Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så förändras juridiken när du går från sambo till gift

När ett par har bestämt sig för att säga ”Ja” till varandra och ingår äktenskap förändras de juridiska reglerna för makarnas förmögenhetsförhållanden drastiskt jämfört med samboregleringen. Här är några viktiga punkter att se över innan bröllopsklockorna börjar ringa.

Huvudregeln när man ingår äktenskap är att båda makarnas samtliga tillgångar utgör så kallat giftorättsgods. Detta innebär i sin tur att makarna har ett latent anspråk på hälften av bådas samlade giftorättsgods (netto) när äktenskapet upphör. Den rikare maken får vid en skilsmässa välja vilken egendom denne ska utge till den andre så att en jämn fördelning uppnås. En sådan delning kallas för bodelning och ska göras oavsett om äktenskapet upphör på grund av dödsfall eller skilsmässa.

Inte automatiskt samägare

Man blir inte samägare till varandras egendomar när man ingår äktenskap. Varje make äger sina tillgångar och svarar för sina egna skulder under äktenskapet.
Vad man äger är också viktigt av den anledningen att man har rätt att förfoga över det ägda utan den andre makens tillstånd eller medgivande (undantaget från detta är det gemensamma hemmet och bohag samt annan fast egendom som är giftorättsgods där medgivande behövs). Ägande innebär även att man har rätt att behålla egendomen när äktenskapet upphör, under förutsättning att man kan lösa ut den andre maken i bodelningen.

Om makarna inte önskar en delning av de samlade nettotillgångarna om äktenskapet upphör, kan de avtala om det. Det gör man i ett skriftligt avtal som heter äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan göra att egendom som tidigare var giftorättsgods förvandlas till enskild egendom. Man kan även avtala om att egendom som är enskild egendom blir giftorättsgods. Ett äktenskapsförord måste undertecknas av båda makarna och registreras för att bli giltigt.

Enskild egendom ingår inte i bodelning

Att egendom är en makes enskilda egendom innebär att denna behålls av ägaren vid en bodelning med anledning av skilsmässa eller dödsfall. Egendomen ska således inte ingå i bodelningen.

Varje äktenskap är unikt, vilket även äktenskapsförordet bör vara. Om ni funderar på att upprätta ett äktenskapsförord bör ni noga sätta er in i regelverket och se till att det blir korrekt formulerat. Inte sällan ser man äktenskapsförord som är utformat i stil med ”All egendom vi ägde när vi gifte oss ska vara enskild egendom. Den egendom vi förvärvar under äktenskapet ska vara giftorättsgods”. Om skilsmässan eller dödsfallet sker efter ett långt äktenskap, är det sannolikt mycket svårt att utröna vad som är vad, med tanke på att våra tillgångsmassor normalt sett inte är statiska, utan omsätts under livet. Tvisten kan lura runt hörnet.

Det är inte heller möjligt att avtala att äktenskapsförordet endast ska gälla om äktenskapet upplöses via skilsmässa, men inte vid ett dödsfall, eller att tidsbegränsa giltigheten av det.

Viktigt att individualisera egendom

Ett äktenskapsförord kan omfatta båda makarnas samtliga egendom, endast ena makens egendom, eller bara viss egendom. Det är dock viktigt att egendomen som omfattas är urskiljbar och individualiserad; ett förord, till exempel med innehållet att ”En tredjedel av mina tillgångar ska vara enskild egendom” är inte en framkomlig utformning.

Däremot finns det inget som hindrar ett så kallat fulltäckande äktenskapsförord, det vill säga att samtliga ena eller båda makarnas nuvarande och framtida egendom ska utgöra enskild egendom.

Enskild egendom kan även uppkomma mellan makar på andra sätt än att parterna själva avtalar om det. Dels kan en person ha erhållit arv där den avlidne har upprättat ett testamente med villkor om att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Även gåvobrev kan stipulera att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Slutligen kan man i ett förmånstagarförordnande i en försäkring villkora att utfallande belopp ska utgöra mottagarens enskilda egendom. På grund av dessa villkor kan viss egendom redan vara enskild för den ena maken vid äktenskapets ingående.

Påverkar inte arvsordningen

Viktigt att notera är att enskild egendom ärvs på samma sätt som giftorättsgodset. Det innebär att om man till exempel lever i en kärnfamilj med enbart gemensamma barn så ärver den efterlevande maken även den enskilda egendomen före barnen. Är makarna gifta och enbart har bonusbarn, har däremot en make ingen arvsrätt. Då ärver således barnen både sin avlidne förälders giftorättsandel samt dennes enskilda egendom enligt lag. Enskild egendom får alltså enbart verkan vid en bodelning, den påverkar inte på något sätt arvsordningen.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.