Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

"Jag ville göra det här medan jag har alla sinnen något sånär i behåll"

Bengt Hjelm hade bestämt sig för att han skulle sluta att jobba då han fyllde 60. Det löftet fullföljde han. I år fyller han 79 och har nyligen startat Familjen Hjelms stiftelse för medicinsk forskning. Här är hans resa.

Bengt Hjelm är född och uppvuxen i Göteborg och tog studenten på Hvitfeldtska 1962. Efter värnplikten kom han in på Handelshögskolan i Göteborg 1963. Samtidigt under studierna arbetade han i Göteborgs hamn, bland annat som stuveriarbetare och tallyman (godsräknare).

Som nykläckt civilekonom tog han jobb inom industrin för olika företag. Efter en tid ville han prova på att jobba på egen hand och fick flera uppdrag att hjälpa bolag att komma på fötter, och blev så kallad företagsdoktor. I och med det fick han också förfrågningar om att sitta i flera styrelser, och snart kunde han även se sig som styrelseproffs.

Använda pengarna till något riktigt bra

Ett av styrelseuppdragen var för Nibeverken i Markaryd. År 1989 köpte Bengt tillsammans med några andra investerare bolaget och 1997 introducerades bolaget på börsen. När han lämnade bolaget 2003, 60 år gammal, behöll han sina aktier och sitt ägarskap i Nibe.

– Man brukar säga att man ska vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt kompetens. Men det hjälper inte, brukar jag säga. Man måste ha tur också. Och jag har haft tur. Har jag byggt upp en förmögenhet ska jag också se till att använda den, medan jag har mina sinnen i någorlunda behåll, till något riktigt riktigt bra, säger Bengt Hjelm.

För några år sedan började han fundera på vad han skulle göra med värdet som Nibeaktierna innebar. Samtidigt hörde SEB av sig och han blev erbjuden att bli kund i Private Wealth Management & Family Office.

– Jag började då göra lite affärer på börsen, men tog inga större risker. Men så började jag tänka på vad som händer i världen och vad ska finnas efter mig när jag en dag går bort.

– Jag började att donera en del pengar till intressanta ändamål. Det första som kom upp var genom en kontakt, och gick till ett elektronmikroskop till den urologiska institutionen på Malmö sjukhus. Därefter donerade jag pengar till att ersätta en 30 år gammal bevattningsanläggning på en golfklubb.

Stort intresse för båtar

Bengt och hans familj har alltid haft ett stort intresse för båtar. Genom Svenska Sjöräddningssällskapet donerade han pengar till en räddningskryssare vid namn ”Casque”, vilket alltid har varit namnet på de båtar som han och hans hustru haft genom åren.

– ”Casque” har sin hemmahamn i Lomma och var bland annat med vid räddningsaktionen när ett virkesfartyg stod i brand utanför Vinga i december förra året. Då och då får jag små rapporter om insatser som de har gjort. Det är verkligen roligt, säger han.

Bengt Hjelms Nibeportfölj fortsatte att växa och hans funderingar kring vad pengarna skulle kunna användas till fortsatte att ta upp hans tankar.

– Hur ska man återgälda sin tacksamhet till de delar av samhället som har varit, och är, avgörande för att vi ska kunna vidmakthålla en bra välfärd i Sverige? Om jag nu ska donera pengar med någon substans så ska det vara till medicinsk framåtriktad forskning, med ganska unga forskare som ska kunna driva sin forskning med hjälp av dessa pengar.

Tre självklara ämnen

Han tog kontakt med SEB Private Wealth Management & Family Office och berättade om sina tankar. Bengt hade kommit fram till tre destinatärkretsar: Urologi, Geriatrik och Transplantationskirurgi.

– Det var självklara ämnen för mig bland annat därför att jag själv har en aortaklaff inopererad i mitt hjärta sedan 7 år, vilken är inopererad med transplantationskirurgi.

Bengt insåg snabbt att SEB hade kompetensen för hur man bygger upp en stiftelse, hur man skriver stadgar med mera. Samt att de hade de kontakter som behövdes inom de tre destinatärkretsarna som han önskade.

– Jag hade redan talat med flera advokatbyråer, men det visade sig vara en komplex fråga med väldigt många inblandade. Men med banken kände jag med en gång att här finns kompetensen jag behöver, samlad på ett enda ställe.

"Synnerligen kostnadseffektivt"

Efter ett par intensiva månaders arbete var stadgarna klara, och sommaren 2021 startade Familjen Hjelms Stiftelse för medicinsk forskning.

– Vi fick ihop ett bra paket. Det täcker in de fallgropar och fällor som det annars finns en risk för att man går in i, om man inte har ett samlat grepp kring starten av en stiftelse. Och det blev synnerligen kostnadseffektivt tack vare banken, säger Bengt Hjelm.

Fallgropar som Bengt pratar om är exempelvis att man begränsar destinatärkretsens uppdrag för snävt så att uppdraget går om intet när en gåta blir löst, och ändamålet inte är relevant längre. En annan fallgrop kan vara beslutsprocessen i styrelsen. I Bengt Hjelms fall är det han och hans två söner som tillsätter och entledigar styrelsen samt beslutar om kapitalförvaltningen, detta för att kunna behålla kontrollen över stiftelsens pengar.

– Utan bankens hjälp hade jag inte klarat det här själv. Banken har varit mycket kompetent och behjälplig i skapandet och framtagandet i stiftelsens stadgar.

Banken hade kontakterna

För Bengt har det inneburit en del jobb och han har svårt att släppa stiftelsearbetet ifrån sig, där han bland annat är ordförande.

– Man är vaken och man sover med stiftelsen. Men den dagliga driften av stiftelsen sköter banken helt och hållet.

Banken hade redan kontakterna för att finna ledamöter till en kompetent styrelse. SEB hade även kontakter inom forskningsvärlden och har dessutom skött allt kring myndigheter med mera för att starta stiftelsen, berättar Bengt Hjelm.

– Det handlar om alla praktiska detaljer som är krävande och som jag som lekman inte har en chans att klara av. Den insatsen som banken gör i förhållande till det värde som stiftelsen får, gör processen utomordentligt kostnadseffektiv, säger han.

"En väldig tillfredställelse"
Bengt Hjelm är tacksam för den turen han har haft i livet, och att han har varit gift med sin Yvonne i 55 år, och har både barn och barnbarn.

– Jag har haft en hygglig hälsa. Att behöva byta en hjärtklaff som jag har gjort, det är smällar man få ta. Jag ville göra det här medan jag har alla sinnen något sånär i behåll. Det går inte att komma runt att det skänker en väldig tillfredställelse.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.