att samexistera med icke-filantropiskt kapital i nya format – detta för att maximera och säkra socialt resultat och värdeskapande. Detta sker bland annat genom nya cirkulära modeller där filantropiskt kapital agerar riskvillig katalysator för att mobilisera mindre riskvilligt kapital – något som bidrar till större total påverkan. Vidare så kommer "venture philanthropy" att fortsätta utvecklas som ett attraktivt format där vi inte bara ökar våra möjligheter att maximera socialt värdeskapande genom kommersiella modeller, utan även att kunna återinvestera (det vill säga använda) vårt filantropiska kapital flera gånger om.

Amelie Silfverstolpe, ansvarig för hållbar innovation på Axfoundation:

Varför tackade du ja till att delta i Philanthropy Sounding Board?

– Filantropi har länge varit ett av mina arbetsområden och jag har hjälpt både nya och erfarna filantroper att våga tänka kreativt och smart kring sitt givande, så att det bli mer givande även för dem. Att banken hjälper sina kunder med denna rådgivning är vanligt internationellt. Det är naturligt även för SEB i och med att banken förvaltar kundernas övriga tillgångar och att det därmed redan finns en naturlig relation.

Vad ser du främst att du kommer att bidra med?

– Att vara ett bollplank till banken gällande hur de kan bygga upp sin filantropiska rådgivning. Jag har arbetat inom det här området under flera år och har även erfarenhet från hur det görs i andra länder. Jag har också arbetat med en stor mängd ideella organisationer och vet vad man bör tänka på i samarbete med, eller i filantropiska relationer till, ideella organisationer.

Hur ser du på utvecklingen inom filantropi i framtiden?

– Jag hoppas att det filantropiska engagemanget ökar, både gällande tid och resurser. Behoven är stora såväl inom det klimatmässiga som inom det sociala området och vi behöver göra allt vi kan, på olika fronter och med de medel vi förfogar över, för att bromsa en ohållbar utveckling. Att vara med och bidra till en bättre värld gynnar även filantroperna.

Johanna Zenk Palmborg ser samarbeten mellan filantroper, näringsliv och myndigheter som något helt naturligt som kommer att utvecklas i framtiden, där banken är en aktiv part.

– Vi vill ta vårt ansvar och vara en katalysator för att öka engagemanget, både för våra kunder och för egen räkning. Vi vill helt enkelt vara med och driva den här utvecklingen, säger hon.

Johanna Zenk Palmborgs tips för dig som vill göra skillnad:

  • Tänk först över var i världen du vill göra skillnad och inom vilket/vilka områden.

  • Fundera över hur engagerad du vill vara? Vill du arbeta aktivt med de frågor som du brinner för och på vilket sätt i så fall?

  • Hur långsiktig vill du vara? För dig som vill agera långsiktigt så är stiftelser ett bra verktyg för att kunna bidra till det/de problem du vill vara med och lösa, eller de behov du vill fylla. Här kan du läsa mer om att bilda stiftelse.

  • Om du väljer att engagera dig i en organisation; se till att den organisation du väljer är transparent och tydlig med sin arbetsmodell. Läs igenom årsredovisning och titta så att organisationens kostnader är rimliga i förhållande till de aktiviteter som genomförs. Se också till att årsredovisningen är reviderad av auktoriserade revisorer.

    Läs mer om filantropi och stiftelser här

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.