Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur förbereder jag mitt barn att i framtiden hantera en förmögenhet?

”Vi vill ge vår dotter ekonomisk frihet men också ekonomiskt ansvar. När är hon redo och hur ska vi göra? ”Anna Enhörning, senior relationship manager på Private Banking, har lång erfarenhet av att möta kunder med liknande frågeställningar. ”Börja tidigt med att väcka alla dina barns intresse”, säger hon.

En yngre generations förmåga att i framtiden hantera en större förmögenhet och förvalta kapital är en vanlig fråga att ta ställning till bland de familjer vi möter inom Private Banking. Enligt lag får barnen tillgång till sitt kapital på sin 18-årsdag, men är alla redo i den åldern?

– Det är viktigt att ha en dialog med sina barn och att också tidigt ta ställning i vissa frågor, säger Anna Enhörning.

När är mitt barn redo?

I vilken ålder ett barn är redo att ta olika steg för att ta ekonomiskt ansvar är högst individuellt och beror både på barnets personliga mognad och på hur förmögenheten ser ut.

– Det kan vara bra att låta barnen veta historien, hur en förmögenhet byggts upp, för att vidarebefordra respekten för pengar. Familjens värderingar och historia är en viktig byggsten för att trygga familjens tillgångar även i nästkommande generation, säger Anna Enhörning.

Hon lyfter två olika åldrar som det är bra att som förälder ha ett resonemang kring. Dels när barnen i dag kommer upp i en ålder då de går ut på sociala medier, dels 18-årsdagen.

– I dagens digitala samhälle är det ur en stor säkerhetsaspekt hur dina barn uppträder i sociala medier. Det är viktigt att barnen förstår vad som är lämpligt eller mindre lämpligt att dela med sig av. Det handlar om vad de visar upp, och i vilka miljöer de befinner sig i.

Hur ska jag spara till barnen?

Inför att barnet blir myndigt gäller att de förstår vad det innebär att från en dag till en annan vara vuxen i lagens mening. Föräldrarna bör också ha en plan för vilka tillgångar barnet ska få tillgång till. Handlar det om att det finns ett sparande till barnen, som denne får tillgång till vid sin 18-årsdag, är det inte ovanligt att många föräldrar inför tidpunkten kommer till slutsatsen att barnet inte är moget för att få tillgång till kapitalet.

– Genom att tidigt fatta beslut om vilken struktur du vill ha på sparandet till barnen kan du undvika det. Ska du spara i barnens namn eller i ditt eget och vad finns det för för- och nackdelar med det? Min erfarenhet är att du bör ta upp frågan med din private banker och försöka planera i god tid och på så sätt få en tydlig bild av tänkbara scenarion.

Skiften i praktiken

Hur ett förmögenhetsskifte kan se ut rent praktiskt är högst individuellt. Familjemedlemmars intresse och sammansättningen av förmögenheter varierar. De kan handla om allt från att överföra förvaltat kapital till att tillgångar såsom företag eller fastigheter bitvis förs över till barnen från föräldrarna.

I mer komplexa generationsskiften kan behovet finnas av att skräddarsy utbildningar för barnen inom exempelvis förmögenhetsförvaltning, finansiering, försäkring, entreprenörskap, hållbarhet och mycket mer.

– Det är viktigt att både prata med och att lyssna på barnen i den här processen. De generationsskiften som blir mest positiva är de där vi sett att föräldrarna varit lyhörda, haft en löpande dialog med barnen och inkluderat dem i familjeföretagen, säger Anna Enhörning.

Att ta hjälp av familjejurister är oftast en förutsättning. Men att också ha banken med i detta som en utomstående part i processen är något som kan underlätta, konstaterar Anna Enhörning, då vissa frågor ibland upplevs svåra att diskutera inom familjen.

– Vi blir en tredje part som både barn och föräldrar kan prata fritt med, säger hon.

Och något som Anna Enhörning poängterar är att, om du har flera barn, se till att alla involveras, oavsett om de har olika intressen. Ibland kan något syskon vara mer intresserat, vilket kan medföra att andra syskon då väljer att engagera sig mindre, eller kanske inte vågar ta plats i frågorna.

– På sikt är nog de flesta överens om att vi behöver säkerställa ett jämlikt och hållbart samhälle och därför är det viktigt att uppmuntra alla sina barn. Det kan också minska risken för framtida konflikter inom familjen.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.