Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Stiftelser: Ligg steget före vid beräkning av aktieutdelningar

De senaste två årens pandemi har varit turbulent även för många stiftelser, bland annat som följd av de kraftiga svängningarna i aktieutdelningar. Det har medfört många frågor från våra stiftelsekunder. Vår redovisningsexpert Kerstin Fagerberg och vår stiftelse- och skattejurist Brita Löfgren Lewin ger här en samlad bild av läget.

I höstas valde flera noterade bolag att göra extra värdeöverföringar till sina aktieägare, dels i form av kontanta utdelningar, dels genom inlösen eller återköp av aktier. Inlösen och återköp av aktier är två olika förfaranden och kan erbjudas i stället för, eller utöver, en kontant utdelning. För avkastningsstiftelser är det extra viktigt att skilja på vad som är en aktieutdelning och vad som är en avyttring av aktier då flertalet avkastningsstiftelser, enligt sitt förordnande, endast får nyttja aktieutdelningar för ändamålet.

Så här redovisas värdeöverföringarna

En aktieutdelning i form av kontanter eller andra tillgångar redovisas som intäkt i stiftelsens resultaträkning och inräknas i stiftelsens fria egna kapital vilket är möjligt att nyttja för stiftelsens ändamål.

Inlösen eller återköp av aktier är att likställa med en avyttring. Resultatet vid inlösen och återköp redovisas som realisationsresultat och kan, för flertalet avkastningsstiftelser, inte användas för stiftelsens ändamål. Vid ett återköp av aktier köper bolaget tillbaka en andel av sina egna aktier över börsen eller direkt från aktieägarna.

Aktieägaren kan välja att sälja sina aktier eller inte. Ett återköp av aktier kan inledas med att aktieägaren får en säljrätt för varje aktie som man äger. För att sedan få en aktie återköpt krävs ett visst antal säljrätter. Vid inlösen av aktier löser bolaget in sina egna aktier och samtliga aktieägare deltar. Inlösen kan genomföras med inlösenrätter eller i kombination med en split. 

Vid inlösen med inlösenrätter får aktieägaren ett antal inlösenrätter vilka ger aktieägaren rätt att, vid ett visst datum, lösa in en del av sina aktier mot en bestämd ersättning. Har en aktieägare inte tillräckligt många inlösenrätter för att lösa in en aktie kan denne köpa ytterligare inlösenrätter på marknaden.
 
Aktieägaren kan även välja att sälja sina inlösenrätter på marknaden och behålla sina aktier. Vid en inlösen i kombination med en split väljer bolaget att dela upp sin aktie i två, eller flera, aktier och en av aktierna blir en inlösenaktie. Därefter sker en obligatorisk inlösen av inlösenaktien mot en bestämd ersättning vid en bestämd tidpunkt.

Fullföljdskravet, som är ett av kraven för att stiftelsen ska kunna vara inskränkt skattskyldig, innebär att stiftelsen över tid ska dela ut cirka 75–80 procent av sin avkastning till sitt  allmännyttiga ändamål. Det är endast räntor och utdelningar som räknas in i fullföljdskravet, inte kapitalvinster. Värt att tänka på är att de flesta stiftelser delar ut sina bidrag på föregående års resultat. Det innebär en fördröjning vid beräkningen av
fullföljdskravet.

Det är extra viktigt nu när utdelningarna kan svänga mellan åren samtidigt som det kan vara svårt att hitta destinatärer, att hela tiden ligga steget före vid beräkningen av fullföljdskravet. Ibland kan det behövas ett extra utdelningsmöte eller att helt drastiskt minska utdelningen.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.