Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Det våras för bröllopsplanering. Familjejuristen: ”Se över mer än gästlistan”

Mycket pekar på att det blir en bröllopsbom till våren och sommaren sedan restriktionerna togs bort. Men för dem som ska gifta sig finns mer att fundera på än bara gästlistan. SEB:s familjejurister Ann Engwall och Ulrika Didon Kajerdt reder ut vad som är viktigt att förstå när man ingår ett äktenskap.

Att ta det stora steget och gifta sig innebär att man träder in i ett ramverk av lagar, som inte gäller för dem som är sambos. De reglerna finns i äktenskapsbalken. Det innebär bland annat att man har egendomsgemenskap, och att man som gift har en rättighet att få leva på samma standard som den andre maken. Det kan vara att bidra till hushållet och de gemensamma kostnaderna och utgifterna utifrån respektive makes ekonomiska förutsättningar.  

– Många tror att man blir delägare i varandras tillgångar när man gifter sig, men så är det inte, säger familjerättsjuristen Ulrika Didon Kajerdt. 

Varje make äger sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder. Det gör man även fast man gifter sig.  

– Har den ena parten en massa skulder i bagaget, så kan inte den andra parten bli betalningsansvarig för dem bara för att man gifter sig, säger familjerättsjuristen Ann Engwall. 

Delas lika mellan makarna 

Huvudregeln är att man äger sina tillgångar under äktenskapet, men vid en skilsmässa ska nettovärdet av makarnas tillgångar delas likagenom en s.k. bodelning.  

– En vanlig missuppfattning är att makarna, på grund av giftermålet, tror att båda är delägare i bostaden trots att endast en av makarna äger den. Nej, under pågående äktenskap gör man inte det. Men skiljer man sig har den make som inte äger någon del i bostaden rätt till ett värde motsvarande hälften av bostadens nettovärde vid bodelningen, säger Ulrika Didon Kajerdt.     

De tillgångar som ingår i en bodelning vid skilsmässa kallas giftorättsgods. Vid bodelningen är huvudregeln att nettovärdet av giftorättsgodset delas lika mellan makarna. Den part som äger en tillgång som är giftorätt har alltid rätt att få behålla denna förutsatt att hen har möjlighet att lösa ut den andra maken med andra medel. I ett äktenskap kan också finnas tillgångar som är enskild egendom. 

– Den enskilda egendomen får man behålla intakt vid en skilsmässa. Men då måste man kunna bevisa att egendomen är just enskild, i och med att huvudregeln är att alla tillgångar är giftorättsgods, säger Ulrika Didon Kajerdt. 

Registrera äktenskapsförord 

En av möjligheterna man har för att bevisa att egendomen är enskild, till exempel en fastighet, är att parterna upprättar ett äktenskapsförord. Det är något som båda måste vara överens om och underteckna. Äktenskapsförordet måste därefter registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt.  

– Ett annat bevis för att egendom är enskild kan exempelvis vara ett gåvobrev. En av makarna har t.ex. fått ett fritidshus av sina föräldrar som har upprättat ett gåvobrev, där det står att fastigheten ska vara mottagarens enskilda egendom. Eller så kan det vara testamente , där det står i testamentet att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom, säger Ulrika Didon Kajerdt. 

Det är ganska vanligt i dag att man tänker på de här frågorna och pratar om dem innan man gifter sig, så att eventuella handlingar är klara och gäller från äktenskapets första dag. Men man kan även när som helst under ett pågående äktenskap skriva ett äktenskapsförord, berättar Ann Engwall. 

– Är man ung kanske man skriver ett äktenskapsförord som tar höjd för risken att man kanske skiljer sig inom 5 år, och då känns det ofta inte så relevant att dela lika på tillgångarna. Men om man varit gifta i 30 år och har gemensamma barn med mera, då kanske det gamla äktenskapsförordet inte känns rättvist och relevant. Genom att upprätta och registrera ett nytt äktenskapsförord upphäver man det gamla förordet.  

Skydda sina tillgångar 

Ett äktenskapsförord är en viktig handling och det går inte att formulera sig hur som helst, påpekar Ann Engwall. 

– Man måste veta vad man gör när man skriver ett äktenskapsförord, vara medveten om helheten, för det här avtalet kan få oerhört stora konsekvenser vid en skilsmässa, eller vid ett dödsfall. 

– Det går alltså inte att bara skriva att 90% ska vara enskild egendom och resterande 10 % giftorättsgods. Det är viktigt att man definierar vad som är enskild egendom eller giftorättsgods, tillägger Ulrika Didon Kajerdt. 

Är du och din partner överens om att upprätta ett äktenskapsförord är det något man absolut ska ta hjälp med för att genomföra, annars finns risken att innehållet blir otydligt och i värsta fall verkningslöst. Det bästa är att vända sig till en jurist eller advokat som håller på med familjerättsliga frågor, poängterar Ann Engwall och Ulrika Didon Kajerdt.  

– Det är två parter som ska vara överens om att upprätta ett äktenskapsförord.  Och man ska vara tydlig med att innehållet i ett äktenskapsförord handlar om att skydda tillgångar som ägs av den ena maken som vill undvika att dela nettovärdet av tillgången med den andra parten vid en skilsmässa, säger Ann Engwall. 

Det var vanligt förr att man sa att det man ägde när man gifte sig skulle vara var och ens enskilda egendom, men det som förvärvades under äktenskapet skulle vara giftorätt och delas värdemässigt lika vid en eventuell skilsmässa. 

– Det kan kanske fungera om man bara är gifta ett år. Men gifte man sig 1967 kan det vara mycket svårare att bevisa vad som är enskild egendom idag, säger Ann Engwall. 

Inte längre vara samägare 

Även om den ena parten äger mer giftorättstillgångar än vad den andra gör så är huvudregeln att nettovärdet av giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna. Huvudregeln är också att den make som äger giftorättsgodset har rätt att få behålla tillgången förutsatt att den kan lösa ut den andra maken med ett värde motsvarande hälften av nettovärdet av tillgången. 

– Det man äger har man alltså rätt att behålla, trots att det är giftorätt, så länge du kan ge din expartner andra tillgångar för att det ska bli lika i slutändan. Syftet är att man inte längre ska vara samägare till egendom. På grund av detta är det alltså viktigt vem av makarna som äger vad, säger Ann Engwall. 

Äger man aktier i ett bolag som är giftorättsgods, har ägaren alltså rätt att behålla aktierna vid en skilsmässa förutsatt att denne kan lösa ut den andre maken med ett värde motsvarande hälften av nettovärdet av aktierna.  

– Aktier i framgångsrika aktiebolag kan vara värda stora summor och är tillgången giftorättsgods ska den ingå i en bodelning vid skilsmässa. Det kan även uppkomma problem vid värderingen av aktierna i samband med bodelningen. I de sammanhangen är det vanligt att parterna har upprättat äktenskapsförord som innebär att aktierna ska utgöra ägarens enskilda egendom, säger Ann Engwall.   

Problematisk sammanblandning     

I och med att huvudregeln är att tillgångarna i ett äktenskap är giftorättsgods, så gäller det att hålla den enskilda egendomen separerad för att kunna bevisa att den är enskild. Det kan bli komplicerat.  

Ulrika Didon Kajerdt förklarar: 

– Om jag till exempel har fått ett hus av mina föräldrar som enskild egendom men väljer att sälja det, är även pengarna jag får som betalning enligt huvudregeln enskilda egendom. Det gäller då för mig att ha koll på var pengarna tar vägen, speciellt om man har investerat i någon annat. 

– Ett annat exempel är att man har en aktiedepå på banken och vill att den ska vara enskild egendom och allt annat ska vara giftorättsgods. Men tar man pengar från ett annat konto som är giftorättsgods och köper aktier som placeras i depån som är min enskilda egendom kan det bli svårt att bevisa vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods, säger Ulrika Didon Kajerdt.  

Det bästa sättet är att se till att ha olika konton redan från början, tycker Ann Engwall.  

– Pengarna från husförsäljningen som är enskild egendom stoppar jag på ett eget nyöppnat konto/ISK/depå. Men man ska undvika att nyspara med andra pengar som inte är enskild egendom till det kontot.  

– Väljer du att ta pengar från depån, det vill säga din enskilda egendom, och köper till exempel en bil som gåva till din partner blir du också av med egendomen. Bilen blir inte enskild egendom för din make/maka, utan giftorätt. 

Bra att vara tydlig 

Det är alltid bra att vara tydlig, och till och med övertydlig, med vad som är vad:  

Är det en gåva eller ett lån när jag för över pengar till min partner för att bekosta renoveringen av dennes egendom? Om det är ett lån att det viktigt att upprätta ett skuldebrev, är det en gåva kan ett gåvobrev upprättas. 

– Det är ju mycket lättare att vara överens när man är lyckliga med varandra än den dagen då det smäller till, då kommer man att se allt från olika håll. Bättre att vara övertydlig än bara tydlig, säger Ann Engwall.  

Det är viktigt att se äktenskapsförordet som en färskvara, påpekar Ulrika Didon Kajerdt.  

– Initialt skriver man kanske ett heltäckande äktenskapsförord, där det inte finns någon giftorätt alls mellan parterna. Det kan kanske vara bra de första åren. Men ett sådant förord måste man titta igenom ibland under äktenskapets gång. 

Avslutningsvis tycker både Ann och Ulrika att det är viktigt att man vågar prata med varandra om pengar, ekonomi och enskilda egendomar, både före och under äktenskapet. Att det blir tydligt för båda parter om vem som äger vad och hur man tänker sig att det ska vara framöver. 

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.